فهرست مقالات


سخنرانی‌ها: سخنرانی‌های عمومی  |  اپتیک و فوتونیک  |  لیزر و اسپکتروسکپی  |  کوانتم اپتیک  |  اتمی مولکولی  |  مغناطیس و ابررسانایی  |  رشد و مطالعه ساختاری و حسگری مواد  |  نانو ساختارها  |  رشد بلور  |  ماده چگال نرم و ترمودینامیک  |  مطالعه ساختاری مواد  |  ماده چگال نظری - همبسته قوی  |  نانولوله‌های کربنی - سرامیک و نانو ذرات  |  گرافین و سایر  |  فیزیک هسته‌ای  |  فیزیک پلاسما  |  گرانش و کیهان‌شناسی  |  انرژی بالا - نظری و پدیده شناختی و شتابدهنده  |  فیزیک بنیادی و انرژی‌های بالا  | 

پوستر‌ها: اپتیک و فتونیک: تجربی  |  اپتیک و فتونیک: نظری  |  لیزر و اسپکتروسکوپی  |  فیزیک هسته‌ای: تجربی  |  فیزیک هسته‌ای: نظری  |  پلاسما: تجربی، نظری و محاسباتی  |  گرانش و کیهان شناسی  |  نجوم و اخترفیزیک  |  فیزیک انرژی‌های بالا: پدیده شناختی فیزیک ذرات  |  فیزیک انرژی‌های بالا: شتابگرها  |  فیزیک انرژی‌های بالا: نظری  |  فیزیک ریاضی  |  فیزیک اتمی و مولکولی  |  فیزیک بنیادی  |  ماده چگال: فیزیک نانو ساختارها  |  ماده چگال: فیزیک دماهای پایین و مغناطیس  |  ماده چگال: فیزیک محاسباتی  |  ماده چگال: نیمه رساناها، اتصالات و اثر جوزفسون  |  ماده چگال نرم و بیوفیزیک  |  ماده چگال: همبسته قوی و گرافین  |  ماده چگال: سایر موارد  |  مکانیک آماری  |  فیزیک میان رشته‌ای  |  سایر موارد  |  دانشجویی  | 


برای جستجو دکمه کنترل و F را به طور همزمان بر روی صفحه کلید خود فشار دهید (Ctrl+F). پنجره کوچک جستجو باز خواهد شد. کلمه یا عبارت مورد نظر را وارد کرده و Enter را بزنید. عبارت یافت شده در داخل صفحه مشخص می‌گردد. برای رفتن به موارد یافت شده بعدی از دکمه Next استفاده کنید.

سخنرانی های عمومی
سخنرانی های عمومی
هندسه یِ ناجابه‌جایی با جابه‌جاگرها یِ جبرِلی
محمد خرمی
۶
نظریه جدید تشکیل سراب
محمد تقی توسلی
۱۰
ابررسانایی بی گاف در مواد گرافینی: کرومودینامیک کوانتومی با گرافین؟
مالک زارعیان
۱۱
تحلیل حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما، پیامدها و آموزه‌های آن
محمد باقر غفرانی
۱۳
مروری بر مشارکت زنان در فیزیک ایران
اعظم ایرجی زاد
۱۴
آشنایی با نظریه ابرریسمان
محمدرضا گروسی
۱۶
Spectral Singularities and their Application in Laser Physics
Ali Mostafazadeh
۱۸
Superconductivity and nanostructures: an overview of researches at the CNR-SPIN Institute
Gio Vanni Piero. Pepe
۱۹
از ابررسانایی متعارف تا ابررساناهای دمای بالا
ابوالحسن واعظی
۲۰
مقاله‌های شفاهی
اپتیک و فوتونیک
بررسی ویژگی های امواج سطحی غیرخطی در بلور فوتونی با لایه کلاهک غیرخطی
زهرا عینی، عبدالرحمن نامدار، صمد روشن انتظار، کریم میلانچیان
۲۵
اثرات توزیع کاتوره ذرّات پراکننده بر انتشار امواج الکترومغناطیس
علیرضا هاشمی، محمود حسینی فرزاد، سید سعید موسوی، مراد دیده بان مهر
۲۹
میزان عبور نور از یک حفره ی زیر ابعاد طول موج در حضور فرورفتگی اطراف آن
مهدیه هاشمی، محمود حسینی فرزاد
۳۳
بررسی و بهینه سازی کلیدزنی تمام نوری بر پایه هندسه موجبرهای عمود بر هم با استفاده از مواد غیر خطی
امین عباسی، رضا خردمند، مرتضی نوشاد
۳۷
یک روش تحلیلی محاسبه انتقال حرارت و رطوبت جفت شده در خاک برای بدست آوردن پاسخ زمانی نشت یاب فیبر نوری لوله های نفت دفن شده
اعظم میرزائی، علیرضا بهرامپور، مجید تراز
۴۰
در هم تنیدگی کوانتومی در ساختارهای فوتونیکی قطبیده متناوب غیر خطی
گلشن بوداغی گاوگانی، رضا خردمند، مهدی رضایی کرامتی، مجید نعمتی
۴۴
شبیه سازی و تحلیل طیف بازتابی توری های براگ تار نوری دوگانه در تشخیص همزمان گاز و دما توسط آشکارساز هیدروژن
علی قربانی، عبدالناصر ذاکری، مسعود کاوش تهرانی
۴۸
تقسیم‌کننده توان مبتنی بر تزویج‌گرهای جهت‌دار بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
محمود نیکوفرد، سعید آمده، علی فرشادپور
۵۲
حسگرهای نانورشته اپتیکی برای شناسایی نانوذرات دی الکتریکی کلوئیدی با ساختار همگن و ناهمگن
حسن فاطمی امام غیث، شایسته رحمانی انباردان
۵۶
طراحی و شبیه سازی کوپلرتوری براگ حجمی پلیمری مرتبه اول
حامد آریان فرد، صابر جلیل پیران، علیرضا کاتبی جهرمی، حمیدرضا مشایخی، علیرضا غروی
۶۰
اندازه گیری جابجایی های زیر میکرومتری با استفاده از پراش فرنل از پله فازی دو بعدی
محمد تقی توسلی، خسرو حسنی، علی اکبر خرشاد
۶۳
تاثیر انحنای خطوط و تغییر تدریجی گام توری بر نقش ماره حاصل از برهم‌نهی دو توری
کتایون سماواتی، شادی بالنده، محمدتقی توسلی
۶۷
بررسی رابطه پاشندگی امواج و نرخ رشد در لیزر الکترون آزاد دو جریانی با میدان ویگلر و کانال یونی
هاجر علیرضایی، تقی محسن پور
۷۱
محاسبه ضرایب غیرخطی نانوکلوئیدهای نقره وطلا باروشSPM وجاروب محوری
زهرا عباسی آزاد، حمید نجاری، یوسفعلی عابدینی
۷۵
ذخیره‎سازی کیوبیت‎های فوتونی بر روی کیوبیت‎های اسپینی هسته‎های یک نقطه کوانتومی باردار داخل یک کاواک اتلافی
سید خلیل علوی، مجید قناعت‎شعار
۷۹
^ بالا
لیزر و اسپکتروسکپی
آنالیزرفتارحالت پایدار لیزر میکروحلقه نیمه‌هادی بادرنظرگرفتن بازتاب‌ از لبه‌های موج‌بر
طیبه ناصری، علیرضا بهرامپور
۸۵
کنترل دوپایایی نوری با استفاده از جذب القایی الکترومغناطیسی
الهام ساداتی نصرت آباد، محمد محمودی، مصطفی صحرایی
۸۹
تولید هماهنگ مرتبه بالا بوسیله میدان های لیزری با فرکانس پایین در مدل دو ترازی
سعید باطبی، مسعود محبی
۹۳
بررسی انتخاب مدهای عرضی لیزر Nd:YAG
مینا محمدی، مریم مستمند، مهدی موسوی، محمود سلطان الکتابی
۹۷
بررسی توزیع زاویه ای هماهنگ های مرتبه بالا و آثار آن بر تولید تپ های آتوثانیه
طاهره نعمتی آرام، سعید باطبی، مسعود محبی
۱۰۱
^ بالا
کوانتم اپتیک
اثر اتلاف بر تولید حالت گربه ی شرودینگر در الگوی جینز- کامینگز پاشنده و در حضور محیط غیرخطی کر
فاطمه طریقی تابش، محمد حسین نادری
۱۰۷
تولید حالتهای در هم ‌تنیده‌ی دو اتم 3 ترازی در دو کاواک با روش گذار بی ‌دررو کسری همراه با اثرات ناهمدوسی
مهدی امنیت طلب، لیدا ملوکی، مقصود سعادتی نیاری
۱۱۱
کنترل جابجایی گوس – هانشن از طریق فاز نسبی در کاواک شامل اتم های سه ترازی
پریسا معبودی، مصطفی صحرایی، ندا ذوالقدری، حسین لطفی
۱۱۵
حالت‌های همدوس فوتون- افزوده‌ی تغییرشکل‌یافته و ویژگی‌ غیرکلاسیکی آن‌ها
امید صفائیان، محمدکاظم توسلی
۱۱۹
تعیین فاصله کانونی میکرولنز با استفاده از انحراف‌سنجی ماره‌ای موازی
سیف اله رسولی، حسن سرابی، یاسر رجبی
۱۲۳
^ بالا
اتمی مولکولی
رهیافت انتگرال مسیر حالت‌های همدوس برای تابع پارش و توابع همبستگی چند زمانه‌ی سامانه‌های برهم‌کنش‌گر
امیرحمید علیزاده، رسول رکنی زاده، محمد حسین نادری
۱۲۹
دوپایایی نوری در حضور میدان رادیویی اضافی
رسول دوستکام، علی مرتضی پور، محمد محمودی، مصطفی صحرایی
۱۳۳
کنترل دوپایایی نوری در چاه کوانتومی سه‌گانه نامتقارن آبشاری
ندا حیدری، محمد محمودی
۱۳۷
دوپایایی نوری در سیستم سه ترازی Λ در حضور پهن شدگی دوپلری
مینا سعیدی وحدت، محمد محمودی، مصطفی صحرایی
۱۴۱
اتم هلیوم تحت تپ لیزرشدید فوق کوتاه: شبیه سازی با استفاده از معادلات شرودینگر و فون_نویمن
علی اللهی، رسول رکنی زاده، محسن وفایی
۱۴۵
پتانسیل برهمکنش پاشندگی بین یک اتم برانگیخته و یک اتم در حالت پایه در حضور ماده مغناطوالکتریک
حسن صفری، محمد رضا کریم پور، سعید عزیزی
۱۴۹
تأثیر طول و شعاع الکترودها بر رفتار یک فیلتر جرمی چهار قطبی
عبدالمحمد قلمبر دزفولی، شایسته شرافت
۱۵۳
محاسبه فرکانس‌های مشخصه محوری دام یون غیر خطی با استفاده از روش بسط پارامتری
علیرضا درودی، امینه رضائیان اصل
۱۵۷
پراکندگی الاستیک پوزیترون توسط یون مولکول هیدروژن با استفاده از محاسبه ماتریس گذار
فریده شجاعی اکبرآبادی، رضا فتحی، محمد آقا بلوریزاده
۱۶۱
تاثیر گسیل خود به خودی بر گذار جمعیت در سیستمهای پنج پایه با روش گذار بی دررو کسری
مهدی امنیت طلب، زهره قربان زاده، مقصود سعادتی نیاری
۱۶۵
^ بالا
مغناطیس و ابررسانایی
اثر جهت‌گیری مغناطیس شدگی لایه‌های مغناطیسی بر زمان تونل زنی اسپینی در نانو ساختار چند لایه‌ای NM / EuS / NM /EuS / NM
مرضیه مومن زاده حقیقی، رشید ولی
۱۷۱
مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی منگنایت دو لایه ای LaSr2Mn2O7
محمد حسین احسانی، پرویز کاملی، محمد ابراهیم قاضی
۱۷۵
ساخت نانوذرات ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-δ با روش سیترات‌ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها
هادی عربی، محمود رضایی رکن آبادی، فرزانه رمضانی
۱۷۹
اثر فشار و تراکم روی رفتار شیشه ی ابر اسپینی نانو ذرات فریت MnFe2O4
باقر اصلی بیکی، پرویز کاملی، هادی سلامتی
۱۸۳
ساخت و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل (NiFe2O4)
هاجر حاجی هاشمی ورنوسفادرانی، پرویز کاملی، مهدی رنجبر، باقر اصلی بیکی
۱۸۷
^ بالا
رشد و مطالعه ساختاری و حسگری مواد
بررسی مورفولوژی، خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای ZnO تهیه شده از محلول آبی کلرید روی و تیوره به روش اسپری پایرولیزیز
یاسر ارجمند، حسین عشقی
۱۹۳
ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و جذب امواج الکترومغناطیسی در باند فرکانسی Ku در نانوکامپوزیتهای SrFe10.5O16.75 / ZnO
احمد پوربافرانی، هادی سلامتی، پرویز کاملی
۱۹۷
تأثیر آلائیدگی سریوم روی خواص نانوساختارهای اکسید روی تهیه شده به روش سل- ژل
محمد رضا خانلری، افسانه حاجی نوروزی، سعید باغشاهی
۲۰۱
تاثیر دما بر ویژگیهای اپتیکی خطی و غیر خطی محلول های کلوئیدی نانو ذرات اکسید روی
محمدحسین مجلس آرا، احسان کوشکی، حمید آخرت دوست
۲۰۵
بررسی واهلش خوشه آلومینیوم در الگوی ژله پایدار غیرهمگن خود انقباضی
محمود پیامی شبستر، طاهره محمودی
۲۰۸
مقایسه‌ای برخواص نوری و ساختاری نانوکریستال‌های امتزاجی ZnxCd1-xS نورتاب به روش ترموشیمیایی در دمای اتاق و C° 96
حسن اله داغی، مازیار مرندی، نیما تقوی نیا، اعظم ایرجی زاد، مهدی ملایی
۲۱۲
سنسورهای گازی حساس به بخار اتانول ساخته شده بر پایه ی نانومیله های ZnO
مسعود مهرابیان، کاوس میرعباس زاده، حسین آفریده، روح اله عظیمی راد
۲۱۶
حسگری گاز مایع (LPG) به وسیله‌ی حسگر نانو ساختار SnO2
مریم برزگر، محمد باقر رحمانی، میلاد خاکزاد قراملکی، حمید هراتی زاده
۲۲۰
آشکارسازهای نوری فرا بنفش برپایه صفحات اکسیدروی با زمان پاسخ بهبود یافته
عباس قاسمپور اردکانی، میثم ‍پازکی، سید محمد مهدوی، نیما تقوی نیا، علیرضا بهرامپور
۲۲۴
بررسی اثر دما بر حساسیت لایه های نازک اکسید تنگستن سنتز شده به روش تخلیه الکتریکی نسبت به گاز سولفید هیدروژن
شیما کاشانی، علی اکبر آشکاران، اعظم ایرجی زاد
۲۲۸
^ بالا
نانو ساختارها
تأثیر همزمان فشار و میدان لیزر بر انرژی بستگی ناخالصی در سیم کوانتومی GaAs/Ga1-ηAlηAs
ابراهیم صادقی، سمیه علیرضایی
۲۳۳
کنترل دوپایایی نوری به چند پایایی از طریق کنترل فازی در حضور تداخل کوانتومی در چاه کوانتومی دوگانه
میثم معمارزاده، مصطفی صحرایی، حمیدرضا حامدی، رجب ناصحی، جعفر پورصمد
۲۳۷
اثر تغییرات کرنش شبکه بر انرژی فعال سازی استحاله‌ی فاز نانوذرات TiO2
شهروز نصیریان، حسین میلانی مقدم
۲۴۱
چگالی حالت‌های فونونی یک نانو بلور با ساختار مکعبی ساده
حسن ربانی، محمد مردانی، مهوش کشاورز
۲۴۵
بررسی ضریب لانده موثر الکترون در سیم کوانتومی در حضور اثر راشبا و میدان مغناطیسی
نجمه فتحی زاده، رضا خرداد
۲۴۹
مقایسه ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوپودرهای کامپوزیتی و هسته- پوسته نانو ساختار Fe3O4/TiO2 تهیه شده به روش سل ژل و یک فرآیند غیر حرارتی
حوری محمدپور، احمد حسن پور، محمد نیایی فر
۲۵۳
بستگی اثرات خودگرمایی به لایه منفعل سازی در افزاره های AlGaN/GaN HEMT
علی حق‏شناس، مرتضی فتحی پور
۲۵۷
اثر شفاقیت مرزها بر جریان جوزفسون در یک ساختار ابررسانا-گاز الکترونی دو بعدی- ابرسانا با برهم‌کنش اسپین- مدار
قدیر محمدخانی، مولاداد نیکبخت
۲۶۱
مغناطومقاومت در اتصال های نقطه ای کوانتومی نیمرسانایZnMnSe
صبورا صالحی، رشید ولی
۲۶۵
ساخت و بررسی خواص اپتیکی لایه نازک الکتروکروم WO3 به روش سل -ژل
سولماز حیدری فرد، جواد خلیل زاده، یوسف سیدجلیلی، مرضیه ناظمیان اردکانی
۲۶۹
^ بالا
رشد بلور
تهیه و مشخصه یابی پودر کربنات سه گانه باریم، کلسیم و استرانسیم به عنوان ماده گسیل الکترون در کاتدهای گرمایونی
توکل توحیدی، محسن صفی خانی، بهروز صفی بناب
۲۷۵
رشد و مشخصه یابی تک بلور NH4H2PO4 در جهت <001> به روش S-R
سمانه سالاریان، حمید رضا قلی پور دیزجی
۲۷۹
بررسی تأثیر شرایط رشد و ناخالصی پلاتین بر عبوردهی نوری بلور KTiOPO4
حمیده ذالیانی، مجید جعفر تفرشی، مصطفی فضلی، الهه غریب شاهیان
۲۸۳
بررسی تأثیر مونواتانول آمین بر خواص اپتیکی و مورفولوژیکی فیلم های نازک اکسید منیزیم تهیه شده به روش سل-ژل
زهرا باژن، فرهاد اسمعیلی قدسی، جمال مظلوم
۲۸۷
مطالعه ی جذب اپتیکی و تعیین گاف باند اپتیکی لایه های نازک آمورف TeO2-V2O5-NiO تهیه شده به روش بمباران الکترونی
