کارکنان مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام: حسین شرفپور
سمت: معاون مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تلفن: داخلی 3186 - مستقیم 32753210
محل کار: مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:18  این هفته:5076  این ماه:16014  امسال:251478