برگزاري اولين جلسه کميته تخصصي بررسي و بازبيني طرح استاد مشاور

 

 

اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی و بازبینی طرح استاد مشاور با حضور نمایندگان اساتید مشاور مناطق هشت گانه در روز چهارشنبه مورخ 9 دی ماه سال جاری در سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه اساتید مشاور با بیان نقاط ضعف و قوت طرح استاد مشاور ضمن اشاره بر ضرورت و اثربخشی موضوع بر اصلاح و بازبینی این طرح تأکید نمودند. 

مدیرکل آموزش بنیاد شهید نیز در این جلسه اجرای طرح معتمدین را به عنوان مکمل طرح استاد مشاور اعلام و اظهار داشت این طرح در نیمسال آتی به صورت پایلوت در چند دانشگاه اجرا می‌گردد.

حسینی سرپرست اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز در این جلسه باتوجه به ضرورت و اهمیت مقوله استاد مشاور بر استفاده از روش‌های نوین در این راستا تأکید و اظهار داشت برگزاری کارگاه آموزشی برای اساتید مشاور جهت آشنایی با قوانین و مقررات، انجام نظارت بر فعالیت های اساتید مشاور و ایجاد بستر برای ارائه آموزش های مجازی از طریق ایجاد سامانه ای خاص این موضوع از اولویت های این اداره کل در این زمینه می باشد.

وی در پایان صحبت های خود بر انجام طرح پژوهشی شناسایی نقاط ضعف و قوت طرح استاد مشاور تأکید و خواستار همکاری دانشگاه ها در تهیه سند چشم انداز پنج ساله در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر شد.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:14  این هفته:1110  این ماه:7173  امسال:277530