Logo صفحه‌ی اصلی   اسناد و لیست‌ها   ایجاد   تنظیمات سایت   راهنما    Up to دانشکده علوم
Icon
داشکده علوم-گروه شیمی
پايان نامه ها: توسعه روشهای میکرواستخراج برای آنالیز آلکانهای...
   
جدید آیتم جدید
|
ویرایش ویرایش آیتم
|
حذف حذف آیتم
|
به من اطلاع بده
|
بازگشت به لیست
عنوان:
توسعه روشهای میکرواستخراج برای آنالیز آلکانهای نرمال و اسیدهای چرب توسط کروماتوگرافی گازی با ستون موئین
توضيحات:

 
نام ارائه کننده : امیر عباس متین (کارشناسی ارشد شيمی تجزيه )

نام استاد راهنما : دکتر میر علی فرج‌زاده

اسامی اساتید مشاور :

تاریخ ارائه : 1380
 
 
 

کلمات کلیدی :
چکیده:

 در این مطالعه، جداسازی و پیش تغلیظ آلکانهای نرمال در نمونه‌های آب و خاک و نمونه‌های گازی آلوده به مواد نفتی قبل از آنالیز توسط کروماتوگرافی گازی مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله نخست یک روش جدید نیمه- میکرو استخراج با حلال برای جداسازی و پیش تغلیظ آلکانهای نرمال موجود در نمونه‌های آب و خاک آلوده به مواد آلوده ارائه شده است. با بکارگیری روش پیشنهادی استخراج یک مرحله‌ای آنالیتهای مورد مطالعه از حجم‌های زیاد نمونه‌های آبی با درصد بازیابی بالا انجام پذیرفته است. روش فوق با اصلاحات جزئی برای نمونه‌های خاک بکار رفته است. سیستم سه فازی (خاک – محلول 2 مولار نمک طعام – هگزان) برای استخراج آلکانهای نرمال از ماتریکس خاک مورد استفاده قرار گرفت. بعد از این مرحله آنالیز ترکیبات فوق الذکر با موفقیت توسط کروماتوگرافی گازی با ستون موئین در حد میکروگرم بر لیتر انجام پذیرفته است. حد تشخیص پایین، منطقه خطی وسیع و تکرارپذیری خوب از مزایای روش ارائه شده است. در بخش دوم، فیبر جدید SPME برپایه سیم نقره پوشش یافته با کربن فعال – پلی وینیل کلراید برای میکرواستخراج آلکانهای نرمال از فاز گازی و فضای فوقانی نمونه‌های خاک معرفی شده است. این فیبر از نظر مکانیکی و حرارتی دارای پایداری فوق‌العاده‌ای بوده و از یک فیبر می‌توان برای بیش از صد نمونه‌برداری استفاده کرد. در بخش آخر، امکان استفاده از سیم مسی پوشش یافته با دوده کبریت بعنوان فیبر جدید SPME برای میکرواستخراج استرهای متیل اسیدهای چرب از نمونه‌های آبی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما به خاطر تکرارپذیری کم این فیبر، کاربرد آن برای آنالیز کمی استرهای متیل اسیدهای چرب نیاز به اصلاحات بیشتری دارد. فیبر ارائه شده را برای تجزیه کیفی استرهای متیل اسیدهای چرب در محدوده میکروگرم بر لیتر بکار برد.
 

ضمیمه‌ها:
 
 
تاریخ ایجاد 2/5/2009 07:29 ب.ظ توسط Administrator
تاریخ آخرین تغییر 2/5/2009 07:29 ب.ظ توسط Administrator