دفتر حراست

* سردار شهید عزیز را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه‌ی درس‌آموز نگاه کنیم. (مقام معظم رهبری - ۹۸/۱۰/۲۷)
استفاده از کلمه های عبور ساده یا پیش فرض زمینه ساز جرایم سایبری و بروز مشکلات متعدد برای شما میباشد.
رهبر انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش‌آموختگی : اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود؛ دشمنی با اصل ایران مستقل و قوی است؛ ملت قوی ظاهر شد