شبنم حسین زاده، حسن بیدادی، مجتبی پرهیزکار، فرامرز هادیان
۲۹۱
^ بالا
ماده چگال نرم و ترمودینامیک
ترمودینامیک هندسی آمار ناآبلی و چگالیده ناآبلیون ها
حسین محمدزاده، بهروز میرزا
۲۹۷
اثر انتقال حرارت تابش درونی بر میدان جریان همرفت طبیعی در شاره چوکرالسکی
محمدرضا فایض، یاسر عبداله پور
۳۰۱
اثر تابش لیزر ArF روی زیست سازگاری پلیمر پلی‌اترسولفون
هدیه پازکیان، محمود ملاباشی، سعید جلوانی، جلال برزین، شهریار ابوالحسینی، قاسم عزیزآبادی فراهانی
۳۰۵
بسط سری دمای بالا مدل آیزینگ با برهمکنش‌های مختلف بر روی شبکه کاگومه
زهرا جلالی مولا، فرهاد شهبازی
۳۰۹
منشأ آنکورینگ مایل در بلور مایع نماتیک
ابوالقاسم عوض پور، محمد فرجادیان، مریم عبدی پور، روح اله قیصری
۳۱۳
^ بالا
مطالعه ساختاری مواد
ترابری الکترونی در اتصالات تایولی مولکولهای خانواده اسن
راحله پیله ور شهری، ناصر شاه طهماسبی
۳۱۹
مطالعات ابتدا به ساکن خواص الکترونی و مغناطیسی ترکیبات Mn2AgX(X=Si, Ge)
راشده واحد، زهرا نوربخش
۳۲۳
بررسی کوانتومی خواص ساختاری، الکترونی و توپولوژیک نانو خوشه‌های هشت‌تایی نقره
زهرا تربتیان، سید جواد هاشمی فر، هادی اکبرزاده
۳۲۷
تأثیر افزایش پارامترهای سیستم سه ذره‌ای در بازی‌ کوانتومی
هادی گودرزی، سمیرا بیرامی
۳۳۱
ایجاد پوشش TiO2 بر روی نانوساختارهای ZnO به منظور افزایش پایداری شیمیایی وکاربرد آن در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای
سارا علی میرسالاری، فریبا تاج آبادی، نیما تقوی نیا، سید محسن صالح کوتاهی
۳۳۵
^ بالا
ماده چگال نظری - همبسته قوی
اثر برهمکنش روی ماهیت چندفراکتالی توابع موج در گذار اندرسون
محسن امینی آبچویه، فرهاد شهبازی، ولادیمیر کراوتسوف
۳۴۱
مطالعه خواص اپتیکی فاز جدیدترکیب Li3BN2
مهرداد دادستانی، شیرین نامجو
۳۴۵
فرکانس تشدید پلاسمون سطحی چند قطبی در نانوذرات کروی شکل فلزی
متین ساعی، صابر فرجامی شایسته
۳۴۹
بررسی اثر پرکولیشن در نانوکامپوزیت های نقره/کربن شبه‌الماسی
سنور عبدالقادری، عزیزاله شفیع خانی، محمد علی وساقی
۳۵۳
بررسی خواص نیم فلزی در نیتریدهای فلزات واسطه :ABN2 مورد MnCoN2
سعید دعوت الحق، مرضیه فروغ پور، محمد زرشناس
۳۵۷
^ بالا
نانولوله‌های کربنی - سرامیک و نانو ذرات
بررسی چگونگی تحلیل داده های پراش پرتو ایکس در ابرشبکه های نانو
کوثر شهبازی، امیر سید حسن روضاتیان
۳۶۳
بستگی دمایی رسانش گرمایی نانولوله ی کربنی
محمد ابراهیم فولادوند، علیرضا صفارزاده، مریم سبزعلی جماعتی ابهری
۳۶۷
مقایسه اثر کاتالیستی نانوذرات نیکل و مس-نیکل بر رشد نانولوله های کربنی
شهرام سلیمانی، طیبه قدس الهی، محمد اکبرزاده پاشا، هادی زهرابی، علی گلالی، ژیلا احمدی
۳۷۱
مطالعه اثر بازپخت بر لایه های نانو سیم کادمیوم هیدروکسید (Cd(OH)2) انباشت شده به روش شیمیایی(CD)
رضا صحرایی، غلامرضا نبیونی، اسماء میهن دوست، علی باوندی
۳۷۵
تأثیر نوع و غلظت احیا‌کننده بر روی خواص ساختاری نانوذرات نقره تهیه شده به روش هم‌رسوبی (احیای شیمیایی)
نرجس جمالی، محمد مهدی باقری محققی، عباس یوسفی
۳۷۹
ساخت آرایه دوبعدی نانوخازنها به کمک نانوحفره های آلومینای آندایز شده با ترکیب آندایز سخت و نرم به ترتیب در V130 و V104
محمود مرادی، فهیمه بهزادی، حمیدرضا کریمی علویجه
۳۸۳
ساخت نانوذرات اکسید مس به روش الکترواکسیداسیون و بررسی اثر دمای رشد بر خواص ساختاری و اپتیکی آنها
ایرج کاظمی نژاد، مریم حسنوند
۳۸۷
سنتز نانوذرات ZnSe توسط کندوسوز لیزری در اتانول
فائزه مثمر، محمدجواد ترکمنی، جمشید صباغ زاده، پروانه جعفرخانی، داوود درانیان
۳۹۱
ساخت نانو شیشه-سرامیک های اکسی فلورایدی آلاییده به Eu3+ و بررسی خواص طیفی آنها
هادی رحیمیان علی اباد، یوسف هاتفی، جواد خلیل زاده
۳۹۵
^ بالا
گرافین و سایر
تزریق شبه اسپین در نانوساختارهای گرافینی تک لایه
لیلا مجیدی فرد وطن، مالک زارعیان
۴۰۱
اثر مکان اتصال الکترودها بر ترابرد الکتریکی یک نانو روبان گرافن
حسن ربانی، محمد مردانی، ازاده مظلوم شهرکی، سکینه وثوقی نیا
۴۰۵
اثر GMR در اتصالات گرافنی فرومغناطیس-فرومغناطیس
فاطمه میرمجربیان، غلامرضا راشدی
۴۱۰
تأثیر اثر خودالقایی پیجه در سیستم های گرمای القایی
حامد حیدری، محمد حسین توکلی
۴۱۴
ساختار جریان های گردابی در فرآیند گرمای القائی با حضور شکل‌های مختلف از سطح مقطع پیچه
محترم هنزمندنیا، محمدحسین توکلی، حامد حیدری
۴۱۸
^ بالا
فیزیک هسته‌ای
شبیه سازی سیگنال القایی در آشکارساز صفحه عایق
سمیه حسینی، احمد مشاعی، لاروس خسروی خراشاد
۴۲۳
امکان‌سنجی محاسباتی و تجربی پرتودهی نیمه‌صنعتی خرما بدون استفاده از ساز و کار جابجایی محصول
غلامرضا رئیس علی، وحیده عطائی نیا، رویا گرجی فرد، پیمان رضاییان، ابراهیم زرین
۴۲۷
محاسبه دوز جذب شده در یک مدل انسانی، حاصل از چشمه 241Am-Be با استفاده از کد MCNPX
داود قاسم آبادی، مسعود عبداله زاده، محسن شایسته
۴۳۱
بررسی تشکیل تشدیدی Λ(1405) با استفاده از جذب کائون منفی متوقف‌شده در دوترون
جعفر اسماعیلی، ظفراله کلانتری، یشینری آکائیشی، تشیماتسو یامازاکی
۴۳۵
محاسبۀ بازده ذاتی آشکارساز BGO با استفاده از روش‌های تحلیلی و مونت‌کارلو
صدیقه کاشیان، غلامرضا رئیس علی، محمد رضا اسکندری، حسین خلفی
۴۳۹
نقش بردار کیلینگ در ارتباط میان مدل های جمعی هسته ای
محمدعلی جعفری زاده، ناصر فولادی، میثم قدمی
۴۴۳
محاسبه پتانسیل هسته ای بر هم کنش یون های سنگین با استفاده از مدل شبکه ای
امید ناصرقدسی، وحید زنگانه، محدثه گلشنیان
۴۴۷
^ بالا
فیزیک پلاسما
افزایش بازده لیزر الکترون آزاد دوپرتوی به روش کاهش غیرخطی دامنۀ میدان مغناطیسی
مریم زاهدیان، بهروز مراغه چی
۴۵۳
محاسبه فاکتور کیفی جرم برای تنگش دوتریم در دستگاه پلاسمای کانونی دنا
محدثه فراهانی، محمد امیرحمزه تفرشی
۴۵۷
اثر فشار بر حباب سونولومینسانسی تولید شده با لیزر
فاطمه رازقی، هما ابراهیمی، شادی فلاحی، نیلوفر ذوقی، نسترن رضایی، منا میرحیدری، رسول صدیقی بنابی
۴۶۱
بررسی قابلیت دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1 به عنوان چشمه اشعه ایکس مناسب برای تصویر برداری دروننگرانه
نیکو دارستانی فراهانی، فریدون عباسی دوانی
۴۶۵
اثرات پیش یونش بر دینامیک شکست مولکولی در تخلیه الکتریکی گاز طبیعی (متان)
راحله لطفعلی پور، عطاملک قربانزاده، بهار مدیر، امیر مهدیان
۴۶۹
آهنگ ناپایداری پراکندگی رامان القایی در محدوده فرکانسهای رادیویی موج تزریقی در توکامک کروی NSTX
اکبر پروازیان، احمد نقی دخت
۴۷۳
خودهمگرایی و خودکانال‌زنی پالس لیزر کوتاه با قطبش دایروی در کانال پلاسمایی مغناطیده
محمد قربانعلیلو، داود حسن پور
۴۷۷
تاثیر قطبش الکتریکی دانه های غبار روی پایداری مد های طولی و عرضی در زنجیره یک بعدی بلور پلاسمای غبارآلود
بیژن فرخی، فاطمه آزادنیا، مهران شاه منصوری
۴۸۱
تولید پرتو ایکس از طریق برخورد الکترونهای شبه تک انرژی حاصل از برهمکنش پلاسمای تولید شده توسط لیزر، با هدف سرب
سعید نصیری، جابر شریفی، فریده شجاعی اکبرآبادی، رسول صدیقی بنابی، لیدا نیکزاد
۴۸۵
بررسی اثر پلاسمای پس تاب سرد اتمسفری بر قارچ کاندیدا آلبیکنس
فرشاد صحبت زاده، اباصلت حسین زاده، سعید میرزانژاد، سمیرا حاجی احمدی، مهسا طالب زاده، مائده قاسمی
۴۸۹
^ بالا
گرانش و کیهان‌شناسی
لایه بندی شیدسپهری خالهای سایه ای محیطی با استفاده از داده های Hinode SOT/SP
هاشم حامدی وفا، مریم رحمانی
۴۹۵
بررسی استفاده از هودوسکوپها برای افزایش دقت زاویه‌ای آرایه‌های بهمن گسترده هوایی
داود پورمحمّد
۴۹۹
هندسه‌ی ترمودینامیک سیاهچاله‌ی بی- تی- زد با ثابت کیهان شناسی متغیر
زهرا خاکساری، بهروز میرزا
۵۰۳
کرمچاله های غیرخطی با پتانسیل لگاریتمی در ابعاد بالا
سید حسین هندی، مژگان واثقی
۵۰۷
آشکارسازی ریسمان های کیهانی با استفاده از تابع همبستگی قله- قله در نقشه تابش زمینه کیهانی
بهنام جوانمردی، حسین مصحفی، سیدمحمدصادق موحد
۵۱۱
^ بالا
انرژی بالا - نظری و پدیده شناختی و شتابدهنده
طراحی و ساخت پیچه چرخان به منظور اندازه گیری محور مغناطیسی و هماهنگ های چند قطبی آهنربای چهار قطبی C-MAG517
فروغ طاهری قهفرخی، جواد رحیقی، محمد لامعی رشتی
۵۱۷
جستجوی ابعاد اضافی در LHC
سید محسن اعتصامی، سعید پاک طینت مهدی آبادی، علی فهیم، مجتبی محمدی نجف آبادی
۵۲۲
جستجو برای ابر تقارن در رویدادهای با دو الکترون هم‌بار در آزمایش CMS
حامد بخشیان سهی
۵۲۵
اثر جرم مشاهده‌پذیر روی توزیع انرژی مزون تولید شده از نابودی الکترون-پوزیترون
سیدمحمد موسوی نژاد
۵۲۸
حل معادله تحولی آلترالی – پاریسی برای توابع توزیع کوارک های دریابا استفاده از چند جمله ای های لاگر
حمید رضا شریفی نژاد، ابوالفضل میرجلیلی، محمد مهدی یزدان پناه
۵۳۲
فضای فاز کاهش یافته ی ریسمان بوزونی جرمدار در حضور میدان B
اعظم بخشی، احمد شیرزاد
۵۳۶
بررسی ساختار قیدی نظریه گرانشی جدید جرم دار سه بُعدی
مهدی صادق، احمد شیرزاد
۵۴۰
حل های تقارنی اسپین و شبه اسپین معادله دیراک برای پتانسیل اسکارف
هادی گودرزی، محمد روشن ضمیرنیکو
۵۴۴
انتقال حالات کوانتومی و ایجاد درهم‌تنیدگی بهینه روی شبکه‌ی اسپینی اتلافی
محمدعلی جعفری زاده، رحیمه صوفیانی، مریم عظیمی، فقیهه اقبالی فام
۵۴۸
بررسی اثر شکست تقارن برتابع ساختار قطبیده
فاطمه اربابی فر، علی خرمیان، شاهین آنشبار تهرانی
۵۵۲
^ بالا
فیزیک بنیادی و انرژی‌های بالا
نیروی کازیمیر در مدل آیزینگ دو بعدی و مدل پاتس در حضور میدان مغناطیسی
آرزو شیبانی، بهروز میرزا
۵۵۷
نقش هم زمان تک قطبی های مغناطیسی و ورتکس ها در بررسی محبوس شدگی کوارک
شهنوش رفیع بخش، شیما رفیع بخش
۵۶۱
گرانش لگاریتمی در 4-بعد
محسن علیشاهیها، رضا فارغ بال
۵۶۵
برهمکنش حالت نهائی برای واپاشی B^0 to J/psi Rho^0
بهنام محمدی، حسین مهربان
۵۶۸
بررسی تغییرات شاخص رنگ بلازار Mrk 180 در طول یک شب رصدی
منصوره سبزی سروستانی، علیرضا آقائی
۵۷۲
^ بالا
مقاله‌های پوستر
^ بالا
اپتیک و فتونیک: تجربی
تعمیم آزمون رانکی تطبیقی برای عدسیها
خسرو حسنی، هلیا هوشمند ضیافی
۵۷۷
اندازه گیری ضخامت لایه های شفاف با استفاده از تکنیک ماره
خسرو حسنی، زینب وکیل
۵۸۱
مقایسه بلور های فوتونی با شبکه ی مثلثی، مربعی و مستطیلی در حضور اثر غیر خطی کر
محمود حسینی فرزاد، یداله شهامت
۵۸۵
تغییرات طول موج و قطبیدگی تابش نقاط کوانتومی InAs/GaAs در دمای هلیوم مایع به توسط طیف‌نگاری مایکروفوتولومینسانس
احمدرضا دارائی، علی کاظم پور، سیدحسن حاجی امام، علی عباسی رستمی، مسعود شکوهی، سعید احمدی
۵۸۹
بررسی اپتیکی لایه های نازک اکسید ایندیم قلع با استفاده از معادلات فرنل
داود رئوفی، پگاه ترکمان، احسان قربانی
۵۹۳
شبیه سازی مدهای نگارخانه نجوایی در میکرو کره فیبر نوری
اکبر راوند، علیرضا عرفان، محمود سلطان الکتابی
۵۹۷
آشکارسازی اثرانگشت نهان به روش فلوئورسانس القایی لیزر یون آرگون با استفاده از فرآیند آلایش رنگینه ای رودامین G6
محمد سنگری، پرویز پروین، خسرو معدنی پور
۶۰۱
مطالعه اثر فارادی و بررسی چرخش فارادی در بلور کوارتز
محمد طالبیان، احسان طالبیان، مهدی یوسفی زاده، علی عبدی
۶۰۵
افزایش خاصیت ضدبازتابی و آستانه تخریب القایی لیزر لایه نازک MgF2 با استفاده از امواج حاصل از تابش لیزر اگزایمر
اعظم قربانی، حمید رضاقلی پور دیزجی، محمد هادی ملکی
۶۰۹
تأثیر تابش امواج لیزر اگزایمر به روش Laser Shock Peening بر روی لایه نازک آلومینیوم
اعظم قربانی، محمد هادی ملکی، حمید رضاقلی پور دیزجی، هاشم حجتی راد
۶۱۳
ساخت لایه ضد بازتاب با استفاده از بلورهای فوتونی دو بعدی
محمد ملک محمد، رضا اسدی، محمد زاهدی نژاد، شاهین باقری، مهدی خواجه، محمود سلطان الکتابی، علیرضا عرفانیان
۶۱۷
بررسی جذب اشباع و اشباع معکوس رنگینه اگزازین 720 در آب و حلالهای آلی
کریم میلانچیان، حبیب تجلی، محمدصادق ذاکر حمیدی، زهرا عینی، عین ا... واحدی
۶۲۱
ساخت و بررسی مشخصه‌های فوتوولتائیکی سلول‌های خورشیدی آلی متشکل از فیلم‌های نازک پلیمری پلی تری‌متیل‌تیوفن و پلی‌تری‌متیل‌تیوفن کو‌پیرول
مریم نامور، عباس بهجت، محمود برهانی، حمید رضا زارع، سمانه مظفری
۶۲۵
اثر جفت‌شدگی بر قله تشدید پلاسمون سطحی جایگزیده نانوذرات نقره
تیام نیشابوری نژاد، طیبه قدس الهی، سودابه ارسلانی، محمد علی وساقی
۶۲۹
طراحی تیپر افقی فشرده غیر متناوب سه بعدی برروی زیر لایه نیمه عایقیInP
محمود نیکوفرد، علی رضازاده، هادی جهانی بهنمیری
۶۳۳
انحراف از تئوری لاندا-دوژن در گذار فاز همسانگرد به کلستریک بلور مایع فروالکتریک W-235A
عین الله واحدی، حبیب تجلی، کریم میلانچیان، زهرا عینی
۶۳۷
تولید نانو ذرات فلزات نجیب با استفاده از روش تخلیۀ الکتریکیspark
مهدی یوسفی، حمید رضا قمی مرزدشتی
۶۴۱
^ بالا
اپتیک و فتونیک: نظری
بررسی مد نقص در یک بلور فوتونیک یک بُعدی متشکل از شبه ماده
علیرضا آقاجمالی، مریم اکبری موسوی، محمود براتی
۶۴۷
ویژگی های مدهای نقص در شبه بلورهای فوتونیک یک بُعدی با ساختارهای هندسیِ متقارن و پاد متقارن
علیرضا آقاجمالی، مریم اکبری موسوی، محمود براتی
۶۵۱
تأثیر مدولاسیون خودفازی در ترکیب با مرتبه ی دوم و سوم پاشندگی بر تپ های بسیار کوتاه
