جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد.

اولین جلسه رسمی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه در سال تحصیل جدید با حضور مسئولین دانشگاه ارومیه و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در سالن شورا برگزار گردید در این جلسه پس از ارایه گزارش اقدامات انجام  یافته در سال تحصیلی گذشته برنامه های پیشنهادی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت اجرا در ترم جاری به تصویب رسید. همچنین حاضرین با ابراز تشکر و قدردانی از فعالیتهای انجام یافته بر لزوم تعامل بیشترین بنیاد شهید و دانشگاه و ارزیابی تحلیل و بازخورد فعالیتهاو همچنین حضور فعال در عرصه های علمی و فرهنگی دانشجویان تاکید گردید.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:226  این هفته:1196  این ماه:7297  امسال:277020