گردهمایی مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای منطقه 2 برگزار شد

گردهمایی مدیران ستاد شاهد دانشگاههای منطقه شمال غرب با حضور مسئولین دانشگاه و بنیاد شهید استان در دانشگاه ارومیه برگزار شد در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از قران کریم مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه و دبیر منطقه گزارشی از وضعیت حاضر در ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای منطقه 2 ارایه کرد سپس دکتر آین معاون آموزشی دانشگاه که به نیابت از ریاست محترم دانشگاه در جلسه حضور داشتند طی سخنانی انتظارات متقابل دانشگاه و دانشجویان شاهد و ایثارگر را یاد آوری کردند و به رسیدگی به امور دانشجویان در همه امور تاکید نمودند.

 

سپس آقای نیکخو معاون فرهنگی بنیاد شهید استان با ابراز خرسندی از وضعیت فعلی و تعامل مثبت دانشگاه و بنیاد شهید از اقدامات انجام یافته تقدیر و قدردانی نمودند وی دانشگاه ارومیه را پیشتاز خدمت رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر معرفی نمود . در ادامه جلسه مدیران دانشگاهها گزارش اقدامات انجام یافته خود را ارایه کرده و سپس جلسه وارد دستور شده و مسایل مطروحه پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

 

 

 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:14  این هفته:1110  این ماه:7173  امسال:277530