براساس ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران :

ماده 4 : شهریه مشمولینی که براساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف، حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند . در آن نیمسال تحصیلی مشمول شهریه از سوی بنیاد شهید نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده دانشجو است.

لذا تخفیف شهریه برای دانشجویان شهریه پرداز شاهد و ایثارگر در مقاطع مختلف از سوی بنیاد شهید به شرح ذیل می باشد:

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته : 4 نیمسال

کارشناسی پیوسته : 8 نیمسال

کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای : 12 نیمسال

کارشناسی ارشد ناپیوسته : 4 نیمسال 

دکتری تخصصی : 8 نیمسال

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:14  این هفته:1110  این ماه:7173  امسال:277530