به اطلاع اعضاء محترم بسیج کارکنان دانشگاه می رساند جهت تمدید اعتبار کارت خود، می توانند با در دست داشتن کارت خود در پردیس نازلو به آقای دکتر شعاعی یا آقای قره باغی و در پردیس شهر به آقای حاج مرتضی زرندی مراجعه نمایند.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:49  این هفته:15923  این ماه:82470  امسال:317839