جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:زن‌، زندگی، سیاست!حضور زنان در حکمـــــــــــــــــــــــــــرانی مردمیوانتخابــــــــــــــــــــــــــــــــــاتزمان: چهارشنبه ۲ اسفندساعت ۱۶مکان: آمفی تئاتر دانشکده ادبیات(طبقه سوم ساختمان آموزشی)با حضور سرکار خانم عارفی(فعال حوزه زن و خانواده)