در این رویداد که دانشجویان دارای ایده به همراه تیم های مربوطه شرکت داشتند ابتدا آقای دکتر زنوزی مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت به تشریح اقدامات این مدیریت در خصوص گسترش فرهنگ و آموزش کارآفرینی بین دانشجویان در سال تحصیلی جاری پرداختند و سپس مصاحبه حضوری با دانشجویان دارای ایده و اعضای تیم ها بعمل آمد و طبقه بندی تیم ها بر اساس نیاز سنجی از آنها بعمل آمد

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:2  این هفته:7819  این ماه:41155  امسال:467370