موسسه جانور شناسی روسیه پایه ای برای توسعه تعداد زیادی از مشکلات اساسی علمی مربوط به جانوران، از جمله مسائلی مانند تنوع گونه های دنیای حیوانات، تکامل آن و محیط زیست است.

Pages

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:36  این هفته:1393  این ماه:62982  امسال:303313