در راستای فرهنگ سازی کارآفرینی در سطح دانشگاه بنرهایی با مضمون گزیده ای از اهداف استراتژیک دانشگاه تهیه و در حوزه معاونت پژوهش و فناوری نصب گردید این فعالیت در آینده به سایر بخشهای دانشگاه گسترش پیدا خواهد کرد

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:465  این هفته:7242  این ماه:11325  امسال:205935