امور بانوان و خانواده دانشگاه ارومیه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی، بسیج اساتید استان و مجمع فعالان جمعیت استان نشست تخصصی سلامت و باروری با حضور سرکار خانم دکتر زهرا عابدی ویزه بانوان دانشگاهی هیأت علمی و غیر هیأت علمی در روز چهارشنبه مورخ 25 خردادماه 1401 در آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه برگزار نمود.