دایره صدور کارت و نیز صدور مجوزهای تردد واقع در ساختمان اصلی ستاد بخش مدیریت حراست می باشد.

* جهت تمدید کارت تردد به دایره صدور کارت مراجعه فرمایید.*

Pages

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:22  این هفته:1668  این ماه:63680  امسال:300497