نشست بانوان دانشگاهی با حضور خانم دکتر حاجی حسینی معاون محترم امور بانوان ستاد کل  و مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زن و خانواده دانشگاه امام حسین(ع) و خانم دکتر زاده هاشم، مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده دانشگاه ارومیه و جمعی از بانوان دانشگاهی در سالن شورای ستاد مرکزی برگزار شد.

در این نشست، خانم حاجی حسینی در ابتدا به مولفه های خانواده موفق و نقش بانوان به عنوان محور خانواده پرداختند و در ادامه به برنامه ریزی که دنیای غرب نسبت به ضربه زدن به کانون خانواده در ایران مدنظر قرار داده، اشاره نمودند و ایشان همچنین با اشاره به بیانات رهبری ، با توجه به اینکه مقوله اهمیت جمعیت و فرزندآوری در حال حاضر از جمله مسائلی است که باید مورد توجه خانواده های ایرانی قرار گیرد،بیان نمود نباید نسبت به این مورد غفلت نمود. و در نهایت به بیان مهارت های ارتباطی با فرزندان و توجه به رشد فرزندان در فضای مجازی و  آسیب های مبتلا به آن پرداختندو در ادامه، جلسه با پرسش و پاسخ همکاران محترم دانشگاهی به پایان رسید.