دفتر حراست

انتخابات روز شادی و نشاط ما ایرانیان
شهادت رئیس جمهور محبوب ملت و هیات همراه تسلیت باد.
شهادت ۷ تن از رزمندگان ایران از جمله شهیدان سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمدهادی حاج‌رحیمی در حمله رژیم اشعالگر به سفارت ایران در سوریه تسلیت باد