افتخاری دیگر برای دانشگاه ارومیه

جناب آقای دکتر درویش زاده به عنوان پژوهشگر برتر در نوزدهیمن جشنواره تجلیل از پژوهشگرات و فناوران برگزیده کشور انتخاب گردید. مدیریت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید. امید است همچنان با تلاش و کوشش خود در عرصه علم و دانش بر افتخارات خود و دانشگاه بیفزاید.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:30  این هفته:3034  این ماه:7846  امسال:207853