تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 97- 96

ثبت نام از پذیرفته گان سال تحصیلی 97-96 براساس اعلام سازمان سنجش واعلام در سایت دانشگاه

1

96/06/18 الی 96/06/23

انتخاب واحد نیمسال اول (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

2

 96/06/27 الی 96/06/29

حذف واضافه نیمسال اول (حداکثر دو درس)

3

96/06/25

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول

4

96/06/25

شروع کلاسها

5

حداکثر تا 96/07/05

مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

6

96/09/29

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

7

96/10/13

آخرین مهلت حذف ترم

8

96/10/13

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال اول به استاد

9

96/10/13

پایان کلاسهای درسی نیمسال اول

10

96/10/16

شروع امتحانات نیمسال اول

11

96/11/02 

پایان امتحانات نیمسال اول

12

96/11/11

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

13

96/11/18

پایان مهلت دفاع

14

کارشناسی96/11/12-ارشد96/11/22-دکتری96/12/02

پایان مهلت ثبت نهایی نمره

15

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 97- 96

96/11/14 الی 96/11/20

انتخاب واحد نیمسال دوم (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

1

 96/11/24 الی 96/11/25

حذف واضافه نیمسال دوم(حداکثر دو درس)

2

96/11/21

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

3

96/11/21

شروع کلاسها

4

96/11/23 الی 96/12/02

مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

5

97/02/01 الی 97/02/31

مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی

6

97/02/02 الی 97/02/13

معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و . . . .

7

97/03/09

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

8

97/03/23

آخرین مهلت حذف ترم

9

97/03/09

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال دوم به استاد

10

97/03/23

پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم

11

97/03/28

شروع امتحانات نیمسال دوم

12

97/03/30 الی 97/04/08

انتخاب واحد درس کارآموزی

13

97/04/14

پایان امتحانات نیمسال دوم

14

کارشناسی97/04/24-ارشد97/05/04-دکتری97/05/14

پایان مهلت ثبت نهایی نمره

15

25و26و27 تیرماه 97

معرفی به استاد ترم تابستان 97

16

97/06/14

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

17

97/06/21

پایان مهلت دفاع

18

 

 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:10  این هفته:785  این ماه:13008  امسال:371072