عمده‌ترين هدف از ايجاد هیات امناء، استقرار يك مرجع قانون­ گذار در رأس امور مدیریتی دانشگاه ­ها می­باشد تا با تدوين راهبردها، برنامه ريزي ­هاي بلند مدت و تلاش در جهت استقلال تامين منابع مالي، موسسه را در مسیر رسیدن به اهداف والای علمی و پژوهشی هدایت کند.

براساس قانون تشکیل هیات­ های امناء مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات امناء وظایف و اختیارات متعددی در حوزه­های مختلف دانشگاه را برعهده دارد که می­توان به مواردی همچون تصویب سازمان اداری، تصویب بودجه تفصیلی، تصویب حساب­ ها و ترازنامه ها، نحوه اداره واحد­های تولیدی و خدماتی، تصویب نحوه وصول درآمد­های اختصاصی و نحوه مصرف آن و غیره اشاره کرد.

   بعد از پايان جنگ تحميلي و با توجه به شرايط جديد ايجاد شده در کشور به خصوص در حوزه آموزش عالی، نیاز به ایجاد تغییر و تحول اساسی در مدیریت دانشگاه­ ها احساس می ­شد چرا که با گذشت چند سال از اداره دانشگاه­ ها به شيوه متمركز، اين واقعيت ثابت شده بود كه موسسات آموزش عالی بايد از اختيارات بيشتري برخوردار باشند. از اين رو در سال 1367 قانون تشكيل هيات­ هاي امناي دانشگاه ­ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و به تبع آن هیات امنای دانشگاه ارومیه تشکیل گردید. 

 

جهت دریافت مصوبات هیات امنای دانشگاه ارومیه اینجا کلیک کنید.

 

اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنای دانشگاه ارومیه:

اعضای حقوقی:

۱- جناب آقای دكتر محمدعلی زلفی گل -  وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیات امناء؛

۲- جناب آقای دكتر محمد سلیمانی - قائم مقام محترم وزیر و رییس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛

۳- جناب آقای دكتر مسعود گنجی – رییس محترم کمیسیون دائمی هيات امناء.

۴- جناب آقای دكتر احمد علیجانپور - رييس  محترم دانشگاه اروميه و دبير هيات امناء؛

۵- جناب آقای  دكتر مجتبی مختاریان اصل – رییس محترم دانشگاه صنعتي اروميه؛

۶- سرکار خانم ملیحه اخلاقی – نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛

 

اعضای حقیقی:

۱- جناب آقای دکتر علی سلاجقه ــ  معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیات امناء؛

۲- جناب آقای محمدصادق معتمدیان - استاندار محترم استان آذربایجان غربی و عضو هیات امناء؛

۳- جناب آقای دکتر هاشم داداشپور - عضو محترم هیات امناء؛

۴- جناب آقای دکتر ایرج میرزایی – عضو محترم هیات امناء؛

۵- جناب آقای  دکتر میرقاسم میرزاده پر ــ عضو محترم هیات امناء؛

۶- جناب آقای  دکتر محمدحسین بهشتی ــ عضو محترم هیات امناء؛

 

 

اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ارومیه:

اعضای حقوقی کمیسیون :

۱- جناب آقای دكتر مسعود گنجی – رییس محترم کمیسیون دائمی هيات امناء.

۲- جناب آقای دكتر احمد علیجانپور - رييس  محترم دانشگاه اروميه و دبير هيات امناء؛

۳- جناب آقای  دكتر مجتبی مختاریان اصل – رییس محترم دانشگاه صنعتي اروميه؛

۴- سرکار خانم ملیحه اخلاقی – نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۵- جناب آقای دکتر شهاب کسکه – معاون محترم مرکز در امور هیات های امناء؛

 

 

اعضای حقیقی کمیسیون:

۱- جناب آقای دکتر محمدحسن جوادی ــ  عضو محترم کمیسیون دائمی؛

۲- جناب آقای دکتر غلامرضا منصورفر - عضو محترم کمیسیون دائمی؛

۳- جناب آقای دکتر رحیم تقی زاده - عضو محترم کمیسیون دائمی؛

۴- جناب آقای دکتر محمد کاشف – عضو محترم کمیسیون دائمی؛

۵- جناب آقای  دکتر جعفر عبداللهی شریف ــ عضو محترم کمیسیون دائمی؛