زهرا ابتهاج، مرضیه عرفانی جزی، محمود سلطان الکتابی، مرتضی حاجی محمودزاده
۶۵۵
شبیه سازی انتشار سالیتونهای برداری در شبکه فوتونیکی
طاهره ابراهیمی، محسن حاتمی
۶۵۹
تحلیل عددی تقویت کننده نوری مبتنی بر تشدیدگر حلقوی میکروتار
مجتبی ارجمند، وحید احمدی، محمد کریمی
۶۶۲
مطالعه‌ی اثر هارتمن در بلورهای فوتونی یک‌بعدی متشکل از مواد تک‌منفی
چنور اسمعیلی، حمید پاشایی عدل، صمد روشن انتظار
۶۶۶
مقایسه حساسیت سنسورهای کرنش و دمای LPFG با سنسورهای مشابه FBG
مهدی امینی، حمیدرضا مشایخی، آذردخت مظاهری، غلام محمد پارسانسب
۶۷۰
حالت های همدوس گرمایی در فضای تخت و روی سطح کره
هاجر باقری آبچویه، علی مهدی فر
۶۷۴
اثر بهره بر گاف باند «ضریب شکست متوسط صفر» در بلورهای فوتونی یک بعدی حاوی شبه مواد
سعید بیگ زاده، صمد روشن انتظار
۶۷۸
فیلترهای تنظیم پذیر چند کاناله بر پایه ساختارهای تیو-مورس نامتجانس حاوی مواد تک منفی
حمید پاشایی عدل، چنور اسمعیلی، صمد روشن انتظار
۶۸۲
حالت‌های همدوس متناظر با هامیلتونی های غیرهرمیتی با ویژه مقادیر مختلط
محمدکاظم توسلی
۶۸۶
عوامل موثر در افزایش FOM ترکیب شیشه سیلیکا و نانو ذرات فلزی هسته – پوسته با هسته غیرخطی
سهیلا جعفری، عبدالرسول قرائتی
۶۹۰
شبیه سازی انتشار پالس در فیبرهای لیزر باپاشندگی مدیریت شده
نرگس جلائی، محسن حاتمی
۶۹۴
افزایش غیر‌خطیت کر از طریق اندرکنش رزونانس‌های تاریک
حمیدرضا حامدی، مصطفی صحرایی، میثم معمارزاده، رجب ناصحی، جعفر پورصمد
۶۹۷
محاسبه‌ی موقعیت نوار ممنوعه‌ی فوتونی در بلورهای فوتونی با ساختار دلخواه تحت تابش مایل به روش عددی عناصر مرزی
معظمه حسن زاده، مهدی سویزی
۷۰۱
شبیه سازی انتشار و انتقال توان در یک کوپلر چند مدی 1*1
سید مصطفی حسینی، حمیدرضا مشایخی
۷۰۵
شبیه سازی شبه پالس کلیدزنی تمام نوری با سالیتون‌های تاریک در فیبرهای توری براگ
نجمه خاتون حق جو، محسن حاتمی
۷۰۸
مطالعه خواص اپتیکی فاز دمای بالای ترکیب Li3BN2
مهرداد دادستانی، شیرین نامجو
۷۱۲
تغییر ضریب شکست شبه مواد از طریق فاز نسبی میدان های اعمال شده در سیستم اتمی سه ترازی آبشاری
ندا ذوالقدری، مصطفی صحرایی، رضا خردمند، پریسا معبودی
۷۱۶
بررسی خواص مدهای نقص یک ساختار چند لایه ای فراکتالی حاوی فرامواد تک منفی بدون اتلاف
هادی رحیمی، حسین جعفرزاده
۷۲۰
تأثیر طول موج بر شدت میدان پخشی حاصل از تابش دوپرتویی به یک سطح زبر
مجید سلامی، غلامرضا جعفری، سیدمهدی فاضلی، داود درانیان
۷۲۴
بهینه سازی توان خروجی و بررسی طول بهینه در لیزر تار نوری بلور فوتونی آلاییده به یون اربیوم
خدیجه سلیمانی اقدم، فاطمه شهشهانی، حسین حکیمی پژوه، فاطمه کاظمی زاده
۷۲۸
بررسی بازده تبدیل شبه جفت شدگی فازی برای بلورهای فوتونی غیرخطی دو و سه بعدی و محاسبه ی پذیرفتاری غیرخطی مرتبه دوم برای KTP و LiNbO3
سودابه شایگان، حمید رضا زنگنه، میترا نریمانی
۷۳۲
شبیه‎سازی انتشار نور در تارهای بلور فوتونی به‎روش عناصر مرزی
سمیرا شیرزاد ایرج، مهدی سویزی
۷۳۶
طراحی سنسور ضریب شکست بر پایه کاواکهای کریستال فوتونی
امین عباسی، لیلی عبدالهی شیرامین
۷۴۰
سالیتون‌ غیرخطی خاکستری در معادله تعمیم یافته شرودینگر با در نظر گرفتن اثر جذب دو‌فوتونی
رویا عطارزاده، محسن حاتمی، عبدالرسول قرائتی، نجمه خاتون حق جو
۷۴۳
شبیه‌سازی عملکرد میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک در مد فاصله‌ی ثابت به روش عددی عناصر مرزی
میرعلی غیبی، مهدی سویزی، سید محمد باقر ملک حسینی، مهدی محسنی
۷۴۷
بررسی عملکرد جفتگرهای نانو رشته ای دی الکتریک با استفاده از روش تئوری مد جفت شدهCMT
حسن فاطمی امام غیث، زهرا قایدی جهرمی
۷۵۱
تحلیل و بررسی ضریب جذب و بهره ی نوری در آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی ‌Al0.2Ga0.8N/GaN
فاطمه قاسمی، اکبر عبدی سرای، هاله کنگرلو، سپهر رازی، عباس علی کرمی
۷۵۵
مقایسه‌ی جفت شدگی در جفتگر های تخت برای مدهای TE و TM
زهرا قایدی جهرمی، حسن فاطمی امام غیث
۷۵۹
مدهای نقص در بلور فوتونی سه لایه‌‌ای یک بعدی نا متقارن با نقص برای قطبش TE
عبدالرسول قرائتی جهرمی، مرضیه دادخواه
۷۶۳
مشاهده اثر درهم تنیدگی حالت های دو ترازه با استفاده از شاخص های غیر کلاسیکی
الهام متقی، سیامک خادمی، پروین صادقی
۷۶۷
مقایسه انواع بافت سطحی بر عملکرد سلول‏های خورشیدی سیلیسیمی تک‏بلوره و چندبلوره
علیرضا مجاب، مرتضی فتحی پور، آتوسا الهی‏دوست
۷۷۱
بررسی میزان سایه‏افکنی اتصالات مدفون بر روی عملکرد سلول‏های خورشیدی سیلیسیمی
علیرضا مجاب، مرتضی فتحی پور، محمد علی ملکوتیان
۷۷۵
نظریه الکترومغناطیسی میکروسکوپ فلورسنس میدان ناپایای موجبری برای موجبرهای معمولی در یک ساختار پنج لایه ای سلول- موجبر
برزان محمدی، عبداله حسن زاده
۷۷۹
سالیتون های کاواک گسسته در آرایه ای از کاواک های جفت شده در محیط غیرخطی اشباع پذیر
کیوان محمود اقدمی، رضا خردمند، سمانه مشکی
۷۸۳
مطالعه امواج جایگزیده سطحی در سطح بلور فوتونی حاوی فراماده تک منفی ناهمسانگرد
امیر مدنی اسگویی، صمد روشن انتظار، عبدالرحمن نامدار، حبیب تجلی
۷۸۷
اثر لایه پوششی گارنت مغناطیسی بر سیگنال کر پرمالوی
مهرداد مرادی، مجید قناعت شعار، زهرا رجبی برفه
۷۹۱
تولید حالت های همدوس غیرخطی و برهم نهی آنها
سیده ربابه میری، محمد کاظم توسلی
۷۹۵
دیود تمام نوری بر اساس نانوساختارهای لایه‌ای
عبدالرحمان نامدار، فیروزه عبادی گرجان
۷۹۹
طراحی دیود تمام نوری با استفاده از ساختارهای نامتجانس فوتونیکی شامل متاماده
عبدالرحمان نامدار، فیروزه عبادی گرجان
۸۰۳
شبیه‌سازی کامپیوتری پروفایل جذب اپتیکی سلول خورشیدی تک لایه پلیمری
مریم نامور، عباس بهجت
۸۰۷
بهینه‌سازی ضخامت لایه فعال سلول خورشیدی دو لایه‌ای پلیمری با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری
مریم نامور، عباس بهجت
۸۱۱
مطالعه وابستگی زاویه ای ضریب کیفیت فیلتر در بلورهای فوتونی یک بعدی شامل ماده مو- منفی
الهام نجفی مجد، عبدالرحمن نامدار
۸۱۵
خواص فیلتری بلورهای فوتونی یک بعدی شامل ماده اپسیلون- منفی
الهام نجفی مجد، عبدالرحمن نامدار
۸۱۹
افزایش بازده تولید امواج تراهرتز در موجبر گالیم آرسناید به روش تولید تفاضل فرکانسی
میترا نریمانی، حمیدرضا زنگنه، سودابه شایگان
۸۲۳
تولید تپ آتوثانیه منفرد با استفاده از میدان لیزری چند چرخه چیرپ دار شده غیر خطی و بررسی وابستگی پهنای تپ خروجی به مدت تپش تپ لیزری
طاهره نعمتی آرام، سعید باطبی، مسعود محبی
۸۲۷
گسترش پهنای ناحیه تخت در طیف هماهنگ های مرتبه بالا و تولید پالس آتو ثانیه منفرد در
طاهره نعمتی آرام، مسعود محبی، سعید باطبی
۸۳۱
اثر تداخل کوانتومی برطیف گسیل خودبخودی اتمهای شش ترازی تحت میدان لیزری خارجی در بلورهای فوتونی حاوی نقص
سولماز نفیسا، صمد روشن انتظار، ابراهیم صفری
۸۳۵
ویژگی‌های فازی حالت‌های چلانده تعمیم‌یافته متناظر با سامانه‌های کوانتومی حل‌پذیر
غلامرضا هنرآسا، محمد کاظم توسلی، محسن حاتمی
۸۴۰
تحلیل موجبرهای مستطیلی پر شده از دی الکتریک ها با استفاده از متد FDTD درحالت دو بعدی
احسان کریمی، اسماعیل اسلامی
۸۴۴
تحلیل سیگنال کوچک در لیزر فیبر ایتربیومی دارای تلفات زمینه
مریم کریمی، امیر حسین فرهبد
۸۴۸
بررسی انتشار پالس های فوق کوتاه در یک محیط غیرخطی مکعبی توسط معادله ی modified Korteweg-de Vries
فائزه کیمیائی اسدی، بابک شکری
۸۵۲
بررسی حالت‌های چلانده‌ی سالیتون‌های تاریک تولید شده در اندرکنش مدوله‌ی معکوس در فیبرهای نوری غیرخطی
الهام یوسفی، محمد کاظم توسلی، محسن حاتمی
۸۵۶
^ بالا
لیزر و اسپکتروسکوپی
مطالعۀ ضریب شکست غیرخطی ساختارهای تهیه شده به روش کندوسوز لیزری هدف منیزیم
فهیمه ابری نائی، محمدجواد ترکمنی، محمدرضا حنطه زاده، جمشید صباغ زاده
۸۶۳
مطالعه تجربی ویژگی های ترمواپتیکی شیشه‌های فسفاتی خالص و نئودیمیم‌دار بااستفاده از روش عدسی‌شدگی حرارتی دو پرتوی
مهدی بیدی، جواد خلیل زاده، یوسف هاتفی، علی ریاحی، علی محمد خزایی
۸۶۷
همزمان سازی مدهای نوسانی لیزرهای جفت شده نیمه رسانا با دو کاواک کوتاه خارجی به وسیله آیینه های خارجی
اکبر جعفری دولاما، خسرو مبهوتی، مهتاب حیدری حیدرآباد
۸۷۲
جوابهای تحلیلی مدهای نوسانی یک لیزر نیمه رسانا با کاواک عمودی کوتاه در حالت پایا
اکبر جعفری دولاما، سولماز نظیفی، خسرو مبهوتی
۸۷۶
طراحی حسگر ضریب شکست توری براگ تار نوری با پایداری حرارتی توسط اندازه گیری زنش امواج بازتابی
عاطفه جوادزاده کلهرودی، آیدا آرای، حسین ثقفی فر
۸۸۰
بررسی عددی اثر لغزش در لیزر الکترون آزاد SASE
مسعود رضوانی جلال، مجتبی فرزین آقامیر، مسعود پیشدست، داریوش مهرپرور
۸۸۴
بررسی ثوابت اپتیکی خطی پلیمر PMMA تحت تابش لیزر پالسی
شیما زاهدی، داود درانیان
۸۸۸
اهمیت مسیر پرتو درون میله لیزری روی عدسی گرمایی وابیراهی کروی
محمدحسن مقتدر دیندارلو، محمود سلطان الکتابی
۸۹۲
بررسی تجربی اثر ترکیب گازی بر رقابت بهره در لیزر 2 CO TEA‌ چند خط
جیران میراحمدی، کاوه سیلاخوری، بتول سجاد، سعید جلوانی
۸۹۶
مدلسازی اثر لنز گرمایی در لیزرهای با دمش طولی و عرضی
مدیحه نامور، مجتبی(فرزین) آقامیر
۹۰۰
^ بالا
فیزیک هسته‌ای: تجربی
بررسی ساختار تخلخل در سیلیسوم متخلخل با آنالیز RBS و ERD
مرتضی اسمعیلی نوجه دهی، امیدرضا کاکوئی
۹۰۵
طیف‌سنجی محصولات برهم‌کنش هسته‌ای باریکه پرانرژی دوتریم با هدف سیلیسیوم متخلخل
مرتضی اسمعیلی نوجه دهی، امیدرضا کاکوئی
۹۰۹
سنجش غلظت گاز رادُن در چشمه های آبگرم رامسر به روش سنتیلاسیون مایع
نرجس امیری، مسعود وهابی مقدم
۹۱۳
راکتور تحت بحرانی واداشته با شتابدهنده ADS با سوخت توریومی
علی پذیرنده، لعیا شیرمحمدی
۹۱۷
پهنه‌بندی غلظت گاز رادون گسیل شده از زمین در دشت شهر مشهد
پرویز پرورش، مسعود امیری، علیرضا بینش
۹۲۱
طراحی کندکننده ، هم خط ساز و حفاظ برای چشمه نوترونی ((Am- Be
رضا پورایمانی، سعید حمیدی، خاتون عباس نژاد
۹۲۵
تعیین درجه خلوص آب سنگین با استفاده از واکنش هسته ای (γn,)
رضا پورایمانی، خاتون عباس نژاد
۹۲۹
استفاده از روش اوئن جهت مقایسه کیفیت جداسازی نوترون-گاما در سوسوزن‌های UGAB و BC-501
نازیلا دیوانی ویس، اسماعیل بیات، محمد مهدی فیروزابادی، وحید دوست محمدی
۹۳۳
بررسی توزیع هسته‌های پرتوزا در ساحل جنوب غربی دریاچه‌ی ارومیه
کاوه رئیسی، مجتبی مستجاب الدعواتی، هاشم باقری، مهدی کمالی
۹۳۷
تحلیل طیف اشعه ی گامای آشکارساز (NaI(Tl با استفاده از کد MCNP
خالید رحمانی، احمد شیرانی
۹۴۱
بررسی اشعه‌ی ایکس نرم دستگاه پلاسمای کانونی دنا با استفاده پردازش تصویر دوربین روزنه سوزنی
داریوش رستمی فرد، محمد امیرحمزه تفرشی، علی نصیری
۹۴۵
اندازه گیری غلظت گاز رادون چشمه های آب گرم شهر توریستی سرعین باRAD7 ، و بررسی روشهای فیزیکی کاهش غلظت این گاز در آب
داریوش رضائی، امیر جلیلی مجارشین
۹۴۹
شبیه سازی مونت کارلوی ضریب کالیبراسیون آشکار ساز تخت CR-39 به رادن و دختران در آب
محمد رضا رضایی راینی نژاد، علی نگارستانی، سعید محمدی، داریوش افضلی
۹۵۳
بررسی پراکندگی نوکلئون-نوکلئون در سیستم چهار نوکلئونی
احمد رمضانی مقدم آرانی
۹۵۷
بررسی حضور و اندازه‌گیری رادیونوکلئیدهای طبیعی در آب رود کارون-خوزستان
داوود رهی، سید مجتبی مستجاب الدعواتی، حسین فقیهیان، مهدی کمالی، کاوه رئیسی
۹۶۱
بهینه سازی طیف نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران جهت استفاده درBNCT توسط کد محاسباتیMCNP
مجید زمانی، یاسر کاسه ساز، حسین خلفی، محسن شایسته
۹۶۵
بهینه سازی مکان چشمه ها در طراحی درمان رادیوتراپی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
محمود زیبنده گرجی، علی اصغر مولوی، سعید محمدی
۹۶۹
بررسی اهمیت اندازه گیری رادیواکتیویته طبیعی آب های معدنی
مریم شایسته فرد، امیدرضا کاکویی
۹۷۳
اثرات انتخاب شرط پایانی حلقه در الگوریتم PEPT بر روی دقت مکان یابی ذره گسیلنده پوزیترون
علیرضا صدرممتاز، پیوند طاهرپرور، زکیه زحمتکش
۹۷۷
اندازه گیری طول عمر پوزیترون در آلومینیوم با استفاده از سیستم همزمانی
سجاد عابدی، احمد شیرانی
۹۸۱
افزایش شار نوترون گرمایی در نمونه با استفاده از بازتابنده‌های نوترون جهت بهبود آنالیز PGNAA
پرویز قربانی، اسمعیل بیات، داریوش سرداری، وحید دوست محمدی
۹۸۵
ارزیابی بازده آشکارساز HPGe به کمک مدل آشکارساز نقطه‌ای مجازی
محمدعلی محمدی، حسین بیگ پور
۹۸۹
ساخت و بررسی خواص ترمولومینسانس و دزیمتری CaSO4 : (Dy,Tm)
لیلا ملاباشی، مصطفی زاهدی فر، سمیه هارونی
۹۹۳
بررسی پارامترهای موثر در محصورسازی مغناطیسی چشمه یون مالتی‌کاسپ
محمد مهدوی، فاطمه خدادادی آزادبنی
۹۹۷
اصلاح پراکندگی و تعیین مقدار “k”ی بهینه در تصویربرداری تک فوتونی (SPECT) با انتخاب دو بازه انرژی
سمیه کاکاسلطانی، علیرضا صدرممتاز، فراز کلانتری، مهسا نوری اصل
۱۰۰۱
^ بالا
فیزیک هسته‌ای: نظری
شبکه بوستر شتابدهنده سینکروترون سزامی
احسان ابراهیمی بسابی، نصراله گودرزی، سیدامیرحسین فقهی
۱۰۰۷
بررسی نهشت ذرات آلفا در هدف های استوانه ای مغناطیسی، در همجوشی محصورسازی لختی
معصومه احمدی، عباس قاسمی زاد، لیلا غلامزاده
۱۰۱۱
