ریاست دانشگاه  (  دکتر احمد علیجانپور  { ایمیل:   a.alijanpour@urmia.ac.ir }

    §        مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی(دکتر حبیب شیرزاد { ایمیل: h.shirzad@urmia.ac.ir }

    §        مدیر حراست(دکتر رامین نیکروز { ایمیل:   r.nikrouz@urmia.ac.ir }

    §        مدير همکاریهای علمی و بین المللی(دکتر جواد غلامی { ایمیل:   j.gholami@urmia.ac.ir }

معاون برنامه ریزی، بودجه و مالی  (     { ایمیل:  }

    §        مدير برنامه ریزی و نظارت راهبردی(مهندس اکبر حاذقی راد { ایمیل:   a.hazeghirad@urmia.ac.ir }

    §      مدیر آمار، بودجه و تشکیلات(امیر جمشیدی)

    §      مدیر امور مالی(یوسف کریم زاده)

معاون منابع انسانی و پشتیبانی  (  دکتر بهمن حسینی { ایمیل:   b.hosseini@urmia.ac.ir }

    §        مدیر امور اداری و منابع انسانی(  دکتر بهنام حبیب‌زاده آذر)

    §        مدیر امور فنی(مهندس عطا الله یزدانمهر)

    §        مدیر پشتیبانی(دکتر احسان یوسفی)

معاون پژوهش و فناوری  (  دکتر عباس بانج شفیعی   { ایمیل: a.banjshafiei@urmia.ac.ir }

    §        مدیر امور پژوهش (دکتر امیر عباس فرشید { ایمیل:   aa.farshid@urmia.ac.ir }

    §        مدیر فناوری اطلاعات(مهندس پریچهر طوری) { تلفن: 04432752835  ایمیل: p.touri@urmia.ac.ir }

    §        مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت(دکتر هادی الماسی { ایمیل:   a.almasi@urmia.ac.ir }

معاون آموزشی   ( دکتر سجاد چهره‌قانی   { ایمیل: s.chehreghani@urmia.ac.ir }

    §      مدیر امور آموزشی(دکتر جلال جلیلیان { ایمیل: j.jalilian@urmia.ac.ir }

    §      مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی(دکتر کیومرث شهبازی { ایمیل:   k.shahbazi@urmia.ac.ir }

    §    اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر(هادی صالحی)

    §      رئیس گروه نظارت بر موسسات آموزشی(دکتر قاسم مرندی { ایمیل: g.marandi@urmia.ac.ir }

معاون فرهنگی و دانشجویی(  دکتر محمد حسن جوادی  { ایمیل: mh.javadi@urmia.ac.ir }

    §      مدیر امور دانشجویان(دکتر حسین خیرفام { ایمیل: h.kheirfam@urmia.ac.ir }

    §      مدیر تربیت بدنی(دکتر سلمان فرضعلی‌پور) 

    §      مدیر فرهنگی و اجتماعی(دکتر عباس نیکو)  { ایمیل: a.nikoo@urmia.ac.ir }

    §      رئیس گروه مشاوره دانشجویی و درمانی(رضا فکرت)