استان آذربايجان غربي، شهرستان اروميه، کيلومتر 11 جاده سرو، پرديس نازلو، ساختمان معاونت آموزشی 

کد پستي: 5756151818

صندوق پستي: 165

تلفن:  32752840-044       داخلي:  2503

آدرس پست الکترونيکي مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اروميه:

isar@urmia.ac.ir

 

 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:7  این هفته:7579  این ماه:14399  امسال:250497