Logo صفحه‌ی اصلی   اسناد و لیست‌ها   ایجاد   تنظیمات سایت   راهنما    Up to معاونت دانشجویی
Icon
دفتر اداره خوابگاه ها
آئین نامه ها: آيين نامه اداره خوابگاههای دانشجويی
   
جدید آیتم جدید
|
ویرایش ویرایش آیتم
|
حذف حذف آیتم
|
به من اطلاع بده
|
بازگشت به لیست
 :
آيين نامه اداره خوابگاههای دانشجويی
متن:
خوابگاه مکانی است جزء امکانات رفاهی دانشگاه که دانشجويان طبق ضوابط و شرايط تعيين شده به صورت فردی و يا گروهی قسمتی از اوقات فراغت و استراحت خود را در آنجا به سر برده و به هنگام سکوت ضمن رعايت حقوق و مقررات ديگران و مقررات خوابگاهی از امکانات فرهنگی ، فوق برنامه ، ورزشی ، معيشتی و خدماتی آن در حدود امکانات دانشگاه استفاده می نمايند.
ماده 1- سازمان تشکيلات و نمودار اداره امور خوابگاهها
ماده 2: چگونگی واگذاری خوابگاه
ماده 3- مدت اسکان دانشجويان در خوابگاه
ماده 4- اعم وظايف دانشجو در زمان سکونت در خوابگاه
ماده 5- اين آيين نامه در 5 ماده ، 9 تبصره و 25 بند تنظيم و در تاريخ 20/12/74 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالی رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجراست .
فعال تا تاریخ:
سایت مرجع:

http://

عکس 1:
عکس 2:
عکس 3:
عکس 4:
ضمیمه‌ها:
danesh_kh1.pdf    
 
 
تاریخ ایجاد 1/2/2010 10:24 ق.ظ توسط student student
تاریخ آخرین تغییر 1/2/2010 10:24 ق.ظ توسط student student