job: 
معاون مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
telphone: 
داخلی 3186 - مستقیم 32753210
place: 
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت
image: 
واحد مربوطه: 
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت
ترتیب نمایش: 
1

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:22  این هفته:1668  این ماه:63680  امسال:300497