دانشگاه اروميه | دانشكده كشاورزي

  English 
 
 

 

 

بلند ترين راه ها با اولين گام آغاز مي شوند. حضرت علي (ع)ا ----- به وب سايت اختصاصي دانشكده کشاورزی دانشگاه اروميه خوش آمديد

 
حضور آقای دکتر یونس رضایی دانش به عنوان سخنران کلیدی و رئیس پانل در کنفرانس بین المللی و برگزیده شدن مقاله ایشان به عنوان مقاله برتر توسط هیات داورانAttachment
در شورای پژوهشی دانشگاه عنوان شد.
دعوت از عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی برای سخنرانی کلیدی و رییس پانل در کنگره بین المللیAttachment
 
Web Part تصویر
  http://www.urmia.ac.ir/keshavarzi/DocLib/تاریخچه.docx
 افزودن لینک جدید
مسئولین دانشکده
رياست دانشكده ( دکتر عباس صمدي )
معاونت آموزشي ( دکتر لطفعلي ناصري )
معاونت پژوهشي (دكتر حبيب خداورديلو)
مدیریت تحصیلات تکمیلی (دکتر محسن اسمعيلي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تازه ها
كتابخانه
تماس با دانشكده
  مجله تحقيقات كاربردي خاك دوفصلنامه ج.1 شماره 1
  مجله علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی ج 1 شماره 1
  مجله علوم مکانیک در ماشینهای کشاورزی ج 2 شماره 1
 
گروه مهندسي آب
گروه زراعت و اصلاح نباتات
گروه علوم دامي
گروه مكانيك بيوسيستم
گروه گياه پزشكي
گروه علوم و صنايع غذايي
گروه علوم خاك
گروه باغباني
گروه اقتصاد كشاورزي
گروه اصلاح و بیوتکنولوژی
URL
اسناد و لیستها
ایجاد
تنظیمات سایت
راهنما

 

 
 
Attachmentفرم حق التدريس
Attachmentبرنامه هفتگی و امتحانی کارشناسی سال 2-93
Attachmentفرمهای تسویه حساب کارشناسی
عنوان
Attachment
الگوی روی جلد گزارش طرح تحقیقاتی پایان نامه ای
Attachment
آئین نامه ها
Attachment
جدول امتیازات مربوط به پایه و گرنت اعضاء هیئت علمی دانشگاه ارومیه (بازنگري و مصوب در شوراي پژوهش دانشگاه مورخ 1/7/93)
Attachment
راهنماي تهیه مدارک مورد نیاز برای اثبات اعتبار موارد مندرج در جدول امتيازدهي پایه و گرنت
نشریات علمی-پژوهشی دانشکده:
Attachment
مجلات علمي - پژوهشي دانشكده كشاورزي
Attachment
فرم های پژوهشی
Attachment
طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته
برنامه هفتگی و امتحانی کارشناسی ارشد و دکتری 932Attachment
توسط agriculture collage
 1/19/2015 09:13 ق.ظ
 
راهنما و الگوی تدوین و نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه-----جدیدAttachment
توسط agriculture collage
 1/6/2015 02:56 ب.ظ
دانشجویان گرامی
زین پس استفاده از این الگو و رعایت دقیق دستورالعمل های مندرج در آن شرط لازم برای تایید پایان نامه در حوزه تحصیلات تکمیلی است. 
از اسااتید راهنما نیز درخواست می گردد رعایت اصول مندرج در این آیین نامه را در پایاننامه دانشجوی تحت راهنمایی...
 
فرمهای دفاع دکتریAttachment
توسط agriculture collage
 11/24/2014 10:54 ق.ظ
 
فرمهای درخواست دانشجویی و فرم کمیسیونAttachment
توسط agriculture collage
 9/20/2014 11:27 ق.ظ
 
فرم های تسویه حسابAttachment
توسط agriculture collage
 9/15/2014 12:04 ب.ظ
 
 افزودن آگهی جدید
 
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "افراد شرکت کننده در کنفرانسهای علمی" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.
 

 
دانشكده كشاورزي