1- افتتاح انواع حساب سپرده­های مختلف و پرداخت وام و تسهیلات اعتباری با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آیین­نامه­های مصوب مجمع عمومی منحصراً برای اعضا، با رعایت قوانین مورد اشاره در مواد 14 و 17 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر تعاونی­های اعتبار، مصوب شورای محترم پول و اعتبار (قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن.)

2- اخذ وام قرض­الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک­ها و مؤسسات اعتباری مجاز.

3- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

4- تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت نزد بانک­ها و مؤسسات اعتباری مجاز.

5- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات و در چارچوب مقررات.

6- خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت.

تبصره 1: در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت­های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

تبصره 2: تعاونی می­تواند با رعایت مفاد ماده 8 این اساسنامه وام به اعضا را به نحوی که در آیین­نامه مصوب مجمع عمومی تعیین می­گردد پرداخت نماید.

تبصره 3: افتتاح حساب سپرده قرض­الحسنه جاری و حساب­های مشابه (حساب­هایی که وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد) ممنوع است.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:462  این هفته:1712  این ماه:63768  امسال:301025