به اطلاع اعضاء محترم بسیج کارکنان دانشگاه می رساند جهت تمدید اعتبار کارت خود، می توانند با در دست داشتن کارت خود در پردیس نازلو به آقای دکتر شعاعی یا آقای قره باغی و در پردیس شهر به آقای حاج مرتضی زرندی مراجعه نمایند.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:353  این هفته:834  این ماه:12775  امسال:251781