در این نشست مشترک که در محل سالن شورای دانشگاه برگزار شد آقای دکتر سید جعفر زنوزی مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه به تشریح برنامه های این مدیریت در سال تحصیلی جاری و ضرورت مشارکت فعال دانشجویان در برنامه های کارآفرینی اشاره کردند در نهایت افراد حاضر در جلسه پیشنهادات خود را جهت بهبود برنامه های تدارک دیده شده ارائه نمودند

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:109  این هفته:1611  این ماه:11877  امسال:242488