پیرو آگهی نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه با دستور جلسه گزارش هیات مدیره و بازرس، گزارش صورتهای مالی، سود قابل تقسیم، گردش سرمایه، بودجه پیشنهادی برای سال 97 و همچنین افزایش میزان پس انداز ماهانه و افزایش سقف وامهای عادی و ضروری، جلسه نوبت دوم مجمع در تاریخ 97/04/17 با حضور 55 نفر از اعضا تشکیل گردید و پس از گزارش هیات مدیره و بازرس و همچنین ارائه صورتهای مالی و سایر بندهای دستور جلسه که پس از بحث و بررسی و سوالات حاضرین نهایتاً کلیات تراز مالی سال 96 با سرمایه 42/620/905/000 ریال مورد تایید حاضرین قرار گرفت.

Pages

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:454  این هفته:1704  این ماه:63760  امسال:301017