قابل توجه دانشجویان جدید الورود شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه

-  فرمهای تشکیل پرونده از قسمت فرمها در سایت ثبت نام دریافت شود

-  دانشجویان شاهد و ایثارگر لطفا فرمها بعد از تکمیل به همراه معرفی بنیاد شهید به دفتر ستاد شاهد واقع در پردیس نازلو ساختمان آموزش کل تحویل داده شود

-  دانشجویان شبانه و پردیس برای دریافت نامه تخفیف شهریه ترم 961 به دفتر ستاد شاهد مراجعه نمایند.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:37  این هفته:1370  این ماه:13095  امسال:284415