مطالعهِ امکان تشکیل سیستمِ بسیار مقید K-K-pp در واکنشِ pp→K+K+ΛΛ
مریم حسنوند، یوشینوری آکاای شی، توشیموتسو یامازاکی، سید ظفراله کلانتری
۱۰۱۵
مطالعه انتشار گازهای شکافت در سوخت هسته ای
محمدرضا اسکندری، علی باوندی، اسماء میهن دوست، یدالله شهامت
۱۰۱۹
تأثیر حفاظ پلکسی گلاس در شارش نوترونی حاصل از شتاب دهنده خطی پزشکی با استفاده از شبیه سازی در کد فلوکا
اسیه اصغرنسب بابلی، سید امیر حسین فقهی، سید مهدی هاشمی دیزجی، سید ربیع مهدوی، مرضیه انجم روز
۱۰۲۳
خواص کلی ابرهسته‌ها با استفاده ازنظریه میدان میانگین نسبیتی
فیصل اطمینان، محمدمهدی فیروزآبادی
۱۰۲۷
مطالعه اثرات پراکندگی نوترونی و ارزیابی تاثیر تصحیح آن بر قدرت تفکیک رادیوگرافی نوترون با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو (MCNPX)
زهره امیدی، سید امیر حسین فقهی، حمید جعفری
۱۰۳۱
بررسی آماری دانسیته سطوح هسته ای بر اساس تئوری فوق هادیها
لیلا اکبرزاده قلی دیزجی، عزیز بهکامی، مهدی سودمند
۱۰۳۵
تعیین رفتار دبی سیال در حالت گذار با استفاده از روش‌های عددی
حسین اکبریان شورکایی، علی نعمتی، محمود محمدی، بهنام فیروزی
۱۰۳۹
بررسی میزان جذب نوترونهای حرارتی و تأخیری در پوششهای آمورفی حاوی بورون و تعیین ضخامت این پوششها در فلاسک های حمل پسماند اکتیویته بالا توسط کد MCNP4C
نوید بالکانیان، آیت قانع، توکل توحیدی، رامین شیری
۱۰۴۳
اتلاف انرژی ناشی از پراکندگی الاستیک هسته ای در پلاسمای همجوشی محصورسازی اینرسی
زینب برفامی
۱۰۴۷
طراحی یک مجموعه شکل دهنده طیف نوترون (BSA) برای راکتور مینیاتوری اصفهان(MNSR) جهت استفاده در BNCT
هاجر توکلی زانیانی، سید ظفرالله کلانتری
۱۰۵۱
مطالعه‌ ارتباط مدل LMG و مدل IBM
محمدعلی جعفری زاده، ناصر فولادی، میثم قدمی
۱۰۵۵
مطالعه ی تغییرات نسبت احتمال گذار( B(E2 در ناحیه ی ( U(5) - O(6
محمد علی جعفریزاده، ناصر فولادی اسکوئی، زینب رنجبر، پریسا حسین نژاد قوی فکر
۱۰۵۹
مطالعه رفتار دینامیکی هسته های موجود در ناحیه گذار با استفاده از جبر
محمد علی جعفریزاده، ناصر فولادی، بهرام رشیدیان ملکی، هادی صبری
۱۰۶۳
مطالعه رفتار آماری هسته های معرف حدود تقارنی وناحیه گذار درمدل IBM
محمد علی جعفریزاده، ناصر فولادی،، بهرام رشیدیان ملکی، هادی صبری
۱۰۶۷
تعیین هامیلتون اثرات نسبیتی در هسته‌های شگفت کائونیک
آرزو جهانشیر
۱۰۷۱
شبیه‌سازی شار نوترون حاصل از ژنراتور نوترون پرشدت(µCF-INS)
مهناز چشتی، سید ظفرالله کلانتری
۱۰۷۵
محاسبه انرژی بستگی مزون ها با استفاده از حل معادله کلاین گوردن با پتانسیل هولسن وجرم وابسته به مکان
سمیه حسن آبادی، علی اکبر رجبیi، حسن حسن آبادی
۱۰۷۹
تحلیل اولین بحرانیت رآکتور HTR-10 با کد MCNP4C
سید علی حسینی، میترا اطهری علاف
۱۰۸۲
محاسبه ی طول پخش نوترون های گرمایی در چند (محیط) کند ساز مختلف
محمدرضا خالقی فر، سعید علمدار میلانی، محمد صبائیان
۱۰۸۶
ارائه یک الگوی مدیریت سوخت برای راکتورهای استوانه ای ناهمگن با غنای سوخت متغیر
رسول خدابخش، علی جعفری
۱۰۹۱
آنالیز عنصری ذرات معلق هوای شهر تهران با استفاده از روش پیکسی
سارا خشمن، نرسیس اسماعیلی، محمد لامعی رشتی
۱۰۹۵
محاسبه پتانسیل سطح مقطع هم‌جوشی توسط واکنشهای M3Y با استفاده از مدل دابل فولدینگ + مغزی دافعه ؛ مورد واکنش تجربی (Sm144O+16) با درنظرگیری حالت‌های جمعی انرژی پایین در هسته Sm144
محمد فرهاد رحیمی، امید ناصر قدسی، مریم شایانی راد
۱۰۹۹
شبیه سازی جریان نشتی درآشکارسازهای پین دیودی با استفاده از نرم افزار سیلواکو
داریوش رستمی فرد، امین جلیلوند، محمد امیرحمزه تفرشی
۱۱۰۳
اندازه گیری قدرت آنالیز برای تجزیه ی سه جسمی در پراکندگی دوترون-دوترون
احمد رمضانی مقدم آرانی، ثمینه السادات ارسطو، محمد مکاریان
۱۱۰۷
تاثیر پتانسیل‌های هسته‌ای Woods-saxonو یوکاوا بر انرژی بستگی دوترون با استفاده از حل عددی معادله‌ی شرودینگر
علی سمیع، هدی علویان
۱۱۱۱
بررسی شار نوترونی در یک راکتور تیغه ای با دو روش تفاضل محدود و مونت کارلو
محسن شایسته، اکبر عبدی سرای، توحید شیخی تقلید آباد، عباس علی کرمی
۱۱۱۵
بررسی ترازهای انرژی هسته توسط گروههای لی SU(2)q با تقارن دفورمه
رزیتا شهنایی، محمدفرهاد رحیمی، کورش جاویدان، جمیل آریایی
۱۱۱۹
مقادیر مجاز پارامترهای ناحیه جرقه در همجوشی اینرسی
فرزین صفرنژاد شیخانگفشه، عباس قاسمی زاد
۱۱۲۳
بررسی افزایش شار فوتون نهایی در سیستم آشکارسازی مین های زمینی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
لیلی عبدالهی شیرامین، سید فرهاد مسعودی
۱۱۲۷
محاسبه ضرایب انباشت پرتوگیری تابش‌های گاما برای چشمه های نقطه‌ای و در اورانیوم،آلومینیوم وآهن با استفاده از کد MCNP4C
اکبر عبدی سرای، عباس علی کرمی، مسعود عبداله زاده
۱۱۳۱
اثرات برهمکنشی فوق ریز در حل معادله دیراک با پتانسیل یوکاوا
منا عزیزی، علی اکبر رجبی
۱۱۳۵
اثر رطوبت خاک بر کشف مواد منفجره با استفاده از پرتوهای گاما
هدی علویان، رضا ایزدی نجف آبادی، حسین توکلی عنبران، علی سمیع
۱۱۳۹
اثر فاصله مادهی منفجره از سطح خاک بر آشکارسازی آن، با استفاده از پرتوهای گاما به روش مونت­کارلو
هدی علویان، حسین توکلی، رضا ایزدی، علی سمیع
۱۱۴۳
بهینه سازی در طراحی حفاظ های نوترونی با استفاده از کد MCNP4C
عباس علی کرمی، اکبر عبدی سرای، مسعود عبداله زاده
۱۱۴۷
اثر طول پراکندگی برهمکنش در خواص سیستم فرمیونی برهمکنشی سرد
ابراهیم غلامی حاتم، حمیدرضا مشفق، پیمان رضائیان
۱۱۵۱
بررسی تغییرات سطح مقطع پراکندگی مغناطیسی نوترون بر حسب دما و بردار پراکندگی دربلورهای فرومغناطیس و پارامغناطیس
آزاده فرزانه، محمدرضا عبدی، امین اسفندیارپور
۱۱۵۵
حل معادله شرودینگر به روش ابرتقارنی در حضور پتانسیل Woods-Saxon با استفاده از تقریب Pekeris
حامد فیضی، علی اکبر رجبی، محمد رضا شجاعی
۱۱۵۹
بررسی چگونگی تاثیر فرمالیزم ایزواسپین در شکافتگی جرمی سیستم سه نوکلئونی با استفاده از توابع فوق کروی
حامد فیضی، علی اکبر رجبی، محمد رضا شجاعی
۱۱۶۳
اطلاعاتی در خصوص توزیع بار هسته های پایدار کاشته شده در لایه دوتریم سیستم H2-D2/D2
روح اله قیصری
۱۱۶۷
معادله حالت ماده هسته ای نامتقارن ایزواسپینی در دمای متناهی با استفاده از برهمکنش M3Y
حمیدرضا مشفق، سمیه گودرزی
۱۱۷۰
بررسی تاثیر پارامتر تبهگنی پلاسما در انفجار درونی سوخت D/3He با استفاده از مدل همفشار
محمد مهدوی، فاطمه خدادادی آزادبنی
۱۱۷۴
شبیه سازی مونت کارلو برای دز جذب شده در اتاقک یونیزاسیون هوا
سعیده موسی الرضایی، محمد مهدی ناصری، طیب کاکاوند، زهرا اکبری
۱۱۷۸
استفاده از مدل شبکه ای FCC در شبیه سازی دینامیکی QMD بر هم کنش یونهای سنگین
امید ناصر قدسی، وحید زنگانه
۱۱۸۲
شبیه سازی اثرات معادلۀ حالت هسته ای با استفاده از نیروهای وابسته به انرژی در واکنش همجوشی 40Ar + 74Ge
امید ناصر قدسی، رضا قرایی
۱۱۸۶
شواهدی دال بر اهمیت معادلۀ حالت هسته‌ای در واکنش همجوشی 9Be + 124Sn
امید ناصر قدسی، رضا قرایی، بصیره علی نژاد
۱۱۹۰
بررسی مدل‌های محاسبه ی بهره ی انرژی همجوشی به روش محصور شدگی اینرسی ICF در محیط دوتریوم- تریتیوم
خدیجه نیسی، نسرین حسینی مطلق، محمد نیایی فر
۱۱۹۴
مقایسه ی رفتار دو پارامتر مهم در دو مدل توصیف کننده ی ترمولومینسانس با کاربرد گسترده
سمیه هارونی آرانی، مصطفی زاهدی فر، معصومه اقیری
۱۱۹۸
^ بالا
پلاسما: تجربی، نظری و محاسباتی
سالیتون‌های متراکم و رقیق در پلاسمای سه مؤلفه‌ای با الکترون‌های ابرگرم
زینب ابن عباسی، محمود رضا روحانی
۱۲۰۳
امواج شوک غبارـ یون منفی ـ صوت (DNIA) در پلاسمای غباری غیرماکسولی
هاجر ازادی، محمودرضا روحانی، حسین حکیمی پژوه
۱۲۰۷
معادله برگرز در پلاسمای غباری غیر ماکسولی با یون های منفی
هاجر ازادی، محمودرضا روحانی، حسین حکیمی پژوه
۱۲۱۱
مدهای سالیتون گونه ی یون-صوتی غیر متحرک در پلاسماهای فضایی نسبیتی سه مؤلفه
عبدالرسول اسفندیاری کلجاهی، احسان صابریان
۱۲۱۶
امواج سالیتونی یون-آکوستیکی دریک پلاسمای غباری کوانتومی در مختصات استوانه‌ای و کروی
لیلا امیرشکاری، حسن رنجبرعسگری، حمیدرضا باغشاهی
۱۲۲۰
ناورداهای احتمالی گردابه ها در شاره نسبیتی در حالتهای ایده آل و غیرایده آل
فهیمه پورصفار فومنی، همایون اشراقی
۱۲۲۴
تحلیل میرایی لاندائو امواج لانگمور پاره‌ای ناهمدوس با استفاده از معادله زاخاروف
مریم سادات حسینی نژاد، علی اصغر مولوی چوبینی
۱۲۲۷
تعیین جواب های قابل قبول در سولیتون های الکترومغناطیسی ایستاده در پلاسماهای الکترون- پوزیترون فرانسبیتی داغ
ابراهیم حیدری، مرتضی اصلانی نژاد، همایون اشراقی
۱۲۳۲
ناپایداری اتلافی در بر هم کنش بیم یونی با پلاسمای شدیداً مغناطیده
سیدمحمد خراشادیزاده، علیرضا نیکنام، الهام راست بود
۱۲۳۶
اثر تابع توزیع کاپا بر دینامیک شبه خطی باریکه الکترونی داغ و طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم
حبیب خلیل پور، غلامرضا فروتن
۱۲۴۰
نوسانات پلاسمای یون- صوتی غباری روی مولکول 60C
امین دهقانی نژاد، رضا سپه وند
۱۲۴۴
اثر لیزر در تولید حباب سونولومینسانسی
فاطمه رازقی، هما ابراهیمی، شادی فلاحی، مناسادات میرحیدری، نسترن رضایی، رسول صدیقی بنابی
۱۲۴۸
پس پراکندگی رامان امواج الکترومغناطیسی قطبیده دایروی در راستای میدان مغناطیسی در پلاسمای زوج
ناصر سپهری جوان، ربابه نعمتی سیاهمزگی، عذرا تاجیک خاوه
۱۲۵۲
انتشار امواج در پلاسمای زوج سرد مغناطیده غیر نسبیتی
ناصر سپهری جوان، ربابه نعمتی سیاهمزگی، عذرا تاجیک
۱۲۵۶
غلاف پلاسما در حضور پوزیترون‌های داغ
مهدی شریفیان، حمید رضا شریفی نژاد، یونس صادقی، نجمه زارع بیدکی
۱۲۶۰
شبیه سازی دینامیک غلاف پلاسما در حضور الکترون‌های تک انرژی سریع
مهدی شریفیان، یونس صادقی، حمیدرضا شریفی نژاد، نجمه زارع بیدکی
۱۲۶۴
بررسی توزیع فضایی یون‌های هیدروژن در دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1 و آثار برخورد این یون‌ها بر روی نمونه‌ها‌ی آلومینیوم
زهرا شهبازی راد، مجید شهریاری، فریدون عباسی دوانی
۱۲۶۸
بررسی مسیرهای الکترون در لیزر الکترون آزاد با پلاسمای غبارآلود
سینا صادق زاده، حسن مهدیان، مسعود علی محمدی، علی حسن بیگی
۱۲۷۲
اثر شعله‌ پلاسمای سرد اتمسفری بر آب دوستی سطح پلی وینیل کلراید
فرشاد صحبت زاده، سعید میرزانژاد، مهسا طالب زاده، مائده قاسمی، سمیرا حاجی احمدی
۱۲۷۶
اندازه گیری‌پروب لانگمویر در دستگاه پلاسماسرد در نواحی‌مختلف محوردستگاه در فشارهای مختلف
مهسا علیزاده، داود درانیان، فرناز عراقی
۱۲۸۰
بررسی مسیرهای حرکت الکترون در لیزر الکترون آزاد با ویگلر استاتیک قطبیده بیضوی
افروز فرهادیان، الهام خادمی، حسن مهدیان، علی حسن بیگی
۱۲۸۵
بررسی ناپایداری وایبل در یک پلاسمای در حال جریان با ناهمسانگردی دمایی
محمد قربانعلیلو، علیرضا نیکنام، زینب قادری، محمد سنگری
۱۲۸۹
کاهش اکسیدهای نیتروژن از گازهای آلاینده با استفاده از کرونا- تخلیه سد دی الکتریک
حمیدرضا قمی، سعید قاسمی
۱۲۹۳
رابطه پاشندگی و نرخ رشد در لیزر الکترون آزاد دو جریانی با ویگلر پیچشی و میدان مغناطیسی محوری
نرگس محرابی هشتچین، تقی محسن پور
۱۲۹۷
موج شبه ریمانی یک بعدی در یک پلاسمای تابشدار نسبیّتی
محبوبه ملک حسینی، همایون اشراقی
۱۳۰۱
بررسی جذب رزونانسی در پلاسماهای با طول مقیاس بسیار تند
محمد مهدوی، سید فریبرز قاضی زاده
۱۳۰۵
مطالعه خواص سالیتونهای K-dV دریک پلاسما شامل یونهای گرم و الکترونها و پوزیترونهای چگال
مصطفی مهدی پور
۱۳۰۹
رابطه پاشندگی و آهنگ رشد در لیزر الکترون آزاد دوجریانی با پمپ ویگلر الکتریکیac
نادر مهدیزاده، مجتبی آقامیر
۱۳۱۳
شبیه سازی جمله شبه خطی، رانش جریان و دیفیوژن امواج دو گانه‌ی پایین در توکامک‌های IR-T1 و CASTOR
علی اصغر مولوی چوبینی، مریم سادات حسینی نژاد، رضا مولوی چوبینی
۱۳۱۷
پاشندگی امواج الکترومغناطیسی با قطبش شعاعی و سمتی در حضور پرتو نسبیتی الکترون دوار با هدایت کانال یونی
سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده، زهرا حیدری
۱۳۲۱
مطالعه اثرپلاسمای سد دی الکتریک اتمسفری بر میکروب زدایی سطوح
نسرین نواب صفا، خرد رمضانی، سعید قاسمی، حمید قمی
۱۳۲۵
شبیه سازی تولید اشعه ایکس با استفاده از بمباران هدفهای جامد توسط الکترونهای پرانرژی حاصل از برهم کنش لیزر-پلاسما
لیدا نیک زاد، فروغ حیدریان، رسول صدیقی بنابی
۱۳۲۹
کاربرد روش هدوگراف در ارائه یک جواب دقیق معادلات سیالی پلاسمای نسبیتی
فرزانه کریمی نژاد، همایون اشراقی
۱۳۳۳
^ بالا
گرانش و کیهان شناسی
تأثیر نیروی آنتروپی بر تکینگی های معادلات فریدمن
مریم آقائی آبچویه، بهروز میرزا
۱۳۳۹
بررسی اثرات ضریب جفت شدگی گرانش متغیر نسبت به چگالی انرژی بر روی تکینگی های مدل فریدمن
مریم آقائی ابچویه، زینب شرکت قناد، بهروز میرزا
۱۳۴۳
انرژی تاریک اسپینوری(اسپینورهای تاریک)
عمید احمدراجی
۱۳۴۷
بررسی نحوه تحول تباین چگالی ساختارهای کهکشانی در مدل Top-Hat غیرکروی
معصومه پنهانی، داوود محمد زاده جسور، محمد ملک جانی
۱۳۵۰
گاز پلی تروپ برهمکنشی در سناریوی انرژی تاریک
محمد تاجی، محمد ملک جانی
۱۳۵۴
ترمودینامیک مدل هولوگرافیک برهمکنشی باتصحیح آنتروپی قانون توانی با افق ظاهری به عنوان قطع مادون قرمز
