دانشگاه اروميه | مركز آموزش هاي نيمه حضوري دانشگاه اروميه

  English 
 
 

 

 

بلند ترين راه ها با اولين گام آغاز مي شوند. حضرت علي (ع)ا ----- به وب سايت اختصاصي مركز نيمه حضوري دانشگاه اروميه خوش آمديد

 
تغییر تاریخ امتحان مورخ 7/04/1391
تقویم انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی 92-1391
تغییر برنامه امتحانی مورخ 24/10/90
توزیع بن کتاب
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و زبان و ادبیات انگلیسی
(آیتم‌ها 1 به 5) بعدی بعدی 
 
Web Part تصویر
مسئولين
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "مسئولين" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "منو" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.
URL
اسناد و ليستها
ايجاد
تنظيمات

 

 
 
نمرات ترم تابستان 92Attachment
تاریخ انتخاب واحد ترم اول 93-92
دروس ارائه شده ترم تابستان سال تحصيلي 92-1391 و مبلغ شهريه هاي پرداختيAttachment
ارائه ترم تابستان در دانشگاه ارومیه
شماره نمابر مرکز آموزشهای نیمه حضوری ارومیه
(آیتم‌ها 1 به 5) بعدی بعدی 
عنوان
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "افراد شرکت کننده در کنفرانس های علمی" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.
 
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "افراد استفاده کننده از فرصتهای مطالعاتی" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.