job: 
معاون مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
telphone: 
داخلی 3186 - مستقیم 32753210
place: 
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت
image: 
واحد مربوطه: 
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت
ترتیب نمایش: 
1

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:105  این هفته:9239  این ماه:44560  امسال:468806