عبدالحسین خدام محمدی، زینب فلاح آستانه
۱۳۵۸
مدل اسکالر-تانسوری گاز چپلین
سارا رضوان جو، فاطمه شجاعی باغینی
۱۳۶۲
هم تنیدگی میدان های اسپین-1 در جهان در حال انبساط
زهرا عبادی، حسین محمدزاده، بهروز میرزا، حسین مهری دهنوی
۱۳۶۶
گراویتینو در فضا - زمان دوسیته
علی عزیزی، نگین فتاحی
۱۳۷۰
ابرگرانش وابرجبردوسیتر
نگین فتاحی، علی عزیزی
۱۳۷۵
تناظر میان مدلهای انرژی تاریک گوس- بونه و هولوگرافیک با تصحیح آنتروپیک توانی
زینب فلاح آستانه، عبدالحسین خدام محمدی
۱۳۸۰
بررسی تحول پارامتر هابل و معادله ی حالت در گرانش تصحیح یافته از روش حل وارون
خدیجه گیل سمائی، سیده فاطمه میرمهدی پور، رضا صفاری
۱۳۸۴
کیهان شناسی در ابعاد بالا با یک میدان کویین تسنس
سید کامران مؤیدی، بهروز خسروپور
۱۳۸۹
حدهایی روی هندسه ی داخلی و تابع فشار کره های سیال ایستا در حضور ثابت کیهانشناسی
میشا موسوی، فاطمه شجاعی باغینی
۱۳۹۲
تشابه یک مدل خاص از گرانش تعمیم یافته با گرانش اینشتین در حضور یک میدان غیر خطی ماکسول
سید حسین هندی، بهزاد اسلام پناه
۱۳۹۶
^ بالا
نجوم و اخترفیزیک
داده‌کاهی طیفی کوازار خط جذب پهن با یونیزاسیون پایین J0840+3633
طیبه ابراهیمی میمند، علیرضا آقائی
۱۴۰۱
جستجوی جریان های همرفتی در نیمسایه یک لکه خورشیدی
وحید اسدی، هاشم حامدی وفا
۱۴۰۴
اثر لایه بندی چگالی بر روی نوسانات مغناطو هیدرودینامیک در حلقه های تاج خورشید
تریفه حداد، حسین صفری
۱۴۰۸
بررسی تاثیر گرانشی اجزای کمربند کویپر بر شتاب ناهنجار پایونیر
الهام حسن زاده، رضا صفاری
۱۴۱۱
شبیه سازی باز اتصالی میدان مغناطیسی تاج خورشید
ابوالفضل دین محمدی، حسین صفری
۱۴۱۵
بررسی علل کاهش دما در سطح پس از کنتاکت سوم در گرفت های کلی خورشید
غلامحسین رستگار نسب، منصوره بنازاده
۱۴۱۹
وابستگی جرمی نسبت نورماوراءبنفش به مرئی درفوتونهای چرنکوف پرتوهای کیهانی
گوهر رستگارزاده، فتانه شکری
۱۴۲۳
بررسی ساختار طولی بهمن های هوایی گسترده در ذرات ثانویه گوناگون و بررسی نسبت µ+/µ- در بهمنهای پروتونی و آهنی
لیلا سید ابراهیم پور، داود پور محمد
۱۴۲۶
ساختار متعادل هسته‌های مولکولی مغناطیده کشیده با معادله حالت پلی‌تراپیک
الهام قهرمانی، محسن نژاداصغر
۱۴۳۰
شبیه سازی حلقه های مغناطیسی تاج خورشید با استفاده از تصاویرEUVI
مینا مردمی، حسین صفری
۱۴۳۳
مطالعه رادیویی کوازارهای نامتقارن QSOS 0404+177&0736-019
فاطمه هنرور، دی.جی سایکیا
۱۴۳۷
^ بالا
فیزیک انرژی‌های بالا: پدیده شناختی فیزیک ذرات
محاسبه جرم کوارکها در پتانسیل کرنل با استفاده از روش وردشی
لیوزا جامی الاحمدی، علی اکبر رجبی
۱۴۴۳
تحلیل QCD توابع ساختار کوارک های سنگین به کمک داده های تجربی جدید
حمزه خانپور لهی، علی خرمیان، شاهین آتشبار تهرانی
۱۴۴۷
نقش توابع ترکش در تولید مزون پایون
مریم سلیمانی نیا، علی خرمیان، سیدمحمد موسوی نژاد
۱۴۵۱
بررسی واپاشی B→J/ψρ به روش فاکتوری کردن QCD
محبوبه سیاحی، حسین مهربان
۱۴۵۵
تحلیل کلی داده های پراشیده HERA
سارا طاهری منفرد، علی خرمیان
۱۴۵۹
پدیده شناسی تابع ترکش کوارک سنگین در دو رهیافت مستقل
سیدمحمد موسوی نژاد، فرشته نکوئی
۱۴۶۳
^ بالا
فیزیک انرژی‌های بالا: شتابگرها
تحلیل و شبیه‌سازی تفنگ الکترونی لامپ مایکروویو با پروه‌انس بالا و مقایسه پارامترهای مؤثر آن با نتایج عملی
سیما احمدیان، فریدون عباسی دوانی، فرشاد قاسمی، محمد هوشمند
۱۴۶۹
اندازه‌گیری بازدهی الگوریتمهای شناسایی جت‌های برآمده از کوارک پایین با استفاده از رویدادهای کوارک بالا در آزمایش سی.ام.اس در برخورددهنده بزرگ هادرونی
عبیده جعفری، یورگن دونت
۱۴۷۳
طراحی پیش‌خوشه‌ساز برای شتابدهنده خطی الکترون
سارا زارعی، فریدون عباسی، فرشاد قاسمی، حامد شاکر
۱۴۷۷
مطالعه ی مقدماتی اپتیک یک باریکه ی یونی 100 کیلو الکترون ولتی با کاربرد در فیزیک سطح
سمیه صبری، مسعود مهجور شفیعی
۱۴۸۱
^ بالا
فیزیک انرژی‌های بالا: نظری
ساختار پیمانه‌ای بوزون جرم دار در فضای ناجابجایی
عقیله ابراهیمی، مجید منعم زاده
۱۴۸۷
حل پذیری شبه دقیق معادله دیراک (1+2) بعدی با پتانسیل اسکالر لورنتس در کلاس Ⅵ
سهراب اقایی، علیرضا چناقلو
۱۴۹۰
کیهان شناسی ریسمان مربوط به مدل های سیگمای ابرپواسون- لیT-دوگان روی ابرخمینه ها
علی اقبالی، عادل رضائی اقدم
۱۴۹۴
کوانتش میدان پروکای ناجابجایی آبلی به روش دیراک
فرهاد دارابی، فضه نادری
۱۴۹۹
بررسی ذرات اسپین یک با پتانسیل اسموس
راضیه عودی، علی اکبر رجبی، حسن حسن آبادی
۱۵۰۳
لپتونها و بوزونهای پیمانه‌ای در نظریه نوین ابرساختارها
سیدمحمد موسوی نژاد
۱۵۰۷
معادله شرودینگر نسبیتی برای ذرات اسپین صفر
محمد جواد کاظمی، سعید مردی، حمید رضا صفری
۱۵۱۱
^ بالا
فیزیک ریاضی
حل های معادلات دیراک غیر هرمیتی با جرم موثر وابسته به مکان و پتانسیل هایی حل پذیر با تقارنPT-
زهرا بخشی، حسین پناهی
۱۵۱۷
شبه حل پذیری معادله شعاعی دیراک برای پتانسیل هایی با تقارن کروی، تحت تقارن دینامیکی ابرجبر (2,2)osp
مرضیه برادران، حسین پناهی
۱۵۲۱
هامیلتونی شبه حل پذیر جبر در نمایشی خاص
حمیده رحمتی، حسین پناهی
۱۵۲۵
ویژه حالت های یک ذره ی محصور در شش ضلعی منتظم
احمد شیرزاد، سید اکبر جعفری، آزاده نعمتی
۱۵۲۸
معادله کلاین- گوردن و پتانسیل های شکل ناوردای حاصل از فرمالیسم تابع اصلی
سپیده صابر حق پرور، حسین پناهی
۱۵۳۲
سیستم های کوانتومی ابر انتگرال پذیر دو بعدی و جبر نوسانگر دگرگون شده
زینب علیزاده، حسین پناهی
۱۵۳۶
فرمالیسم کلی تقارن PTدر پراکندگی سیستم های کوانتومی یک بعدی
نسا قانع رودبارکی، حسین پناهی
۱۵۴۰
بررسی ذرات با اسپین صفر در حضور پتانسیل Deng-Fan در D بعد
بنت الهدی یازرلو، حامد رحیم اف، حسن حسن آبادی
۱۵۴۴
کاربرد توابع تتای ژاکوبی و تابع اپل و ادامه تحلیلی آنها در انتگرال گیری روی مولدهای سطوح دو بعدی در نظریه ریسمانهای کوانتومی
طاهره یوسفی، مهرداد قمی نژاد
۱۵۴۸
^ بالا
فیزیک اتمی و مولکولی
اندازه گیری پهن شدگی فشار (برخوردی) خط جذبی اول سزیم در حضور گاز میانجی نئون
بهنام آبائی قره بابایی، مهری حمیدی، محمدمهدی طهرانچی
۱۵۵۳
بررسی درهمتنیدگی در الگوی برهم کنش رامان دو مدی تعمیم یافته
الناز آل ابراهیم دهکردی، فردین خیراندیش
۱۵۵۷
افزایش ضریب غیر خطی کر بر اثر همدوسی گسیل خود بخودی
سید حسین اسدپور، حامد محرمی، طیبه ناصری، سعید عقبایی، رسول صدیقی، مصطفی صحرایی
۱۵۶۲
لیزرزایی از دو دیدگاه برهمکنش با حالات روشن و پوشیده
سید حسین اسدپور، طیبه ناصری، سعید عقبایی، مصطفی صحرایی، رسول صدیقی
۱۵۶۶
ایجاد درگاه فاز دو کیوبیتی هولونومیک با استفاده از روش اسپین_ اکو1
مهدی امنیت طلب، پریسا اسمعیلی، مقصود سعادتی نیاری
۱۵۷۰
اثر نامیزانی فاز برگذار بی دررو کسری در سیستم اتمی سه پایه
مهدی امنیت طلب، پریسا حسامی، مقصود سعادتی نیاری
۱۵۷۴
طراحی و ساخت فیلتر کم پهنای تراگسیل القایی برای طول موج 940 نانومترتوسط موادZrO2 و SiO2,Ag
امیر بیرامی امامزاده، محمد هادی ملکی، هاشم حجتی راد، ایران حسین زاده
۱۵۷۸
حالت‌های شبه-همدوس غیرخطی و بررسی ویژگی‌های غیرکلاسیکی آنها
الهام پیروزی، محمدکاظم توسلی
۱۵۸۲
نقش پهن شدگی دوپلری در مواد با ضریب شکست منفی
سمیه تاران، محمد محمودی
۱۵۸۶
افزایش عامل پورسل یک گسیل کننده در نزدیکی نانوکره دی الکتریک با کمک برانگیختگی مدهای نجوا
ماندانا جلالی، احمد محمدی، سید محمد زبرجد
۱۵۹۰
شفافیت القائی الکترومغناطیسی و تقویت در سیستم اتمی چهار ترازه نوع Y
عسگر حاجی بدلی، کریم عباسیان، نادر سلحشور
۱۵۹۴
بیناب نگاری فرو شکست القایی لیزری روغن ترانسفورماتورجذب شده در کاغذ با استفاده از لیزر یاگ
فاطمه خلیلی نژاد، پرویز پروین، سیده زهرا شورشینی
۱۵۹۸
بررسی اثر گرانروی سیال بر دینامیک تک حباب سونولومینسانسی متحرک
نیلوفر ذوقی فومنی، هما ابراهیمی، شادی فلاحی، فاطمه رازقی، منا میرحیدری، نسترن رضایی، رسول صدیقی بنابی
۱۶۰۲
مطالعه گیراندازی کائون منفی توسط اتم هیدروژن و دوتریوم به روش مونت کارلوی مسیر کلاسیکی
مرتضی رئیسی گهروئی
۱۶۰۶
ترکیب چهارموج تبهگن و اثرالکترواپتیکی مرتبه دوم در کوانتوم دات چندلایه
فرشته رحیمی مقدم، علی بهاری
۱۶۱۰
سنتز نانوذرات و محلولهای نانوکلوئیدی پلاتین
الهام روستا، اکبر جعفری دولاما، علی حسن زاده
۱۶۱۴
محاسبه ابیراهی های کروی در لنز الکتروستاتیک استوانه ای چند المانی
الهام ریاحی، عبدالمحمد قلمبر دزفولی
۱۶۱۸
اثر تداخل کوانتومی در دوپایایی نوری در سیستم اتمی سه ترازه نوع آبشاری
نادر سلحشور، شیرویه احمدی، معصومه ملک زاده
۱۶۲۲
آشکارسازی فوتوآکوستیک لیزری گاز خنک ساز R-134a به کمک ترکیبات بافردو مولفه ای
مرضیه سوادکوهی، پرویز پروین، محمد امین بصام
۱۶۲۶
خواص سالیتونهای غبار صوت در پلاسما های مغناطیده با الکترونهای ابرگرم
نفیسه شاه محمدی، حسین حکیمی پژوه، عبدالرسول اسفندیاری
۱۶۳۰
نرخ رشد ناپایداری جینز در پلاسمای کوانتومی غبار آلود
نسترن صابری، حسن مهدیان، علی حسن بیگی، مسعود علیمحمدی
۱۶۳۴
بررسی پلاسمای سرد اتمسفری در فرکانس رادیویی 56/13مگاهرتز
فرشاد صحبت زاده، سعید میرزانژاد، هدی مهدوی
۱۶۳۷
پتانسیل پاشندگی یک اتم مغناطیسی برانگیخته در حضور مواد مغناطوالکتریک
حسن صفری، محمد رضا کریم پور، سعید عزیزی
۱۶۴۱
طراحی آیینه های جاذب اشباع پذیر نیمه هادی
مرضیه عرفانی جزی، زهرا ابتهاج، مرتضی حاجی محمود زاده، مجمود سلطان الکتابی، مهدی دهقان باغی
۱۶۴۵
بررسی میدان های مغناطیسی شبه ایستا دربر همکنش پالس های لیزری با پلاسمای رقیق
فاطمه عطایی، سعید میرزانژاد
۱۶۴۹
تحول زمانی آنتروپی یک میدان تک‌مد در برهم‌کنش با یک اتم سه‌ترازی نوع $Lambda$ درحضور محیط کر و جفت‌شدگی وابسته به شدت
محمّد جواد فقیهی، محمّد کاظم توسّلی، محمدرضا هوشمند اصل
۱۶۵۳
مطالعه و بررسی فاکتور ممانعت با مقدارهای مختلف در گداخت سوختD-T به روش پیستون پلاسمایی توسط لیزر
محمود قرآن نویس، بابک مالکی نیا، مسلم قرایی جشنی
۱۶۵۷
تأثیر پیکربندی یک منبع یونی بر کارایی یک طیف سنج جرمی چهار قطبی
عبدالمحمد قلمبر دزفولی، شایسته شرافت
۱۶۶۱
کلیدزنی تمام نوری براساس پرش فازدرمزدوج های موازی غیرخطی
خدیجه محمدی فتح، محسن حاتمی
۱۶۶۵
تولید حالت‌های همدوس بار غیر‌خطی دو‌مدی و ویژگی‌های غیر کلاسیکی آنها
مرجان مرتضوی، محمدکاظم توسلی
۱۶۶۸
کنترل فازی چرخش مغناطو-اپتیکی غیرخطی
علی مرتضی پور، آزاده صالح، محمد محمودی
۱۶۷۲
ایجاد حالت کوانتومی در هم تنیده GHZ در سیستم سه اتم چهار ترازی سه پایه با استفاده از اندر کنش با میدانهای قطبیده و کاواک
حمیده مطیعی، رحیم نادرعلی، ملیحه رحمتیان
۱۶۷۶
طراحی یک طیف سنج فتوالکترونی برای اندازه گیری انرژی پرتوهای ایکس سخت
ثمین مقیمیان، محمد امیر حمزه تفرشی
۱۶۸۰
محاسبه‌ی دقیق دمای بحرانی چگالش بوز- اینشتین در یک میکروتله‌ی مغناطیسی دایمی
بهنام میرزایی، سعید قنبری
۱۶۸۴
بررسی تاثیر فاز هندسی و فاز دینامیکی درانتقال جمعیت در سیستم های اتمی چند پایه
رحیم نادرعلی، حمیده مطیعی، رضا وحیدی اصل
۱۶۸۷
مدل سازی رابطه ی مقیاسی بازده کوانتومی و بازده توان دیودهای گسیلنده نوری
روح ا... نعمتی، حمیدرضا فلاح، مرتضی حاجی محمود زاده، احسان آبدهنده، محسن عسکر بیوکی
۱۶۹۱
محاسبه سطح مقطع تشکیل پوزیترونیم در برخورد پوزیترون با مولکول هیدروژن
اکرم هنرپیشه، ابراهیم قنبری عدیوی
۱۶۹۵
^ بالا
فیزیک بنیادی
تعیین جرم و پتانسیل هسته‌ای قوی در مزون‌های سنگین با حل معادله لیپمن شوئینگر
نرگس تعظیمی، مجید منعم زاده، محمد رض هادیزاده
۱۷۰۱
تعیین جرم MS کوارک های سنگین با استفاده از جرم قطبی
نرگس تعظیمی، مجید منعم زاده، محمدرضا هادیزاده
۱۷۰۵
سطح مقطع پراکندگی الکترون از روی نوکلئون در اولین مرتبه فضا- زمان ناجابجایی
منصور حقیقت، محمد مهدی تهرانچی
۱۷۰۸
رهیافت آزادی پیمانه ای در مدل غیر آبلی چرن سیمونز
ساره سرمدی، مجید منعم زاده
۱۷۱۲
تابع ساختار طولی پروتون در تقریب LO
غزال غفاری، فیروز آرش، نرگس تعظیمی
۱۷۱۶
بررسی نوسانگر هماهنگ با جرم وابسته به زمان و تحت تأثیریک نیروی محرک
آزاده فتاح پور، مجتبی جعفرپور
۱۷۱۸
حالت‌های همدوس گازو– کلودر برای نوسانگر ‌ناهماهنگ مرتبة ششم
مهدیه قانعی، مجتبی جعفرپور
۱۷۲۲
تعیین پارامترهای مدل درود – لورنتس فلزات نجیب با استفاده از روش شبیه سازی حرارتی
مریم مزارعی، حسین فالی نژاد
۱۷۲۶
معرفی یک تابع توزیع جدید برای توصیف مکانیک کوانتومی در فضای فاز
محمد جواد کاظمی، میثم مشهدی
۱۷۳۰
^ بالا
ماده چگال: فیزیک نانو ساختارها
ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات Mn3O4
الهه آژیر، ریحانه اتفاق، ناصر شاه طهماسبی
۱۷۳۷
تهیه نانو پودرهای هسته پوسته ی اکسیدهای آهن روی Fe3O4/ ZnO)) وبررسی ویژگی های نوری و مغناطیسی آن
مریم آسان، احمد حسن پور، محمد نیایی فر
۱۷۴۰
بررسی ویژ گی های نوری و مغناطیسی نانو پودرهای کامپوزیتیFe3O4/ZnO تهیه شده به روش سولو ترمال
مریم آسان، احمد حسن پور، محمد نیایی فر
۱۷۴۵
اثر جرم موثر وابسته به مکان بر روی انرژی بستگی در یک نقطه کوانتومی مکعبی
مرضیه اسماعیل دخت، رضا خرداد
۱۷۴۹
