ضمن تبريك به همكاران در وزارت علوم به مناسبت عقد تفاهم نامه همكاري علمي پژوهشي باستحضار تمامي همكاران هيات علمي دانشگاه اروميه ميرساند تفاهم نامه همكاريهاي پژوهشي بين وزارت علوم تحقيقات و فناوري با سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي منعقد گرديد كه تصوير آن بپيوست ايفاد ميگردد.

پیوست شماره یک

پیوست شماره دو

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:476  این هفته:7598  این ماه:37365  امسال:468738