میز خدمات الکترونیکی

با انتخاب بخش ارائه کننده خدمت میتوانید خدمات مربوط به آن بخش را مشاهده نمایید.

برای دریافت خدمت  روی تصویر سامانه مربوط به آن کلیک کنید

مدیریت امور پژوهشی
نام خدمت:
درخواست پیشنهاد اساتید راهنما
درخواست دفاع از پایان نامه
درخواست تسویه حساب بعد از دفاع
خدمت گیرندگان:
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
مدیریت امور پژوهشی
نام خدمت:
درخواست استفاده از گرنت
درخواست هزینه شرکت در کنفرانس داخلی و کنگره های خارجی
درخواست خرید کیت های آزمایشگاهی
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی
مدیریت امور پژوهشی
نام خدمت:
درخواست ثبت مقاله چاپ شده درمجلات
درخواست ثبت مقاله ارائه شده در کنفرانس
درخواست شرکت در کنفرانس داخلی و خارجی
استفاده از فرصت مطالعاتی
درخواست تالیف و یا ترجمه کتاب
پیشنهاد طرح پژوهشی
درخواست ترفیع پایه
داوری ارتقا پایه
داوری همایشهای داخلی و خارجی
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی
مدیریت فناوری اطلاعات
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی
مدیریت امور دانشجویی
نام خدمت:
تکمیل فرم پیش ثبت نام خوابگاه
درخواست رزرو غذا و افزایش اعتبار
خدمت گیرندگان:
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
مدیریت امور آموزشی
نام خدمت:
ثبت درخواست استفاده از پست الکترونیکی
ثبت درخواست دسترسی به اینترنت
درخواست بارگذاری کارت واکسن
درخواست فارغ التحصیلی دانشجویان
درخواست عضویت در ستاد شاهد
درخواست عضویت استعدادهای درخشان
پرداخت شهریه برخط
انتخاب واحد و حذف و اضافه
معرفی به استاد
تکمیل فرم ارزشیابی نیمسال تحصیلی
درخواست مرخصی تحصیلی
درخواست میهمانی
درخواست اعلام عدم امکان انتخاب درس در نیمسال
خدمت گیرندگان:
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری, دانشجویان کارشناسی
مدیریت امور اداری
نام خدمت:
تکمیل فرم ارزیابی سالیانه
خدمت گیرندگان:
کارکنان
مدیریت امور پشتیبانی
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی, کارکنان
مدیریت امور اداری
نام خدمت:
درخواست اخذ مجوز ادامه تحصیل
درخواست ارتقاء رتبه
درخواست اعمال مدرک تحصیلی
درخواست تخفیف شهریه
درخواست حق اولاد بر اساس گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور
درخواست کمک هزینه ازدواج
درخواست کمک هزینه فوت
درخواست کمک هزینه مهد کودک
درخواست بارگذاری کارت واکسن
درخواست اخذ مجوز ادامه تحصیل
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی, کارکنان
مدیریت امور اداری
نام خدمت:
درخواست ماموریت های ساعتی و روزانه
درخواست مرخصی های استحقاقی و استعلاجی
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی, کارکنان
مدیریت امور اداری
نام خدمت:
ثبت درخواست رزرو هتل
ثبت درخواست رزرو رستوران
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی, کارکنان
مدیریت امور اداری
نام خدمت:
درخواست معرفی به مهمانسرای سایر دانشگاهها
درخواست استفاده از تسهیلات مسکن
درخواست تبدیل وضعیت
درخواست مرخصی بدون حقوق
درخواست ماموریت آموزشی
درخواست کاهش ساعت کاری بانوان
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی, کارکنان
مدیریت امور پژوهشی
نام خدمت:
جستجو در منابع اطلاعاتی کتابخانه
درخواست سفارشات کتابهای لاتین و فارسی
درخواست تهیه کتب الکترونیکی
درخواست پایان نامه های فارسی و لاتین
میز مرجع مجازی
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی, دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری, دانشجویان کارشناسی, کارکنان
مدیریت امور مالی
نام خدمت:
درخواست گواهی حقوق و ضمانت
مشاهده احکام و فیش حقوقی
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی, کارکنان
دانشکده ها
نام خدمت:
برنامه های درسی و امتحانی
فرمهای آموزشی، پژوهشی
فرآیندهای دانشجویی
خدمت گیرندگان:
اعضای هیات علمی, دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری, دانشجویان کارشناسی