در این برنامه که با حضور داوران آقایان دکتر سید جعفر زنوزی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دکتر ابوالفضل ابوالفضلی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت و مصطفی امانی عضو هیأت علمی دانشگاه صبا برگزار شد هفت نفر از دانشجویان ایده های خود را ابراز نموده و داوران نقطه نظرات خود جهت اصلاح ایده ها را بیان کردند

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:782  این هفته:6771  این ماه:10934  امسال:205621