اردوی آشنایی دانشجویان شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور

اردوی تفریحی فرهنگی آبشار سلوک با حضور جمعی از دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید محترم مشاور روزهای پنج شنبه 21 اردیبهشت برای دانشجویان دختر و جمعه 22 اردیبهشت برای دانشجویان پسر برگزار شد در این اردو که از کارشناسان بنیاد شهید نیز حضور داشتند دانشجویان و اساتید در یک محیط صمیمی و پر از نشاط در خصوص مسایل مختلف فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تشریک مساعی داشتند

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:191  این هفته:1174  این ماه:7129  امسال:276812