اخبار و اطلاعیه ها

1396-11-18
1396-11-09
1396-10-23
1396-10-23
1396-10-10
1396-09-18
1396-09-07
1396-08-20
1396-07-23
1396-06-20

Pages

معرفی تعاونی اعتبار

 بسمه تعالی

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه در 02/11/ 1358 توسط کارکنان و اعضاء هیات علمی وقت دانشگاه به شماره 470 با سرمایه اولیه 271000 ریال به ثبت رسیده است و دارای اساساسنامه و آیین نامه های اجرای میباشد . تا پایان سال مالی 94  شرکت بالغ بر 800 نفر عضو و با سرمایه ای بالغ بر 28911000000 ریال فعالیت میکند .این شرکت با توجه سیاستهای بانک مرکزی آخرین اساسنامه خود را بر مبنای سیاستهای پولی بانک مرکزی تدوین و مجوز فعالیت پنج ساله خود را از بانک مرکزی در تاریخ 08/04/1395 اخذ نموده است .    

اهداف تعاونی:

1-2- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

2-2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.... بیشتر

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:33  این هفته:24606  این ماه:62429  امسال:259499