قابل توجه بورسيه هاي محترم دانشگاه اروميه:

تمامي مراحل شروع به کار بورسيه هاي محترم دانشگاه اروميه پس از اتمام تحصيلات مقطع دکتري

1)     آقايان:

الف) شروع به کار به صورت طرح سربازي: آن دسته از عزيزان که پس از اتمام تحصيلات مقطع دکتري و در صورت نداشتن کارت پايان خدمت دوره ضرورت سربازي، پرونده شروع به کا آنها به صورت طرح سربازي بررسي خواهد شد و پس از اتمام مراحل اداري و معرفي به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري براي اين عزيزان حکم کارگزيني به صورت طرح سربازي صادر خواهد شد.

ب) شروع به کار به صورت استخدام پيماني: آن دسته از عزيزان که پس از اتمام تحصيلات مقطع دکتري و در صورت داشتن کارت پايان خدمت دوره ضرورت سربازي، پرونده شروع به کا آنها به صورت استخدام پيماني بررسي خواهد شد و پس از اتمام مراحل اداري و معرفي به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري براي اين عزيزان حکم کارگزيني پيماني صادر خواهد شد.

نکته مهم: آن دسته ازعزيزاني که توسط بنياد ملي نخبگان، جهت انجام خدمت سربازي از طريق اجراء طرح تحقيقاتي به بنياد نخبگان نيروهاي مسلح معرفي شده باشند و در صورت ارايه گواهي از سوي بنياد نخبگان نيروهاي مسلح مبني بر اجراء طرح تحقيقاتي، پرونده شروع به کارآنها به صورت استخدام پيماني بررسي خواهد شد.

2)     

خانم ها:

پرونده شروع به کار خواهران گرامي پس از اتمام تحصيلات مقطع دکتري به صورت استخدام پيماني بررسي خواهد شد.

نکته خيلي مهم و قابل توجه تمامي بورسيه هاي دانشگاه اروميه:

الف) تمامي عزيزان (بورسیه ها)  بعد از دفاع از رساله دکتری با در دست داشت صورتجلسه دفاع، درخواست خود را جهت شروع به کار به دبيرخانه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه واقع در پرديس نازلوي دانشگاه اروميه، ساختمان ستاد مرکزي دانشگاه، طبقه اول، ارایه نمايند.

لازم به ذکر است در صورت عدم معرفي به موقع، هرگونه عواقب آن متوجه خود متقاضي خواهد شد.

 

دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه

 

 

نوع رویداد: 
اطلاعیه

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:632  این هفته:2971  این ماه:8471  امسال:329973