عکس : 
سمت: 
مدیر
پست الکترونیکی: 
n.agh@urmia.ac.ir
صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=104&Ln=fa

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:19  این هفته:1906  این ماه:10339  امسال:393299