حمایت از طرح های پژوهشیICRP,ICARD,Jondishapour 

مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم در نظر دارد در راستای دستیابی به رسالت علمی و پژوهشی و ارتقای سطح عملکرد جامعه¬ی علمی کشور و بر اساس نظام جامع وزارت عتف، :نسبت به حمایت از طرح های پژوهشی با رویکرد بین الملل به شرح ذیل اقدام نماید 

• اصلاحات ساختار اقتصادی 

Pages

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:15  این هفته:1372  این ماه:62961  امسال:303292