جلسه ستاد شاهد و ایثارگر (کمسیون فرعی) دانشگاه ارومیه برگزار شد

کمسیون فرعی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه ساعت 30/8 صبح روز چهارشنبه 18/9/94 در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تشکیل گردید- در این جلسه آقای صالحی مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه طی سخنانی با اشاره به برنامه های ترم جاری ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه برگزاری چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر را در سه سطح دانشگاهی، منطقه ای و کشوری و همچنین برگزاری اولین جشنواره قرآنی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر را از برنامه های در دست اقدام عنوان کردند. سپس آقای نیکخو معاون فرهنگی بنیاد شهید استان بر آمادگی بنیاد شهید جهت همکاری و تعامل بیشتر تاکید کردند

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:116  این هفته:1278  این ماه:6040  امسال:276644