اثر pH بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز(MnFe2O4)
سید ابراهیم اعلایی، پرویز کاملی، هادی سلامتی، هادی عربی
۱۷۵۳
تأثیر میزان آلاییدگی منیزیم بر خواص ساختاری و شفافیت اپتیکی لایه های نازک CdO رشد یافته به روش اسپری-پایرولیز
زهرا الندی حلاج، سید محمد روضاتی
۱۷۵۷
تعیین اندازه و کسر مولی روی در نانوکریستال‌های امتزاجی ZnxCd1-xS نورتاب توسط تابش ریزموج
حسن اله داغی، مازیار مرندی، نیما تقوی نیا، اعظم ایرجی زاد، مهدی ملایی
۱۷۶۱
ساخت و مشخصه‌یابی مغناطیسی نانوپودر آناتاز TiO2جانشانی‌شده با فلز انتقالی منگنز به‌روش سل- ژل
الهام الهی، علی رضا رزاقی زاده
۱۷۶۵
سنتز و مشخصه یابی اپتیکی نانوذرات پوسته/هسته ZnS/CdS
عاطفه امام دوست، صابر فرجامی شایسته، مازیار مرندی
۱۷۶۹
مدل سازی سلول‌های خورشیدی فتوولتائیک نانولوله کربنی
قاسم انصاری پور، ابراهیم قاسمیان
۱۷۷۳
مطالعه مشخصات جریان-ولتاﮋ نانولوله کربنی
قاسم انصاری پور، ابراهیم قاسمیان
۱۷۷۷
پایداری و مغناطش در نقاط کوانتومی گرافین مثلثی با لبه زیگزاگ در حضور و غیاب ناخالصی فلوئور در کنج های ساختار
زهرا اکبری نژاد، حسین چراغچی
۱۷۸۱
اثر کاشت یون نیتروژن بر رفتار خوردگی لایه مولیبدن
نسترن بافنده، مجید مجتهدزاده لاریجانی، محمود قران نویس، مهدی یاری
۱۷۸۵
تغییرات رسانندگی و قطبش اسپینی با فاصله‌ی بین سدهای الکتریکی و مغناطیسی در نانوساختارهای شامل سد مغناطیسی دلتا
زهرا بامشاد
۱۷۸۹
ویژگی های انتقال الکتریکی در لوله نانو کربن به عنوان کانال مناسب ترانزیستور CNTFET
علی بهاری، زهراسادات نعیمی، مسعود امیری
۱۷۹۳
مقایسه ی کروم و نیکل به عنوان زیر لایه برای الکترودهای سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ
فاطمه بهروزنژاد، نیما تقوی نیا، فریبا تاج آبادی
۱۷۹۷
بررسی خواص الکتریکی و ساختاری سیلیکون کربید نانوتیوبهای دو دیواره با استفاده از روش تابعی چگالی
سمیه بهزاد، رعد چگل، رستم مرادیان
۱۸۰۱
بررسی اثر زیرلایه روی خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک (Ti,Sn)O2 ساخته شده به روش تبخیر حرارتی
نرگس بیگ محمدی، هاشم حجتی راد، محمدهادی ملکی، زهرا شفیعی زاده
۱۸۰۵
رشد نانوسیم های دی اکسید تیتانیوم به روش لایه نشانی بخار شیمیایی در فشاراتمسفر
میثم ‍پازکی، نیما تقوی نیا
۱۸۰۹
سلول خورشیدی رنگدانه ای بر پایه خمیر دی اکسید تیتانیوم ساخته شده به روش لایه نشانی بخار شیمیایی
میثم ‍پازکی، شبنم دادگستر، نیما تقوی نیا
۱۸۱۳
دو رنگ نمایی دایره ای نانوذرات طلا و نقره واقع بر یک مارپیچ استوانه ای
سحر پاکدل، میرفائز میری
۱۸۱۷
مطالعه‌ی پذیرفتاری خطی نانولوله‌های کربنی با کایرالیتی اختیاری در حضور میدان مغناطیسی
پریسا پایمرد، عباس ظریفی
۱۸۲۱
مطالعه کارایی دیود اسپینی در حظور پراکندگی چرخش اسپینی
طاهره پوربابااربوسرا، میثم باقری تاجانی، حمید رحیم پور سلیمانی
۱۸۲۵
مطالعه‌ی خواص اپتیکی در یک نقطه‌ی کوانتومی استوانه‌ای در حضور میدان مغناطیسی خارجی
سارا تفرجی، رضا خرداد، قاسم رضایی
۱۸۲۹
سنتز نانو‌پوسته‌های SiO2/Ag به روش پخش ذرات نانو‌متری در محلول کلوئیدی
نرجس جمالی، محمد مهدی باقری محققی، عباس یوسفی
۱۸۳۳
لایه نشانی ومطالعه خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری لایه های نازک نانوساختار نیمرسانای اپتیکی سولفید ایندیوم با ناخالصی قلع(ITS) In2-x Sny S3
مریم حسن زاده مها، محمد مهدی باقری محققی، عباس یوسفی
۱۸۳۷
اثر تراکم ناخالصی سولفور برروی خواص فوتو رسانایی ونانوساختار لایه های نازک In2O3:S
مریم حسن زاده مها، محمد مهدی باقری محققی، عباس یوسفی
۱۸۴۱
اثر کاتالیستی فریت های نیکل آلاییده با روی بر رشد نانولوله های کربنی
راضیه حسینی اکبرنژاد، فاطمه شهباز تهرانی، وحید دادمهر
۱۸۴۵
ساخت و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت باریم جایگزین شده با یوروپیوم
فاطمه خادمی، احمد پوربافرانی، پرویز کاملی، هادی سلامتی، هادی عربی
۱۸۴۹
شبیه سازی چاه کوانتومی InGaN-GaN برای پهناهای مختلف چاه کوانتومی
حمیده خادمی، حسین مختاری
۱۸۵۳
تهیه فلورید کلسیم آلاییده با سریم و بررسی اثر باز پخت روی خواص طیف سنجی
محمد رضا خانلری، مریم قمی گیلوایی، شهریار غمامی، شهناز رفیعی
۱۸۵۶
اثر افزایش سریوم بر ساختار بلوری و خصوصیات مغناطیسی نانوذرات گارنت ایتریوم آهن تهیه شده به روش سل-ژل
نرگس خلفی، محمد نیایی فر، احمد حسن پور
۱۸۶۰
بررسی اثر دما وکسر حجمی بر هدایت الکتریکی نانوسیال Fe3O4
حسن خندان فدافن، محمد رضا بنام، مریم عدلی
۱۸۶۴
اثر ناخالصی بخشنده بر نوسانهای آهارانوف-بوهم در حلقه کوانتومی بیضی شکل
حجت اله خواجه صالحانی، مهدی اسماعیل زاده، خسرو شکوری
۱۸۶۸
شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بر روی جذب فیزیکی مولکول هیدروژن در نانولوله‌های کربن با ناخالصی سیلیسیم
بهرام1 خوشنویسان، زهرا توانگر، مهشید رحیمی، مریم یزدانی
۱۸۷۲
بررسی تأثیر کایرالیتی، شعاع و دما در جذب فیزیکی هیدروژن در نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و دو‌دیواره با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
بهرام خوشنویسان، زهرا توانگر، مریم یزدانی، مهشید رحیمی
۱۸۷۶
بررسی اثر کشیدگی نقطه اتصال بر روی خواص الکترونی سیم مولکولی مدل طلا/دی‌تیول-آدنین/طلا
محمد دامچی جلودار، حسین میلانی مقدم، سید احمد کتابی، بهمن حسین زاده، فیصل اطمینان
۱۸۸۰
تهیه و بررسی اثر سایز بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات YIG ساخته شده به روش سل ژل
مریم درافشانی، محمد نیایی فر، احمد حسن پور
۱۸۸۴
کنترل اندازۀنانوذرات مگنتیت با تغییر پارامترهای ساخت
رقیه دهقان، ناهید ملکی
۱۸۸۸
بررسی نرخ انباشت بر خواص ساختاری لایه های نازک اکسید ایندیم قلع
داود رئوفی، حامد طهمورسی
۱۸۹۲
ناهمسانگردى در ساختار سطح لایه های نازک اکسید ایندیوم قلع پخت شده
داود رئوفی، زهرا کلالی، حامد طهمورسی
۱۸۹۶
تهیه نانوذرات ZnO ازحمام شیمیایی با استفاده از امواج مایکروویو
حمید رضاقلی پور دیزجی
۱۹۰۰
تاثیر غلظت سل بر ویژگی های نانو ساختاری نانو ذرات در TiO2-Al2O3-SiO2
مهران ریاضیان، علی بهاری، خلیل پورشمسیان، محمد رضا انصاری
۱۹۰۴
ساخت نانوبلورک های باریم تیتانات به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تاثیر اندازه ذرات بر دمای کوری و خواص دی الکتریکی آن
مهدیه زابلی، محمد بهدانی، محمود رضایی رکن آبادی
۱۹۰۸
مطالعه اثر افزایش لایه‌ نازک نیکل بر روی نانو ذرات مس
هادی زهرابی، طیبه قدس الهی، شهرام سلیمانی، علی گلالی، ژیلا احمدی
۱۹۱۲
آماده سازی ومشخصه یابی لایه های نازک نانوکامپوزیت رزین اپکسی- دی اکسید تیتانیوم(تیتانیا)
بابک ژاله، لیلا سیفی، سعید آزاد، مهدی فرشچی تبریزی
۱۹۱۶
اثر دمای پخت بر ساختار و رفتار مغناطیسی نانوذرات فریت اسپینلی منیزیم-رویMg0.5Zn0.5Fe2O4
رضا سپه وند، مریم ذوالفقاری
۱۹۲۰
رشد بلور یدیدلیتیم به روش بریجمن و بررسی خواص آن
فریدون سموات، ابراهیم حاجی علی، سعیده شیرازی همدانی
۱۹۲۴
اثر دما بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو پودرهای Ni 0.3 Zn 0.6 Cu 0.1 Fe2 O4 تهیه شده به روش سل- ژل
هدی شلیلیان، محمد نیایی فر، احمد حسن پور
۱۹۲۷
اثر رقابت یون های نیکل و مس در خواص ساختاری و مغناطیسی نانو بلور های فریت
فاطمه شهبازتهرانی، راضیه حسینی اکبرنژاد، وحید دادمهر
۱۹۳۱
لایه نشانی الکتروفورتیک دی اکسید تیتانیوم برای ساخت فتوآند سلول خورشیدی رنگدانه ای
رحیمه صدیقی، فریبا تاج آبادی، نیما تقوی نیا
۱۹۳۵
مطالعه اثر زیر لایه روی خواص ساختاری نانو میله های اکسید روی
زهرا عامری، مرتضی ایزدی فرد، بهرام بهرامیان
۱۹۳۹
سنتز نانو لوله‌های کربنی آرایه‌ای‌ درون حفره‌های آلومینای نانو‌حفره‌دار با استفاده از روش CVD و بررسی رشد آنها با تصاویر SEM
حامد عباسیان، محمد معصومی، فریده حاجی حیدری
۱۹۴۳
اثر ناخالصی بر ترابرد الکترونی از طریق مولکولC60 : بررسی نقش تک و چند اتصالی
مهوش عربی دره در، ناصر شاه طهماسبی
۱۹۴۷
بررسی اثرات اتصال به الکترودهای فلزی برگاف انرژی مولکول C60
مهوش عربی دره در، ناصر شاه طهماسبی
۱۹۵۱
تهیه نانو ذرات فریت منیزیم به روش سل ژل و بررسی اثر PH بر روی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها
هادی عربی، حاجی شیرین زاده، نرجس خلیلی مقدم
۱۹۵۵
پذیرفتاری الکتریکی نانولوله‌های کربن در حضور هم‌پوشانی همسایه‌های دوم تحت نور قطبیده متقاطع
فاطمه عطار، عباس ظریفی
۱۹۵۹
مطالعه پهنای خط جفت‌شدگی مدهای نرمال در میکروکاواک GaAs
سید مهریار علوی حجازی، سعید شجاعی، اصغر عسگری
۱۹۶۳
سنتز نانو ذرات Ni-SnO2 با استفاده از روش شیمیایی
موسی علی احمد، عبدالمحمود داورپناه، محسن دهباشی
۱۹۶۷
تاثیرات دانسیته جریان، بر ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-SiC-Gr، بر فولاد(St37) به روش الکتروشیمیایی
میترا عموعموها، محمدرضا حنطه زاده، محسن رستمی
۱۹۷۱
بررسی مکانیسم رشد نانوسیمهای نیترید آلومینیم
محمد امین غروی، حمید هراتی زاده
۱۹۷۵
تهیه و شناسایی نانوذرات نقره با استفاده از روش کاهش شیمیایی در دمای اتاق در حضور متیل تری متوکسی سیلان (MTMS)
مهشید فراست، سید مقصود گلزان، حسن صدقی، علی حسن زاده
۱۹۷۹
ساخت نانوساختارهای اکسید روی از روش تجزیه حرارتی دی‌هیدرات استات روی
منصور فربد، عصمت جعفرپور، مجتبی مقبل الحسین
۱۹۸۳
ساخت نانوساختارهای اکسیدروی با روش سل-ژل و بررسی اثر پایدارساز بر فرآیند ساخت
منصور فربد، عصمت جعفرپور، مجتبی مقبل الحسین
۱۹۸۷
ساخت نانو ذرات گارنت ایتریوم آهن بیسموتی با جانشانی زیرکونیم وکلسیم به روش مکانوشیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آن
نرگس فریدنیا، احمد حسن پور، محمد نیایی فر
۱۹۹۱
بررسی جذب فیزیکی مولکول هیدروژن بر روی صفحه ی گرافن با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی (DFT)
مهدی فقیه نصیری، مجید سیفی، اسماعیل عباسپور گیلانده
۱۹۹۵
ویژگی‌های کشسانی گازی از ذرات با پتانسیل رانشی‌نرم درکانال باریک دو بعدی به روش همبستگی‌های فضایی تانسور کرنش
ابراهیم فولادوند، ندا اوجاقلو
۱۹۹۸
رشد نانو صفحه های هادی ZnO:Al به روش لایه نشانی الکتروشیمیایی برای استفاده در سلول های خورشیدی رنگدانه ای
راحله قهاری، فریبا تاج آبادی، نیما تقوی نیا
۲۰۰۲
بستگی دمایی تصحیحات افت و خیزهای ابررسانایی در رسانندگی گرمایی فلزات دانه ای
محمد گرجی، حشمت اله یاوری
۲۰۰۶
مطالعه‌ی تاثیر یوتریم اکساید بر‌روی ساختار نانوذرات مغناطیسی آهن-پلاتین
زهرا گل صنملو، سید مقصود گلزان، علی حسن زاده
۲۰۰۹
رسانندگی در اتصال N/Gپایه گرافن در حضور ابررسانای نوع P
هادی گودرزی، محمد طالبیان، فرشته حسن پور، مریم خضرلو
۲۰۱۳
بررسی شرایط تشکیل نانوذرات سولفید کادمیم از حمام شیمیایی با استفاده از مراکز هسته گذاری مناسب به کمک امواج ماکروویو
اسیه محمدنژاد، حمید رضاقلی پور دیزجی
۲۰۱۷
بررسی مکانیسم حاکم بررسانش نانوذرات دی اکسید قلع در آرایش Cu/SnO2/Cu درفشاربالا
حسین محمودی جناری، میر مقصود گلزان، محمد طالبیان، حسن صدقی
۲۰۲۱
تولید نانوسیم های Zn با استفاده از روش انباشت الکتروشیمیایی متناوب در قالبAAO جهت تولید نانومقاومتها
محمود مرادی، مینا زمانیان، فهیمه بهزادی، محمد نورمحمدی
۲۰۲۵
ساخت سطوح آبدوست و آبگریز با استفاده از روش آندایز آلومینیوم و تولید میکرو-نانوساختارها از طریق اصلاح شیمیایی سطح
محمود مرادی، سعید صباغی، فهیمه بهزادی، مازیار محمودی
۲۰۲۹
رسانش الکترونی یک پیوندگاه فلز پلی استیلن فلز در حضور یک حلقه ی بنزنی
محمد مردانی، حسن ربانی، سونیا انصاری
۲۰۳۳
رسانش الکترونی وابسته به اسپین یک سیم کوانتومی در حضور میدان مغناطیسی
محمد مردانی، حسن ربانی، صادق سلیمانی
۲۰۳۷
محاسبه پارامترهای اپتیکی نانو لایه های تیتانیوم با آهنگ انباشت مختلف
مریم مطلبی آقگنبد، هاله کنگرلو
۲۰۴۱
ساخت نانوذرات AgI و آلایش آنها با Cu به روش سونوشیمیایی
مائده معافی، مرتضی زرگر شوشتری، محمد کوتی
۲۰۴۵
ارائه یک ساختار جدید از ترانزیستور FinFET به منظور کاربرد در دماهای بالا
مهسا مهراد، علی اصغر اروجی، محبوبه سیاحی
۲۰۴۹
اثر عملیات حرارتی بر نانوساختار سنتز نانو پودر Anatase-TiO2
مهرناز مهرجویی، ابوالقاسم نورمحمدی آبادچی
۲۰۵۳
الکتروانباشت نانومیله های کبالت در قالب های آلومینای نانومتخلخل به کمک الکترولیت رقیق
سعید مهرگان، ابوالقاسم نورمحمدی، امیر سید حسن روضاتیان
۲۰۵۷
بررسی نظری تراکم نیتروژن بر خواص ترابری الکتریکی در چاه های کوانتومی با ساختار ناهمگون نیتروژندار رقیق InGaAsN/GaAs- نوع n
مهناز موتابیان، حسین عشقی
۲۰۶۱
مقایسه توابع اپتیکی نانولوله دسته صندلی (2،2) در حالت کربنی، بورن-نیترید و سیلیکون-کربید
طیبه مولاروی
۲۰۶۵
سنتز و مشخصه یابی نانو بلور سدیم- کربن اپتایت به روش رسوب دهی شیمیایی مرطوب
جمیله السادات مولای زاهدی، فرهود ضیائی، سید مجید برقعی، علیرضا هژبری
۲۰۶۹
فیلتر سازی امواج الکترومغناطیسی با استفاده از نقص خطی در بلور فوتونی
اکبر مولایی، سهیل طاهری، شیرین شیخی گرجان، منوچهر کلافی
۲۰۷۳
