قابل توجه دانشجويان محترم!

شروع كلاسهاي نيمسال972 از 97/11/21 و زمان انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان طبق برنامه زمانی زیر انجام خواهد شد:

مقطع تحصیلی

تاریخ

مقاطع کاردانی، کارشناسی، و دکتری حرفه ای

97/11/13 الی 97/11/15

تمام مقاطع تحصیلی- تمامی ورودیها

97/11/16 الی 97/11/19

 

حذف و اضافه دانشجويان از تاريخ 97/11/23 تا 97/11/24 انجام خواهد شد.

تذكر1: دانشجويان بعد از انتخاب واحد تنها مجاز به حذف 2 درس از واحدهاي انتخاب شده و اخذ 2 درس جديد خواهند بود و تاريخ هاي فوق قابل تمديد نخواهد بود.

تذكر2: با توجه به یکسان سازی کدهای دروس ریاضی، مسوولیت رعایت پیش نیاز برای این دروس برعهده دانشجویان خواهد بود لذا دانشجويان بايستي در انتخاب این دروس دقت نموده و پیش نیازها را رعایت نمایند.

تذكر3: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد توجه نمایند براساس تبصره3 ماده7 شیوه نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد، چنانچه برای ترم 972 واحد درسی داشته باشند به هیچ عنوان نبایستی پایان نامه را انتخاب نمایند. انتخاب واحد سایر دروس همراه پایان نامه فقط برای دانشجویان ترم آخر و به شرط موافقت گروه مربوطه و با رعایت سقف مجاز واحدهای درسی امکان پذیر خواهد بود.

تذكر4: کلیه دانشجویان مذکر که از نظر وضعیت نظام وظیفه با معافیت تحصیلی درحال تحصیل می باشند تاریخ پایان مجوز معافیت تحصیلی خود را کنترل نموده و در صورت اتمام این تاریخ سریعا به اداره ثبت نام(مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای) و اداره تحصیلات تکمیلی(مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) مراجعه نمایند. درغیر اینصورت مسوولیت هرگونه مشکل ناشی از این موضوع به عهده دانشجو خواهد بود.

تذكر4: دانشجویانی که دروس عمومی سمت چپ جدول را گذرانیده باشند بدلیل هم ارز بودن نباید دروس سمت راست جدول را انتخاب نمایند.

نام درس

کد درس

نام درس

کد درس

آشنایی با قانون اساسی

1265

انقلاب اسلامی ایران

1250

عرفان عملی اسلام

1249

آیین زندگی

1248

انسان در اسلام

1244

اندیشه اسلامی(1)

1242

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

1245

اندیشه اسلامی(2)

1243

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

1253

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

1254

 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:29  این هفته:3033  این ماه:7845  امسال:207852