ریاست دانشگاه  (  دکتر احمد علیجانپور  { ایمیل:   a.alijanpour@urmia.ac.ir }

    §        مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی(دکتر حبیب شیرزاد { ایمیل: h.shirzad@urmia.ac.ir }

    §        مدیر حراست(دکتر رامین نیکروز { ایمیل:   r.nikrouz@urmia.ac.ir }

    §        مدير دفتر روابط بین الملل(دکتر مجید عباسعلیزاده رنجبری { ایمیل:   m.abbasalizadeh@urmia.ac.ir }

سرپرست معاونت برنامه، بودجه و مالی  (  دکتر بهمن حسینی { ایمیل:   b.hosseini@urmia.ac.ir }

    §        مدير برنامه ریزی و نظارت راهبردی(دکتر یوسف پاشازاده { ایمیل:   y.pashazadeh@urmia.ac.ir }

    §      مدیر بودجه و تشکیلات(حجت قوی پنجه)

    §      مدیر امور مالی(یوسف کریم زاده)

معاون منابع انسانی و پشتیبانی  (  دکتر بهمن حسینی { ایمیل:   b.hosseini@urmia.ac.ir }

    §        مدیر امور اداری(  دکتر بهنام حبیب‌زاده آذر)

    §        مدیر امور فنی و پشتیبانی(دکتر احسان یوسفی)

معاون پژوهش و فناوری  (  دکتر عباس بانج شفیعی   { ایمیل: a.banjshafiei@urmia.ac.ir }

    §        مدیر امور پژوهش(دکتر امیر عباس فرشید { ایمیل:   aa.farshid@urmia.ac.ir }

    §        مدیر فناوری اطلاعات(مهندس پریچهر طوری) { تلفن: 04432752835  ایمیل: p.touri@urmia.ac.ir }

    §        مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت(دکتر هادی الماسی { ایمیل:   a.almasi@urmia.ac.ir }

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی   ( دکتر سجاد چهرگانی   { ایمیل: s.chehreghani@urmia.ac.ir }

    §      مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی(دکتر جلال جلیلیان { ایمیل: j.jalilian@urmia.ac.ir }

    §      مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی(دکتر کیومرث شهبازی { ایمیل:   k.shahbazi@urmia.ac.ir }

    §      مشاور معاون آموزشی و رئیس اداره ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر(دکتر علی سلیمان زاده آزاد)

    §      مدیر گروه نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  استان آذربایجان غربی (دکتر جواد بهمنش { ایمیل: j.behmanesh@urmia.ac.ir }

معاون فرهنگی و دانشجویی(  دکتر محمد حسن جوادی  { ایمیل: mh.javadi@urmia.ac.ir }

    §      مدیر امور دانشجویی(دکتر حسین خیرفام { ایمیل: h.kheirfam@urmia.ac.ir }

    §      مدیر تربیت بدنی(دکتر سلمان فرضعلی‌پور) 

    §      مدیر فرهنگی و اجتماعی(دکتر الهام زاده هاشم)  { ایمیل: e.zadehhashem@urmia.ac.ir }

    §      رئیس مرکز مشاوره دانشجویی(زهرا مددی)