اخبار و اطلاعیه ها

1398-09-02
1398-07-30
1398-07-02
1398-06-04
1398-05-05
1398-04-12
1398-03-28
1398-02-28
1398-02-25
1398-02-23

Pages

معرفی تعاونی اعتبار

 بسمه تعالی

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه در 02/11/ 1358 توسط کارکنان و اعضاء هیات علمی وقت دانشگاه به شماره 470 با سرمایه اولیه 271000 ریال به ثبت رسیده است و دارای اساساسنامه و آیین نامه های اجرای میباشد . تا پایان سال مالی 94  شرکت بالغ بر 800 نفر عضو و با سرمایه ای بالغ بر 28911000000 ریال فعالیت میکند .این شرکت با توجه سیاستهای بانک مرکزی آخرین اساسنامه خود را بر مبنای سیاستهای پولی بانک مرکزی تدوین و مجوز فعالیت پنج ساله خود را از بانک مرکزی در تاریخ 08/04/1395 اخذ نموده است .    

اهداف تعاونی:

1-2- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

2-2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.... بیشتر

سخن روز

رستگار نمی شوند مردمی که خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:21  این هفته:1273  این ماه:17822  امسال:277070