مردم اصلاح نمي گردند مگر با شايسته شدن زمامداران و زمامداران شايسته نمي گردند مگر با درستگاري مردم.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:9204  این ماه:31880  امسال:467512