گردهمایی دبیران مناطق شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور روز سه شنبه مورخ 30 آبانماه 96 با حضور دکتر صدیقی معاون وزیر و رییس سازمان. دکتر ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان. مهندس محمدی سرپرست اداره کل شاهد و ایثارگر و دبیران مناطق ده گانه شاهد و ایثارگر دانشگاه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموردانشجویان در این نشست به بررسی و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات در خصوص اجرای هرچه بهتر قانون برنامه ششم توسعه پرداختند.

همچنین در این گردهمایی مهندس محمدی بهمراه دبیران مناطق ده گانه دانشگاه های کشور به بررسی آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداخته و بحث و تبادل نظر در خصوص سامانه سجاد نیز در دستور کار این نشست قرار گرفت و با صدور بیانیه گردهمایی به پایان رسید.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:191  این هفته:1174  این ماه:7129  امسال:276812