وابستگی زاویه‌ای زمان تونل زنی اسپینی در نانو ساختار چند لایه ای
مرضیه مومن زاده حقیقی، رشید ولی
۲۰۷۷
اثر عدم تقارن هندسی و ضخامت لایه‌ی فرومغناطیس میانی روی زمان تونل زنی اسپینی در ساختار چند لایه ای GaMnAs/GaAs/GaMnAs/GaAs/GaMnAs
مرضیه مومن زاده حقیقی، رشید ولی
۲۰۸۱
اثر قطر نانولوله بورون کربو نیترید نوع اول زیگ زاگ در خواص الکترونی و مشخصه‌ی جریان – ولتاژ سیم مولکولی فلز/بورون کربو نیترید نوع اول زیگ زاگ /فلز
حسین میلانی، زیور آزموده
۲۰۸۵
وابستگی انرژی صفر ساختار نواری شبکه های پادنقطه گرافینی به شکل حفره
مریم سادات نبوی، حسین چراغچی
۲۰۸۹
رشد ومشخصه یابی لایه های نازکPb انباشت شده بر روی زیرلایه Au
غلامرضا نبیونی، نرگس نوازش
۲۰۹۲
مطالعه ی خواص ساختاری- لومینسانسی نانو ذرهCaF2 سنتز شده به روش هیدروترمال وسنتز کامپوزیت پلیمر- نانو ذره کلسیم فلوراید
ام الفجر نخعی، ناصر شاه طهماسبی، محمود رضایی رکن آبادی
۲۰۹۶
ساخت پوشش رسانای شفافِ اکسید روی آلاییده شده با آلومینیوم با روش پرتو الکترونی
مدینه نژادزنگنه، حمیدرضا فلاح، مرتضی حاجی محمود زاده، فریبرز جهانشاه، سید وحید طباطبائی
۲۱۰۰
مطالعه تحلیلی خواص اپتیکی خطی و غیر‌خطی نانولوله‌های کربنی نیمه‌رسانای زیگزاگ
نوشین نقاش، عباس ظریفی
۲۱۰۴
ساخت لایه‌های نازک اکسید تنگستن و تاثیر هیدروژن بر ساختار کریستالی
اعظم همتی دهنوی، مهدی رنجبر، پرویز کاملی، هادی سلامتی
۲۱۰۸
تاثیر میدان‌ مغناطیسی خارجی و برهمکنش اسپین- مدار بر خواص نوری نقطه‌ی کوانتومی کروی
بهروز واثقی، قاسم رضایی، منصوره مالیان
۲۱۱۲
ترابرد اسپینی وشات نویز در یک سیم کوانتومی تحت اثر تغییر تناوبی شدت برهمکنش راشبا
رشید ولی، مریم ابراهیمی
۲۱۱۶
ترابرد اسپینی در یک سیم کوانتومی تحت اثر تغییر شدت برهمکنش اسپین-مدار راشبا با ترتیب فیبوناچی
رشید ولی، مریم ابراهیمی
۲۱۲۰
رسانندگی و شات نویز وابسته به اسپین در ساختار های فلز عادی/عایق فرومغناطیس/ فلز عادی/ابررسانا و فلز عادی/نیمرسانای فرومغناطیس/ابررسانا
رشید ولی، زهرا شفیع زاده برمی
۲۱۲۴
سنتز نانو ذرات اکسید آهن به روش کندوسوز لیزری در آب توسط هماهنگ های اول و دوم لیزرNd:YAG ومقایسه دو محصول
الهام وهاب زاده، محمدجواد ترکمنی، جمشید صباغ زاده، علی چهره قانی
۲۱۲۸
ساخت نانوذرات مغناطیسی CuFe2O4 به روش همرسوبی و بررسی اثر دمای تکلیس بر تشکیل فاز و ساختار آنها
ایرج کاظمی نژاد، فاطمه فرجیانپور، زهرا رمضانی
۲۱۳۲
بررسی اثر دمای بازپخت بر ساختار، ریخت‌شناسی و فوتولومینسانس نانوذرات ZnS
ایرج کاظمی نژاد، مهرناز کریمی، زهرا رمضانی
۲۱۳۶
اثر سورفکتانت بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات اکسید منگنز
انیسه کافی کنگ، محمد گشتاسبی راد
۲۱۴۰
مقاومت مغناطیسی تونلی در یک پیوندگاه مولکولی- مغناطیسی
سیداحمد کتابی، ایمان کرمی
۲۱۴۴
مطالعه عددی مشخصه جریان- ولتاژ مولکول پلی‌اسن در یک پیوندگاه مغناطیسی
سیداحمد کتابی، ایمان کرمی، وحید درخشان
۲۱۴۸
انتقال حامل در لیزرهای آبشاری بین نواری Type-II در ناحیه فرکانسی فروسرخ میانی
سجاد یداله زاده، علی رستمی، اسفندیار رجایی
۲۱۵۲
مطالعه جست وخیز الکترونهای ظرفیت عناصر 3d بر اساس فشار الکترونی درون سیستمی و ضریب تراکم پذیری
احمد یزدانی، آرزو حقیقت کیش
۲۱۵۶
ساخت نانوبلورک های -YBa2Cu3O7 به روش مکانوشیمیایی و اندازه گیری دمای گذار آن
سمیه یزدانیان، ناصر تجبر، محمد بهدانی
۲۱۶۰
^ بالا
ماده چگال: فیزیک دماهای پایین و مغناطیس
مطالعه ی اثرهای میدان مغناطیسی و دما بر روی گرمای ویژه در نردبان دو-پای اسپین 1/2 همسانگرد
فاطمه امیری، سعید مهدوی فر
۲۱۶۵
ترابرد دریک سیم کوانتومی مغناطیسی با آلیاژ دوتایی: یک نانوفیلتراسپینی
فرهاد خویینی، نسیم برادران دیلمقانی
۲۱۶۹
ساخت نانوذرات کبالت به روش همرسوبی و بررسی اثر دما بر خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها
هادی عربی، فائز پورآرین، راضیه چهکندی نژاد
۲۱۷۲
تأثیر دمای بستر بر ویژگی‌های ساختاری و نوری لایه‌های نازک اکسید آهن
ابراهیم عطاران کاخکی، سعید حاجی ملا حسینی، لیلا متولی زاده، مجید ابراهیمی زاده ابریشمی
۲۱۷۶
رقابت تشکیل فازهای Y123 و Y358 در ابررسانای دمای بالای با پایه Y
سمیه قلی پور، وحید دادمهر
۲۱۸۰
رفتار مغناطیسی زنجیرهXXZ ‌ اسپین‌-2/1 پادفرومغناطیس در حضور همزمان میدان‌های مغناطیسی
هانیه مرادمرد سوقه، محبوبه شهری ناصری، سعید مهدوی فر
۲۱۸۴
مطالعه خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پرووسکایت 3MnO1/0Bi9/0La تهیه‌شده به روش فعال‌سازی مکانیکی
هادی نعمتی فر، ناصر تجبر، محمد بهدانی، شکوفه طباطبایی یزدی
۲۱۸۸
اثر جانشینی فلز بر خواص ترابردی ترکیب سریم پالادیوم
محبوبه هوشیار
۲۱۹۲
^ بالا
ماده چگال: فیزیک محاسباتی
بررسی خواص نیمه فلزی فرومغناطیس‌های BaC و SrC در سه فازNiAs,NaCl,ZB
هدا بهرامی عراقی، لادن عالیخانی، فرامرز کنجوری
۲۱۹۷
مطالعه خواص الکترونی ترکیب دی تیول بنزن در اتصال به سطح (M= Au ,Hg ازطریق باندهای تیولیت
اعظم پردل، ناصر شاه طهماسبی، محمدرضا بنام، طیبه شیرزاد
۲۲۰۱
بررسی ابتدا به ساکن خواص مغناطیسی انبوهه و نانوسیم CoTe2
فاطمه حسینی، مهدی سرگلزایی
۲۲۰۵
محاسبه لبه ی K اکسیژن طیف ELNES اکسید فلزات قلیایی خاکی
مهرداد دادستانی، حسین دوستی
۲۲۰۹
خواص نیم فلزی در سطوح (001) آلیاژ هویسلر Co2CrAl
مهنوش رزمجو، محمدرضا ابوالحسنی، آرش بوچانی، سمیه صبوری
۲۲۱۳
بررسی اصول اولیه ی خواص الاستیکی آلیاژهای TiNi وTiFe
سیماسادات شریف زاده، هما سادات شریف زاده، فرامرز کنجوری، امیر حسین اسماعیلیان عراقی
۲۲۱۷
بررسی خواص اپتیکی BaLiF3 بااستفاده ازنظریه تابعی چگالی
حمداله صالحی، حجت اله باده یان، ماهرخ آریادوست، مرضیه قوهستانی
۲۲۲۱
گرادیان های میدان الکتریکی ترکیب UP2
اسماعیل قاسمی خواه، سعید جلالی اسد آبادی
۲۲۲۵
بررسی خواص مغناطیسی ترکیب UP2
اسماعیل قاسمی خواه، سعید جلالی اسد آبادی
۲۲۲۹
تاثیر شکل سطح مقطع پیچه بر میدان های دما و جریان های شاره در رشد بلور از مذاب
ابراهیم محمدی منش، محمد حسین توکلی
۲۲۳۳
تاثیر گرم کننده جانبی برفصل مشترک بلور- مذاب با در نظرگرفتن تابش سطح به سطح و داخلی در رشد از مذاب
ابراهیم محمدی منش، محمدی حسین توکلی، شیرین امید
۲۲۳۸
بررسی عددی تغییرات دمای حامل ها و ترابرد الکترون و انرژی در قطعات نیمه رسانا با استفاده از مدل ترابرد انرژی: ارائه یک فرمول بندی خود الحاق
احسان منبری، حمیدرضا مشایخی
۲۲۴۲
تاثیر فشار بر خواص ترمودینامیکی آرگون
محسن یاری فرد، فهیمه کاتوزی، جمال داودی
۲۲۴۶
^ بالا
ماده چگال: نیمه رساناها، اتصالات و اثر جوزفسون
بررسی اثر افزودنی ها و دمای زینترینگ بر ثابت دی الکتریک سرامیک های بر پایه باریوم تیتانات
لیلی افتخاری، محمود برهانی زرندی، محمدرضا ناطقی، حجت امراللهی بیوکی
۲۲۵۱
بررسی رفتار یکسوسازی پیوندگاه نیمه رسانای آلی/غیرآلی ZnS/PANI
حجت امراللهی بیوکی، محمود برهانی زرندی
۲۲۵۵
بررسی وابستگی دمایی و فرکانسی رسانایی الکتریکی فیلم پلیمری کامپوزیت پلی وینیل الکل-پلی آنیلین
حجت امراللهی بیوکی، محمود برهانی زرندی، مریم بیات
۲۲۵۹
مطالعه برهمکنش الکترون– فونون و تحرک گاز الکترونی دو بعدی در میدان متوسط و دمای پایین
قاسم انصاری پور، مژگان رسولی
۲۲۶۳
وابستگی جریان اسپینی به شدت میدان AC دردو حد ولتاژ بالا و پمپاژ
طاهره پوربابااربوسرا، میثم باقری تاجانی، حمید رحیم پور سلیمانی
۲۲۶۷
ترابرد الکترون درون نقاط کوانتومی جفت شده با استفاده از ویژه حالت های بس ذره ای
طاهره پوربابااربوسرا، میثم باقری تاجانی، حمید رحیم پور سلیمانی
۲۲۷۱
وابستگی فرکانسی مشخصات ظرفیت و مقاومت سیلیکان متخلخل
فاطمه توکلی، رضا ثابت داریانی
۲۲۷۵
بررسی اثر فضای بسته چرخان بر روی پهنای گاف نواری و اندازه ضریب جذب در لایه نازک تلورید کادمیم
فاظمه حسینی سیانکی، شیوا خرم آبادی، حمید رضا قلی پور دیزجی، محمد حسین احسانی
۲۲۷۹
اثر میدان الکتریکی روی خواص الکترونی سیم مولکولی طلا/تیمین/طلا
فاطمه شریعتی اشرفی، محمد حسین طیرانی
۲۲۸۳
حسگر میکروماشینی لایه نازک دی اکسید قلع برای آشکارسازی گاز کربن مونواکسید
حسن صدقی، حامد رضازاده
۲۲۸۷
ساخت ومشخصه‌یابی لایه‌های نازک ZnO:Li تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز
ناصر صدیق، مهدی اردیانیان
۲۲۹۱
ساخت و مشخصه‌یابی لایه‌های نازکZnAlO تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز
مهدی فلاح جعفری، مهدی اردیانیان، سید احمد کتابی
۲۲۹۵
دینامیک فلاکسون‌ها در اتصالات جوزفسون با ضخامت متغییر
عبدالرسول قرائتی جهرمی، نجمه فتحی
۲۲۹۹
بررسی خواص الکتریکی لایه نازک نیترید مس تولید شده در زمان های مختلف به روش کندوپاش مغناطیسی فعال DC
گلاره مسیبیان، داود درانیان
۲۳۰۳
^ بالا
ماده چگال نرم و بیوفیزیک
بررسی تأثیر ناخالصی مغناطیسی در تغییر نظم فرو و آنتی فرومغناطیسی در رادیکال های آزاد آلی
جواد بداق جمالی، یوسفعلی عابدینی، سمیه زارعی
۲۳۰۹
محاسبه ثابت های کشسانی سطحی بلور مایع نماتیک تک محور با مولکول های بیضی وار سخت
ابوالقاسم عوض پور، حسین عسکری، لادن عوض پور
۲۳۱۳
شکل گیری الگوها در یاخته هله- شاو دانه ای و جداسازی مخلوطهای دوتایی
محمد وظیفه شناس درمیان، فاطمه ابراهیمی
۲۳۱۶
^ بالا
ماده چگال: همبسته قوی و گرافین
همزیستی ابررسانایی و فرومغناطیس در نانوساختارهای گرافینی
میروحید حسینی، مالک زارعیان
۲۳۲۱
عدم تقارن زوجی ابررسانائی در اتصالات ابررسانا - گرافن
هادی گودرزی، مریم خضرلو
۲۳۲۵
محاسبه ی انرژی بستگی اکسیتون در نانو نوارهای گرافینی
لیلا محمدزاده، سعید شجاعی، اصغر عسگری، منوچهر کلافی
۲۳۲۹
اثر هندسه سلول واحد بر پایداری و ساختار نواری شبکه های پادنقطه گرافینی
مریم سادات نبوی، حسین چراغچی
۲۳۳۳
تولید شکاف انرژی در شبکه های پاد نقطه گرافینی
مریم سادات نبوی، حسین چراغچی
۲۳۳۷
^ بالا
ماده چگال: سایر موارد
بررسی اثر میدان الکتریکی قوی در شیشه های Li2O-MoO3-P2O5
مارال آزمونفر، محمد حسین حکمت شعار، حامد بهزاد
۲۳۴۳
بررسی مدل جفت پلارونی در دو حالت حضور و عدم حضور پلارون های حرارتی برای ابررسانای (Y0.9M0.1Ba2Cu3O7-d (M=Nd,Ca
اصغر اسمعیلی، حسن صدقی، میر مقصود گلزان
۲۳۴۷
بررسی خواص اپتیکی ترکیبات شبه آلفا کوارتزM=Al, Ga; X=As, P)MXO4)
سمیرا اصغری، جواد باعدی، ماریا جامی، مسعود مجیدیان
۲۳۵۰
کنترل اندازه بلورهای کلریدسدیم به وسیله شعاع و جمعیت حباب های خلاء در سایش با امواج اولتراسوند
آرش اقتدار، محمدرضا سعیدی، مجید واعظ زاده
۲۳۵۵
اثر ناخالصی منگنز بر خواص اپتیکی اکسید ایندیم و اکسید آلومینیم
فاطمه امیری، نرجس محمودی، بابک حقیقی، حسین اصغر رهنمای علی آباد
۲۳۵۹
بررسی خواص الکتریکی اتصال فلزی لایه نازک کروم بر روی ایندیوم تین اکسید( ITO) و کاربرد آنها در سلول های خورشیدی
الهه اکبرنژاد، هانه سید یونسی، ابراهیم اصل سلیمانی
۲۳۶۳
مطالعه مدهای نقص نقطه ای در بلور فونونی دو بعدی با تقارن شبکه مربعی
داود اکبری ایکده لو، علی سلطانی والا
۲۳۶۷
بررسی اصول اولیه خواص الکترو اپتیکی ترکیب اپتیکی غیر خطی Ca3TaGa3Si2O14
جواد باعدی، سیامک جانیان پور، علی شیرزاد نیلساز، حسین قیومی زاده، ایمان عباسپور کازرونی، فاطمه میرچولی
۲۳۷۱
تهیه فیلم نازک نیترید تیتانیوم درکوره بازپخت بر روی لایه تیتانیوم از پیش انباشته شده بر روی زیر لایه سیلیکون به روش کندوپاش مغناطیسی DC
رقیه بیک پور، سید مجید برقعی
۲۳۷۵
مطالعه باز جهت گیری بلورهای مایع نماتیک تحت تاثیر میدان الکتریکی
محدثه پورمحمدی فلاح، محمدحسین مجلس آرا، حمید رحیم پور سلیمانی
۲۳۷۹
مطالعه پاسخ پویای مولکول های بلور مایع نماتیک با اعمال ولتاژ
محدثه پورمحمدی فلاح، محمدحسین مجلس آرا، حمید رحیم پور سلیمانی
۲۳۸۳
محاسبه نیروی حلالیت‎ ‎در سیستم کلوئیدی
فردین تقی زاده، محمود مرادی
۲۳۸۷
اندازه گیری ضخامت لایه های نازک فلز و نیمرسانا با استفاده از تئوری رسانندگی تقریب بورن
منا سادات جان نثار، فاطمه ایران منش، سحر مرادی، غلامرضا جعفری
۲۳۹۱
بررسی پذیرفتاری مغناطیسی AC نمونه های حجیم ابررسانای پایه بیسموت آلاییده به Nb2O5
منیره جعفری، حسن صدقی، شیرین شیخی، رویا نوری
۲۳۹۵
استفاده از روش اوالد در دو بعد و شبه دو بعدی به منظور محاسبه ثابت مادلونگ برای بلورهای یونی دو بعدی
فاطمه جوادی پور، بهرام خوشنویسان، حسن تشکری
۲۳۹۹
اثرهای مایع فرمی لاندائو بر پایداری گردابه ی نیم-کوانتومی در 3He-A
شکوه حقدانی، محمد علی شاهزمانیان
۲۴۰۳
ضریب پخش اسپینی حالت جفت شدگی-اسپینی-برابر در دماهای پایین
شکوه حقدانی، محمد علی شاهزمانیان
۲۴۰۷
محاسبه آهنگ زمان واهلش گازهای بوز دوقطبی عادی فراسرد
مریم خادمی دهکردی، محمد علی شاهزمانیان
۲۴۰۱
شبیه سازی رشد نانوساختارهای لایه نشانی شده با زاویه مایل به روش مونت کارلو
صبا خدیویان آذر، محبوبه عبدالهی، رضا ثابت داریانی
۲۴۱۵
مطالعه و بررسی دمای بحرانی مخلوط دوتایی شاره‌های غیر‌قطبی
سارا خورشیدیان، رضا خرداد
۲۴۱۹
تأثیر شرایط رشد بر روی مورفولوژی بلورهای رشد یافته KTiOPO4از فلاکس به روش های مختلف هسته گذاری
