طی جلسه مشترکی که با حضور جناب آقای دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه ، جناب آقای پروفسور حمید دوست محمدیان مدیر بین الملل دانشگاه FHM آلمان و جناب آقای دکتر شهریاری استاندار محترم آذربایجان غربی با هدف ایجاد و گسترش تعاملات علمی و اقتصادی برگزار شد، پروفسور دوست محمدیان هدف از این دیدار را معرفی ظرفیت های فراوان دانشگاه ارومیه در تبادلات علمی با دانشگاه های آلمان عنوان کرد.

  پروژه های مشترک، دوره های آکادمیک و طرح های کمیسیون اروپا از مهم ترین عناوین مورد بحث بودند. 

  جناب آقای دکتر حب نقی نیز تعاملات اخیر این دانشگاه با طرف آلمانی را گزارش نموده و افزودند در حال حاضر ، داشگاه ارومیه به عنوان دانشگاه همکار در یکی از پروژه های کمیسیون اروپا شرکت کرده است و در یک پروژه جدید نیز به عنوان مدیر پروژه با دانشگاه FHM وارد همکاری شده است.

  در پایان ، دکتر شهریاری استاندار محترم حمایت کامل خود را از تعاملات علمی دانشگاه های ارومیه و آلمان ابراز نمودند و به خصوص در شرایط خاص فعلی، اهمیت منطقه آزاد و گسترش فعالیت های دانشگاهی را بسیار سرنوشت ساز دانستند.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:7  این هفته:7579  این ماه:14399  امسال:250497