ضمن تبريك به همكاران در وزارت علوم به مناسبت عقد تفاهم نامه همكاري علمي پژوهشي باستحضار تمامي همكاران هيات علمي دانشگاه اروميه ميرساند تفاهم نامه همكاريهاي پژوهشي بين وزارت علوم تحقيقات و فناوري با سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي منعقد گرديد كه تصوير آن بپيوست ايفاد ميگردد.

پیوست شماره یک

پیوست شماره دو

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:47  این هفته:3027  این ماه:7835  امسال:207600