« قابل توجه مراجعه کنندگان محترم دفتر جذب اعضای هیأت علمی»

 

رئیس هیأت اجرایی جذب: جناب آقای دکتر رحیم حب نقی

دبیر هیأت اجرایی جذب: جناب آقای دکتر یونس علی علیجو

مسؤول دفتر هیأت اجرایی جذب: جناب آقای دکتر یونس علی علیجو

 

کارشناسان دفتر جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه:

خانم بهرامی

کارشناس جذب، تبدیل وضعیت و حق التدریس دانشکده فنی- ادبیات- تربیت بدنی و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

آقای رضاپور

کارشناس جذب، تبدیل وضعیت و حق التدریس دانشکده علوم- اقتصاد، مدیریت و هنر- دانشکده شهید باکری میاندوآب و پژوهشکده زیست فناوری

آقای حقانی

کارشناس جذب، تبدیل وضعیت و حق التدریس دانشکده کشاورزی- دامپزشکی- منابع طبیعی- فنی خوی و پژوهشکده نانو

 

 

 

دفتر جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

نوع رویداد: 
اطلاعیه

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:166  این هفته:34974  این ماه:46272  امسال:410829