مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه براساس آگهی منتشره با حضور اعضای حاضر در تاریخ 98/04/10 در محل سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی تشکیل و براساس دستور جلسه ضمن ارائه گزارش سالانه از طرف مدیرعامل و بازرس شرکت تعاونی اعتبار صورتهای مالی، تراز، سود و زیان و سایر مسائل مربوط به امور مالی مطرح و به شرح زیر تصویب گردید:

1- آخرین سرمایه شرکت مبلغ 49.275.827.000 ریال 

2- سود کلی حاصل از محل کسر کارمزد وامهای عادی و ضروری به مبلغ 921.841.683 ریال که پس از کسر هزینه های شرکت و اندوخته های قانونی و احتیاطی مبلغ 341.666.586 ریال به عنوان سود خالص براساس سرمایه اعضای منتهی به پایان سال 1397 پسز سیر مراحل قانونی به سرمایه اعضا اضافه خواهد گردید

3- باتوجه به اینکه کاندیداهای تصدی بازرس به حد نصاب نرسید لذا جناب آقای مجید حاتمی بازرس قبلی شرکت در سمت خود ابقا گردید.

4- بنا به پیشنهاد هیات مدیره شرکت سقف وام عادی با افزایش 33.5 درصد از مبلغ 180.000.000 ریال به مبلغ 240.000.000 ریال تغییر همچنین حداقل سقف سرمایه برای استفاده از حداکثر وام مبلغ 80.000.000 ریال تعیین گردید.

5- بنا به پیشنهاد هیات مدیره شرکت سقف وام ضروری با افزایش 33.5 درصد از مبلغ 30.000.000 ریال به مبلغ 40.000.000 ریال تغییر یافت

6- مبلغ 300.000 ریال به عنوان افزایش سرمایه ماهانه کلیه اعضا از ابتدای تیرماه افزوده خواهد شد.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:7  این هفته:7579  این ماه:14399  امسال:250497