Logo  دانشگاه اروميه | مرکز آموزش عالی شهيد باکری مياندوآب |  گروه مهندسی معدن     

بلند ترين راه ها با اولين گام آغاز مي شوند. حضرت علي (ع)ا ----- به وب سايت اختصاصي دانشگاه اروميه خوش آمديد
 
 
 
 

 

مهندس محمد باقر فتحیAttachment
توسط كارشناس كامپيوتر مركز
 8/25/2014 02:38 ب.ظ
 
در حال حاضر هیچ لینک مورد علاقه‌ای وجود ندارد. برای افزودن لینک جدید، در زیر بر روی "افزودن لینک جدید" کلیک کنید.
  اسناد و ليستها
  تنظيمات
  ايجاد
  تنظيمات
  وبلاگ انجمن علمی مهندسی معدن

 

 

 
 Web Part تصویر

 

مسئولين گروه
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "مسئولين گروه" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.
در حال حاضر اعلان فعالی وجود ندارد. برای افزودن اعلان جدید، در زیر بر روی 'افزودن آگهی جدید' کلیک کنید.
در حال حاضر اعلان فعالی وجود ندارد. برای افزودن اعلان جدید، در زیر بر روی 'افزودن آگهی جدید' کلیک کنید.
 
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "اخبار" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.
 
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "طرح هاي تحقيقاتي" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.