جلسه دبيران مناطق شاهد و ایثارگر دانشگاههاي سراسر کشور در روز یکشنبه مورخ 1395/9/14 در محل سالن خیام سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه دبیران مناطق گزارش عملکرد منطقه خود را ارائه نمودند. سپس درخصوص برگزاری گارگاه آموزشی کارشناسان ادارات کل شاهد و ايثارگر، نشست سراسری مدیران شاهد و ایثارگر، برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و همچنین طرح جایزه ملی ایثار بحث و تبادل نظر شد.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:14  این هفته:1110  این ماه:7173  امسال:277530