با سلام

به منظور مشارکت فعال دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در اجرای پروژه های تحقیقاتی و در اجرای سیاستهای وزارت نیرو جهت تدوین و انتشار به موفع اولویتهای تحقیقاتی صنعت آب و برق کشور، خواهشمند است اعضای هیات علمی در صورت داشتن عناوین اولویتهای پیشنهادی برای سال 97 در قالب فرم پیوست به دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه ای آذربایجان ارسال نمایند.

آدرس: تبریز، صندوق پستی 51385/4865

پیوست

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:353  این هفته:834  این ماه:12775  امسال:251781