سعیده دوست محمدی، مجید جعفر تفرشی، مصطفی فضلی، الهه غریبشاهیان
۲۴۲۳
بررسی آماری سطوح لایه های نازک اکسید ایندیوم آلائیده با قلع
داود رئوفی، فایق حسین پناهی
۲۴۲۷
ساخت لایه نازک اکسید تنگستن به روش افشانه پایرولیزیز و بررسی اثر حلال و بازپخت روی خواص اپتیکی آن
میمنت رحمانی، حسین عشقی، محمدباقر رحمانی
۲۲۳۱
رشد تک بلورهای ZnO به روش انتقال شیمیایی بخار
زهرا رمضانی، مجید جعفرتفرشی، مصطفی فضلی، مینا نیکمرام
۲۴۳۵
تاثیر ضخامت لایه بر روی خواص مغناطیسی لایه‎های نازک کبالت انباشت شده روی زیرلایه ITO به روش الکتروانباشت
رضا رنجبر دیزج، محمد‎ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی‎فرد، منصور عرب چم‎جنگلی
۲۴۳۹
تغییرات احتمال یونیزاسیون اتمهای سطحی فلز نقره با لایه نشانی سزیم بر روی آن
محمد رضا زمانی میمیان، آندریاس ووخر
۲۴۴۳
تعیین ثابت‌های اپتیکی فیلم‌های پلیمری (PVK)تهیه شده به روش لایه‌نشانی چرخشی با استفاده از طیف عبوری
محدثه زمانی، سید محمد باقر قرشی، غضنفر میر جلیلی
۲۴۴۷
حالت بین سطحی در بلور فونونی نامتجانس دو بعدی
بهنام زینال وند فرزین، علی سلطانی والا
۲۴۵۱
مطالعه تجربی ناصافیهای ایجاد شده روی سطح سیلیکون توسط لیزر پالسی
ملیحه سبحانی، زهره نجفی، علی صوفی، محمد حسین مهدیه
۲۴۵۵
مطالعه وابستگی ترکیبی دمای گذار شیشه ای در شیشه های تلوریمی-وانادیمی حاوی اکسید نیکل در نرخهای مختلف گرمایش
داریوش سوری
۲۴۵۸
گذار شیشه ای و تردی شیشه های Sb2O3-V2O5 -TeO2
داریوش سوری
۲۴۶۲
ایجاد و بررسی لایه نازک دی‌اکسید‌مولیبدن برروی سیلیسیوم بس بلور و کاربرد آن در سلول‌های خورشیدی لایه‌نازک
هانه سیدیونسی، الهه اکبر نژاد، ابراهیم اصل سلیمانی
۲۴۶۶
اثر تقارن در بلورهای فونونی
سعادت شجاعی نژاد، محمد مهرآفرین
۲۴۷۰
افزودن نانو ذرات نقره به محلول پلیمری نارسانا به منظور تولید فیبر های مارپیچی در روش الکتروریسی
سید پیمان شریعت پناهی، اعظم ایرجی زاد، ایمان عبدالله زاده
۲۴۷۴
طراحی و ساخت آینه های نقره با لایه محافظ توسط روش تبخیر پرتو الکترونی
زهرا شفیعی زاده، جهانبخش مشایخی اصل، علی مشایخی اصل، سید پیروز مرعشی، جمشید صباغ زاده
۲۴۷۸
تاثیر تغییر غلظت Bi وSr بر ریز ساختار و دمای گذار ابررسانای 2223Bi
شیرین شیخی گرجان، حسن صدقی، رسول خدابخش، سهیل طاهری
۲۴۸۲
مطالعه رفتار آندهای کربنی مورد استفاده در سل الکترولیز اسید هیدروفلوئوریک
رامین شیری، داود مصباحی، محمد رضا کرمی بنابی، محمد حسین سلامت بخش، فخرالدین فیضی زاده، عباس قره باغی
۲۴۸۶
بررسی اثرات سایه روی مشخصه های سطح
فرزانه صالحی، سید فرهاد مسعودی، غلامرضا جعفری
۲۴۹۰
ساخت سیلیکان متخلخل در ابعاد نانومتر و میکرومتر و به کارگیری آنها به عنوان حسگر گازهای CO2 و N2
محمداسماعیل عظیم عراقی، معصومه مقدسی
۲۴۹۴
رسانندگی گرمایی Sr2RuO4 در حالت عادی
مرضیه غزالی، افسانه کریمی، محمدعلی شاهزمانیان
۲۴۹۸
مقاومت الکتریکی و انرژی فعال سازی در ابررسانای PrO0.85FeAs
سمانه غلام پور، شعبان رضا قربانی، مریم رشیدی
۲۵۰۲
لایه نشانی و مطالعه خواص نوری و رسانایی لایه های نازک اکسید تنگستن
زهره قاسمی، یعقوب نعیمی، روح الله عظیمی راد، امید اخوان
۲۵۰۶
محاسبه ی توابع توزیع شعاعی آب و هیدروکربن ها با کمک موجک ها
محمود مرادی، مریم کتیرایی
۲۵۱۰
طراحی و ساخت فیلتر اپتیکی در ناحیه IR نزدیک
جهانبخش مشایخی اصل، زهرا شفیعی زاده، رضا شکوری، محمد صبح خیز، جمشید صباغ زاده
۲۵۱۳
تولید گرافیت مصنوعی با دانسیته بالا
داود مصباحی، رامین شیری، محمد رضا کرمی بنابی
۲۵۱۷
محاسبه پارامترهای اپتیکی نانو لایه های تیتانیوم با زاویه انباشت مختلف
مریم مطلبی آقگنبد، هاله کنگرلو
۲۵۲۱
مطالعه جفت‌شدگی اکسیتون-فوتون در میکروکاواک بلور فوتونی
اکرم مهدی زاده خسرقی، سعید شجاعی، علی سلطانی والا، منوچهر کلافی
۲۵۲۵
بررسی اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و مورفولوژی لایه های نازک TiO2
انارکی مهدی، جهانبخش مشایخی اصل، علی مشایخی اصل، زهرا شفیعی زاده، جمشید صباغ زاده
۲۵۲۹
بررسی نظری خواص الکترو اپتیکی ترکیب BiTiO3 در دو فاز مکعبی و تتراگونال
فاطمه میرچولی
۲۵۳۳
تاثیر شکل جریان ورودی پیچه روی فرآیند گرمای القایی در رشد بلور از مذاب و در پیچه
طیبه نادری مستجیر، محمد حسین توکلی
۲۵۳۷
رشد و مشخصه یابی بلور تری گلایسین سولفات با افزودنی اسید فسفریک به روش S-R
زهرا ناصری، فاطمه شگفته سکه، حمید رضاقلی پور دیزجی
۲۵۴۱
سنتز و بررسی خواص اپتیکی ماده ترموکرومیک V2O5
مرضیه ناظمیان اردکانی، جواد خلیل زاده، یوسف سیدجلیلی، سولماز حیدری فرد
۲۵۴۵
مطالعه ی تغییرات خواص ساختاری و سختی مکانیکی لایه های نازک Co-P در اثر بازپخت
غلامرضا نبیونی، هاجر شهمرادی
۲۵۴۹
طراحی قطعۀ الکتروکرومیک SnO2:F- NiO-HClO4-WO3-SnO2:F و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی
حامد نجفی آشتیانی، خاطره باقرپور، محمد نجفی آشتیانی
۲۵۵۳
ضریب کیفیت بسیار بالا برای مد نقص شش قطبی در بره بلور فوتونی
الهام نجفی، اکرم مهدی زاده، نعیمه برادران، علی سلطانی والا، منوچهر کلافی
۲۵۵۷
مطالعه ی درهمتنیدگی تشکیل در زنجیره ی هایزنبرگ باند متناوب پادفرومغناطیس-فرومغناطیس
سمیه نعمتی، مصطفی معتمدی فر، سعید مهدوی فر
۲۵۶۱
مطالعه تجربی پدیده ترموکرومیزم در لایه های نازک اکسید وانادیوم تهیه شده به روش تبخیر حرارتی و اسپری پایرولیزیز
محمدسعید هادوی، زهرا حسینی
۲۵۶۵
بررسی اثر ناخالصی فلزی بر ساختار کریسنالی آلیاژ بین فلزی
محبوبه هوشیار، مرجان خسروی
۲۵۶۹
چسبندگی برشی Sr2RuO4 در حالت عادی
افسانه کریمی، مرضیه غزالی، محمد علی شاهزمانیان
۲۵۷۲
^ بالا
مکانیک آماری
تعیین پارامتر توابع P(s) طیف هسته ای با استفاده از روش تخمین حداکثر احتمال
محمد علی جعفریزاده، ناصر فولادی، بهرام رشیدیان ملکی، هادی صبری
۲۵۷۷
پذیرفتاری مغناطیسی منفی و غیر هم ارزی آنسامبل ها برای مدل اسپینی میدان میانگین 6 φ
سید علی اصغر علوی، صفورا سروری سراوانی
۲۵۸۱
تابع پارش کوانتمی برای سیستم های کوانتمی فرمیونی بوزونی واقع در پتانسیل هارمونیک در آنسامبل کانونیک
روح اله غلامی
۲۵۸۵
حل دقیق مدول کشسانی بسامد بالا توسط شکل تحلیلی تا بع توزیع شعاعی سیال لنارد- جونز
حمید گوهری منش
۲۵۸۹
بررسی رفتار کمیت‌های پتروفیزیکی بر اساس مدل ولگشت چند فرکتالی
زهرا کوهی لای، محمد صادق موحد، غلامرضا جعفری، حسن دشتیان
۲۵۹۳
طبقه بندی و تشخیص اینترمیتنسی در سیستم های دینامیکی آشوبناک
محمد یحیوی، سهراب بهنیا
۲۵۹۷
^ بالا
فیزیک میان رشته‌ای
بررسی اثرلایه نازک عایق در فصل مشترک فلز/ نیمه هادی بر ارتفاع سد شاتکی
زهرا آهنگری، مرتضی فتحی پور
۲۶۰۳
تولید نانو ذرات ZnSe و تأثیر پارامترهای واکنش بر خواص ساختاری آن
فاطمه اشرفی، سیدمحمدحسن فیض، حمید رضا فلاح، سید محمد حسن یوسفی، محمدحسین شیوایی
۲۶۰۷
بررسی الگوهای بازتاب پرتوایکس آزمایشگاهی از بافت‌های سالم و سرطانی سینه
مریم ایزدخواه، امیر سید حسن روضاتیان، پروین محزونی
۲۶۱۱
صحت‌سنجی برآوردهای بارندگی الگوریتم ماهواره‌ای PERSIANN باداده‌های بارش زمینی شبکه-بندی شده (APHRODITE) درایران
الهام بارانی زاده، محمد باقر بهیار، سهیلا جوانمرد، یوسفعلی عابدینی
۲۶۱۵
پراکندگی رامان الکترونی در نقطه‎ی کوانتومی کروی و استوانه‎ای با پتانسیل تحدید سهموی
سهیلا حاجی رضایی، حسن رنجبر عسکری، آسیه فاطمی‎دخت
۲۶۱۹
محاسبه فشار بارو متری و دمای هوای خشک در سایت دریاچه ارومیه و بررسی تاثیرات طبیعی آن در درمان بیماران ریوی
نصرت حیدری، آنیا صمدی قدیم
۲۶۲۳
بررسی دز-عمقی پرتوهای گاما در گستره انرژی 0.025-50 MeVدر فانتوم بافت ماهیچه، با استفاده از کد MCNP4C
سیده زهرا خراسانی نژاد، حسین توکلی عنبران
۲۶۲۶
طراحی و بهینه سازی مجموعه ی شکل دهنده ی طیف برای مولدهای نوترون D-T با استفاده از سیستم تکثیرکننده نوترون جهت استفاده در BNCT
فاطمه سادات رسولی، سید فرهاد مسعودی، یاسر کاسه ساز
۲۶۳۰
طراحی فیبر بلور فوتونی کم اتلاف با روش اجزاء محدود
رامین ستاری، امین عباسی، علی محمودلو، حامد ستاری
۲۶۳۴
محاسبه جریان گردابی و چگالی شار مغناطیسی ناشی از کویل هایی با هسته ی دارای سطح مقطعE شکل با استفاده از روش بسط ویژه توابع روی فضای کوتاه شده
فهیمه سکاکی، حسین بیانی
۲۶۳۸
الگوریتم رمزنگاری فرکتالی
افشین علی زاده، هاله کنگرلو
۲۶۴۲
شبیه سازی ‌ آشوب وناپایداری جریان الکترون ‌های‌‌‌‌‌‌‌‌تزریقی در ‌دیودپیرس
غلامرضا علیوند، حسن مهدیان، کبیر اسدیان
۲۶۴۶
تأثیر میدان مغناطیسی بر بخشنده‎ی غرمرکزی هیدروژنی محدود شده در نقطه کوانتومی کروی
آسیه فاطمی دخت چاروک، حسن رنجبرعسکری
۲۶۵۰
آلایش نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم با ساماریوم و گادولینیوم به منظور بهبود خاصیت فوتوکاتالیستی
منصور فربد، مرضیه کجباف والا، عبد المحمد قلمبر دزفولی
۲۶۵۴
مدل‌سازی ترانزیستور LDMOS دارای کاشت یونی در ناحیه کانال
مهدی قاسمی، مرتضی فتحی پور
۲۶۵۸
نقاط دیراک گرافن در حضور میدان الکترومغناطیسی دو بعدی
هادی گودرزی، سمانه انوریان، سیده نرگس اقامیرلی
۲۶۶۲
طراحی و ساخت آسیاب سیاره ای جهت سنتز نانوذرات فلز-سرامیکی
جواد محمدیان، فاطمه باقری، حامد قارونی، محمود شریعتی، حمید هراتی زاده
۲۶۶۶
بررسی اثرات فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیا بر رشد باکتری استافیلوکوک اورئوس
فضیلت مرادپور، سیامک دادرس مرنی، هادی روحبخش، محمدجواد ترکمنی، جمشید صباغ زاده
۲۶۷۰
پیش بینی حملات صرع با استفاده از روش تعیین رویداد
حسن مهرافزا، مهدی رضایی کرامتی، حسین متولی، حامد رضا بهرام پور
۲۶۷۴
محاسبه ی شکست های زنجیره ی مولکول DNA ناشی از نشاندار کردن I -123 با استفاده از کد Geant4
لالاگه میرزاخانیان، غلامرضا رئیس علی، سید فرهاد مسعودی، فرید سمسارها
۲۶۷۸
مطالعه کوانتوم مکانیکی سد چرخشی مولکول‌های C2
امیر میرزانژاد، حسینقلی محمدی، احمد رجایی فر
۲۶۸۲
مزیت‌های پروتکل توزیع کلید کوانتومی شش- حالته در مقایسه با پروتکل توزیع کلید کوانتومی چهار- حالته
نوش افرین وزیری، فاطمه محمدی پلارتی، حسین موحدیان
۲۶۸۶
بررسی خواص پرتوی گرافیت با درجه خلوص بالا
حامد کسائی، حسین غیاثی، محمدرضا کرمی، مجمدحسن کسائی
۲۶۹۰
بررسی علل وجود تعدد حالات پایدار هم‌گامی در شبکه جهان‌کوچک
ریحانه کوهی اصفهانی، فرهاد شهبازی، کیوان آقابابایی سامانی
۲۶۹۴
تحلیل نظری سوراخ سوختگی طیفی و نوسان واهلشی در تقویت کننده های فیبر نوری آغشته به نقاط کوانتومی PbSe با تثبیت بهره تمام نوری
زهرا یزدانی، محمد خیرالهی، وحید مصلی نژاد، علیرضا بهرامپور
۲۶۹۸
^ بالا
سایر موارد
دینامیک درهمتنیدگی کوانتومی دوکیوبیت تحت اتلاف و اختلال ناشی از میدان مغناطیسی
رضا افضلی، محسن صالح کوتاهی، جلال سبحانی
۲۷۰۳
تولید درهم تنیدگی کامل سه بخشی اکسایتونی از طریق تحول دینامیکی کاواکهای جفت شده
نقی بهزادی، بهرام آهن ساز سلماسی، مهدی رضایی کرامتی
۲۷۰۸
بررسی توان توقف ذره‌ی باردار متحرک توسط یک ‏نانولوله‌ی دی‌الکتریک پوشیده شده توسط فیلم فلزی نازک
مینا پرواز، حسن رنجبر عسکری
۲۷۱۲
مطالعه و بررسی بر روی توزیع مکانی و زمانی نرخ بارش های همرفتی و پوششی بر روی ایران با استفاده از داده های ماهواره TRMM-TMI
سهیلا جوانمرد، سمانه گلستانی، یوسفعلی عابدینی
۲۷۱۶
کاربرد مدلسازی عددی ابر در تگرگ زدایی ابرهای سرد
سهیلا جوانمرد، مهلا کریم پیرحیاتی، یوسفعلی عابدینی
۲۷۲۰
بررسی عددی جریان لزج تراکم ناپذیر در یک حفره با روش لاتیس بولتزمن بر مبنای بسط سری تیلور و حداقل مربعات
عبدالرحمان دادوند، ایرج میرزایی، ندا فدایی، الناز شایان
۲۷۲۴
رویکردهای محاسباتی جهت ارزیابی مقدار گاز ایجاد شده در سیستم های تولید نوترون با استفاده از کد مونت کارلوی MCNPX
حمیده دانشور، سید امیر حسین فقهی
۲۷۲۸
بررسی کوانتومی ذره مقید به منحنی و سطح
زهرا زارع پور، امید حمیدی
۲۷۳۲
اثر طیف طول موجی بر پراکندگی موج از سطوح فراکتالی خود متمایل
مجید سلامی، مریم زمانی، سیدمهدی فاضلی، غلامرضا جعفری، داود درانیان
۲۷۳۶
جستجوی کوانتومی داده های با توزیع یکنواخت و غیر یکنواخت بر مبنای لایه بندی و توزیع طیفی گراف ها
رحیمه صوفیانی، نادر بهاری
۲۷۴۰
محاسبه رطوبت خاک با استفاده از پس پراکندگی پرتوهای گاما، با روش مونت کارلو
طاهره عباس آباد عبری، حسین توکلی عنبران
۲۷۴۴
بررسی پارامترهای ترمودینامیکی مخلوط ایزوتوپهای هیدروژن در گستره وسیعی از چگالی
سید محمد متولی، محمدرضا پهلوانی، محمد عظیمی
۲۷۴۸
شبیه سازی رایانه ای آبگرمکن مخزندار گازی
خاطره محرمخانی، محمدحسین توکلی
۲۷۵۲
^ بالا
دانشجویی
محاسبه ی PPF1 رآکتور HTR-10 بوسیله ی MCNP4C
سید علی حسینی، میترا اطهری علاف
۲۷۵۷
خواص انتشاری بلورهای فوتونی نامتجانس
صمد روشن انتظار، سعید عسگرنژاد زرگ آباد
۲۷۶۱
اندازه گیری ثابت وردت برای شیشه فلوت
سحر السادات شریعتی، عاطفه قندهاری، میلاد امیری، عاطفه فتحی، سید محمد باقر قرشی
۲۷۶۵
رفع آلودگی ناشی از باکتری E.Coli توسط سوزن پلاسمای غیر حرارتی در فشار اتمسفر
شهریار میرپور، محمود قرآن نویس، ندا جلالی فراهانی
۲۷۶۹