در این جلسه که باحضور آقایان دکتر سلیمانپور معاونت پژوهش و فناوری و دکتر سید جعفر زنوزی مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و رابطین دانشگاه در واحدهای صنعتی برگزار گردید در خصوص موانع موجود بر سر راه ارتباط مؤثر با واحدهای صنعتی صحبت و در خاتمه حاضرین برای بهبود روند کار پیشنهاداتی ارائه نمودند لازم به توضیح است اسامی رابطین دانشگاه در واحدهای صنعتی تا زمان برگزاری جلسه به شرح ذیل می باشد

دکتر طاهر ازدست عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک رابط با شرکتهای ساحل اتحاد و ایران پاش

دکتر علی محمد نیکبخت عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم رابط با کارخانه قند ارومیه و شرکت پاکدیس

دکتر یلدا کاتبی عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع رابط با کارخانه مارال صنعت

دکتر بهزاد نعمتی اخگر عضو هیأت علمی گروه مهندسی معدن رابط با کارخانه سیمان ارومیه

دکتر سید علی حسینی عضو هیأت علمی گروه شیمی رابط با شرکت پتروشیمی ارومیه

دکتر هادی الماسی عضو هیأت علمی گروه صنایع غذایی رابط با شرکت تاتائو

 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:225  این هفته:1195  این ماه:7296  امسال:277019