کارگاهی با عنوان فرصت های آموزشی و پژوهشی در کشوورهای مختلف جهان مورخه 97/11/1 در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار شد. این کارگاه توسط اداره همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه و با سخنرانی آقای دکتر علی نیکبخت مدیر اداره و آقای دکتر ناصر آق رییس دفتر همکاریهای علمی و بین المللی برنامه ریزی شده بود که استفاده از فرصتهای بین المللی و بودجه های تحقیقاتی کشورهای آلمان، فرانسه و ترکیه از اهم موارد مورد بحث در کارگاه بود.

فایل سخنرانی های این کارگاه به پیوست قابل دسترسی است.

 فایل سخنرانی جناب آقای دکتر نیکبخت

فایل سخنرانی جناب آقای دکتر آق

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:41  این هفته:15915  این ماه:82462  امسال:317831